Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Slovníček

 
 

Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


Milan KubačkaRNDr. Milan Kubačka vystudoval Přírodovědeckou fakultu Palackého univerzity a po krátkém působení na Střední ekonomické škole v Opavě se plně věnoval ochraně přírody a ekologickým aktivitám především v oblasti vzdělávání a osvěty. Založil Okresní stanici mladých přírodovědců v Opavě, kterou řídil v letech 1978 - 1991. Je zakládajícím členem Českého svazu ochránců přírody v okrese Opava. V roce 1992 založil s ochránci přírody, ekology z odborných institucí a z VŠ občanské sdružení Natura Opava. Je autorem mnoha projektů, jejichž úkolem je zvyšování ekologického povědomí mezi mládeží, ale i v široké veřejnosti: píše publikace, které přibližují přírodní krásy a zajímavosti okresu Opava. Navrhl a graficky zpracoval naučné stezky na Hvozdnici nebo opavských parcích. Deset let pracuje na projektu Mezinárodního ekocentra v řecké Preveze, které využívají děti a studenti především z Opavska a Ratibořska.
 


Všechno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Z


 
Template
Template Template Template
Template Template