Template
Template Template
Template Sobota, 18 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Aleje v Dolním Benešově
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Čtvrtek, 12 únor 2009

Cykloturisté, kteří si oblíbili stezku podél řeky Opavy z města Opavy, přes Malé Hoštice, Velké Hoštice  a Kravaře se zámeckými parky, pokračující chráněným územím na Koutských a Zábřežských loukách k Dolnímu Benešovu, objeví za rybníkem Nezmar nádherné aleje na původních hrázích.Jsou zde vysazeny snad před více než 100 lety duby spolu s lipami. Objevíme v nich i topoly černé a jasany ztepilé.

 

Aleje u řeky Opavy jsou součástí nadnárodního biokoridoru, který dále pokračuje až k řece Odře, která odvodňuje okres Opava. Tato voda se pak vlévá do Baltského moře. Řeka Opava i Odra jsou lineární biokoridory a spolu  s  pobřežními porosty a stromořadím v případě tohoto místa jsou úseky krajiny s  vyšší ekologickou rozmanitostí, které umožňují migraci organismů a spojují biocentra. V případě naší cyklistické vyjížďky, to jsou například Koutské a Zábřežské louky, tůně podél řeky a samozřejmě rybníky.  

Ale vraťme se k alejím, kde najdeme mohutný dub letní, který bohužel není v oficiálním seznamu památných stromů, ačkoliv si to určitě dávno zasloužil.  Nevím, co vede určité jedince zakládat v dutinách stromů ohně, které ho mohou zcela zničit. Snad se jedná o atavismus, který jsme zdědili po svých dávných předcích. Schovat se do jeskyně a rozdělat oheň. Či snad jen o obyčejný zlý úmysl. Doufejme, že ho nestihne stejný osud, jako dub letní, který snad ještě roste či stojí při vstupu do přírodní rezervace Dařanec u Vřesiny, Ten, pravidelně zapalován, již téměř vyhořel.

 Foto: Bc. Jakub Kubačka

 benes_alej_001_20090228_2039664305 benes_alej_002_20090228_1068197205   benes_alej_003_20090228_1299723363  dub_letni_daranec_20090228_1181370996
       Dub v Dařanci

Aktualizováno ( Pondělí, 02 listopad 2009 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template