Template
Template Template
Template Neděle, 21 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Celokrajská konference v Opavě - téma biodiverzita a udržitelný rozvoj
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 30 duben 2010
Ve dnech 22. a 23. dubna 2010 proběhla v prostorách Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě, pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Palkové, která také konferenci zahájila. Ředitel hostující školy Ing. Arnošt Klein seznámil účastníky s programem, který se odehrával nejen v aule školy, ale i na přírodovědně zajímavých místech opavského okresu.

Akce byla určena především pro školní koordinátory EVVO, pedagogické pracovníky, ředitele škol a školských zařízení.

Aktuální informace jsme se dověděli od Mgr. Bc. Jany Harmanové z Odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK, Ing. Milana Machače z Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ MSK, RNDr. Jany Čermákové z Ministerstva životního prostředí ČR a od Mgr. Miroslava Nováka z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Informace k vyhlášení Mezinárodního roku biodiverzity a úvodní přednášku k problematice ohrožených druhů rostlin a živočichů nám předala Doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc. Ukázky školních projektů k tématu biodiverzita nám představila RNDr. Kamila Sásiková, PhD.

Účastníky konference zaujali svými prezentacemi Ing. František Šulgan, který se již léta zabývá velkými šelmami v Beskydách a Mgr. Leoš Sekanina, ředitel ZŠ a MŠ z Andělské Hory, který zapojuje děti do projektu Monitoring vybraných vodních ekosystémů.

Účastníci obdrželi publikaci Voda v krajině Opavska z dílny Natury Opava jako příspěvek k nedávnému svátku Mezinárodní den vody, který se i letos slavil 22. března.

konference_evvo_1_20100430_1578740534.jpg
konference_evvo_2_20100430_1297961735.jpg
konference_evvo_3_20100430_1443145390.jpg
konference_evvo_4_20100430_1166475712.jpg
 Mgr. Leoš Sekanina
 Arboretum Nový Dvůr
 Arboretum Nový Dvůr  Arboretum Nový Dvůr
 konference_evvo_5_20100430_1359117573.jpg  konference_evvo_7_20100430_1076691172.jpg  konference_evvo_8_20100430_1250607868.jpg  konference_evvo_6_20100430_1371203503.jpg
 Arboretum Nový Dvůr  Arboretum Nový Dvůr  Ing. Miroslav Frank,CSc.  ZŠ v Žimrovicích
 konference_evvo_9_20100430_2027572956.jpg  konference_evvo_10_20100430_1266116351.jpg  konference_evvo_11_20100430_1886435000.jpg  konference_evvo_12_20100430_1997906761.jpg
 Kamenný amfiteátr
 Jezírko v zahradě ZŠ
 Zahrada u školy
 Ředitel ZŠ David Šrom

Druhý den byl věnován programu pod názvem Příklady dobré praxe "Inspirace pro všechny", během kterého jsme navštívili areál školního statku, kde probíhal hojně navštěvovaný Den mláďat.

V Žimrovicích jsme mohli vidět, co dokáže z malé vesnické školy udělat nadšený a velice činorodý ředitel Mgr. David Šrom. Poznali jsme ekologický projekt "Zahrada poznání a hry", ke kterému patří kamenný amfiteátr, miniarboretum, zahradní jezírko a naučná stezka "Za školou".

Mgr. David Šrom představil vedle pracovních listů pro naučnou stezku "Za školou" i regionální učebnici s pracovními listy "Perla Slezska" Hradec nad Moravicí a jeho okolí" a stolní hru  "Perla Slezska".

Arboretem v Novém Dvoře nás provedl jeho vedoucí Ing. Miroslav Frank, CSc. Základem arboreta je bohatá sbírka domácích a cizokrajných subtropických a tropických rostlin a zástupců dřevin a bylin ze všech kontinentů světa. Právem bývá bohatá sbírka dřevin nazývána "Dřeviny pěti světadílů". V arboretu roste na 7 000 druhů rostlin, dřevin a bylin, jejich variet, kultivarů a zahradních odrůd.

Navštívili jsme i výstavu šišek pod názvem "Svět šišek" ve výstavní síni arboreta.

Na závěr obdrželi účastníci konference osvědčení z rukou garanta konference RNDr. PaedDr. Milady Švecové, CSc.

Foto: Bc. Jakub Kubačka, RNDr. Milan Kubačka

Související články:

Perla Slezska - Hradec nad Moravicí a jeho okolí

Naučná stezka v Žimrovicích "Za školou"

Web ZŠ Žimrovice

Výstava Svět šišek v Arboretu Nový Dvůr

 

 

 

 

 

Aktualizováno ( Pondělí, 14 únor 2011 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template