Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Hydrobiologické cvičení na umělých mokřadech v Raduni
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Sobota, 01 květen 2010
Výuka přírodovědy na našich školách probíhá převážně v lavicích. Stejně tak se i ekologické vztahy a ekologické pojmy vysvětlují ve třídě. Přitom je nanejvýš jasné, že žáci a studenti neznají zástupce naší flory a fauny, jejich určování je pro ně tabu. Nemají možnost poznat jejich prostředí. Vidět rostlinu nebo živočicha na obrázku v učebnici, případně na obraze visícím na tabuli má stejný efekt jako je vidět na obrazovce televize nebo na monitoru počítače. Kdežto vyučovat o přírodě v přírodě je docela jiné kafe. Ve třídě slyšíme šeptání spolužáků, víceméně zajímavý výklad učitele a konečně očekávaný zvonek. U rybníka, v lese, na louce nebo u řeky či v polích se, ať chceme nebo nechceme, musíme oddat prostředí, ve kterém najdeme, pokud máme otevřené oči, rostliny a živočichy v jejich přirozeném prostředí. U rybníka slyšíme kvákání žab, v polích třeba zpěv skřivana polního, na rozkvetlé louce vnímáme vůní kvetoucích rostlin. To je cesta k pochopení ekologických vztahů. Když si ještě žáci a studenti uvědomí, na jakém podloží rostliny žijí, kteří živočichové se jimi živí, když si všimnou různých požerků na různých částech rostlin, stejně jako hmyzu, který na květech sbírá nektar a pyl, pak mají jen krůček k pochopení potravní ho řetězce, ve kterém probíhá koloběh energie v přírodě. Totéž je možné sledovat v jakémkoliv prostředí - ekosystému.

Studenti Masarykovy střední zemědělské školy se učí poznávat vodní prostředí stojatých vod a jejich faunu a floru na umělých mokřadech, které vytvořila ZO Českého svazu ochránců přírody při firmě SEMIX PLUSO.

hydrobiologie_1_20100429_1777724013.jpg
 hydrobiologie_2_20100429_1407798265.jpg  hydrobiologie_3_20100429_2067547538.jpg  hydrobiologie_4_20100429_1319485076.jpg
 Před orientační tabulí
 Příprava na vycházku
 Před mokřadem
Tabule Raduňský mokřad

Nejdříve jsme se se studenty sešli u tabule s mapou Raduně a okolí u prodejny Jednoty. Zde jsme si ukázali trasu vycházky, která vedla podél potoka Raduňky a rybníků až k tabuli s názvem Raduňský mokřad, umístěnou na začátku mokřadu. Zde se studenti dověděli, proč byl vytvořen a s jakými obojživelníky a bezobratlými živočichy se zde můžeme seznámit. Vytvořen byl především proto, protože rybníky se vypouštějí a tak obojživelníci, kteří se mohou rozmnožovat jen ve vodním prostředí, ztratili prostředí pro rozmnožování.

 hydrobiologie_5_20100429_1946524508.jpg  hydrobiologie_6_20100429_1296689245.jpg hydrobiologie_7_20100429_1150072910.jpg
 hydrobiologie_8_20100429_1044871666.jpg
 Odchyt živočichů
 Odchyt živočichů
 Skupina hydrobiologů
 Odchyt živočichů
 hydrobiologie_9_20100429_2066380394.jpg  hydrobiologie_10_20100429_2032282324.jpg  hydrobiologie_11_20100429_1462552454.jpg  hydrobiologie_12_20100429_1047586946.jpg
 Vypuštěný rybník
 Umělé mokřady
 Vajíčka skokanů
 Měření parametrů vody
 hydrobiologie_13_20100429_1851397484.jpg  hydrobiologie_14_20100429_1160465885.jpg  hydrobiologie_15_20100429_1830730049.jpg  hydrobiologie_16_20100429_1189807851.jpg
 Digitální měřič
 Myšice lesní
 Odchycené kuňky
 
 hydrobiologie_17_20100429_1828497281.jpg  hydrobiologie_18_20100429_1176400000.jpg  hydrobiologie_19_20100429_1417971647.jpg  hydrobiologie_20_20100429_1340387774.jpg
 Ropucha obecná
 Skokan zelený  Blatnice skvrnitá
 Čolek obecný
 hydrobiologie_21_20100429_1126475412.jpg  hydrobiologie_22_20100429_1928484140.jpg  hydrobiologie_23_20100429_1741931455.jpg  hydrobiologie_24_20100429_1355979513.jpg
 Čolek obecný
 Čolci obecní
 Kuňka obecná
 Úlovky
 hydrobiologie_25_20100429_1685936101.jpg  hydrobiologie_26_20100429_1717245684.jpg  hydrobiologie_27_20100429_1704932735.jpg  hydrobiologie_28_20100429_1020748178.jpg
 Katka s ropuchou
 Katka
 Ropucha obecná
 Změřené parametry vody

Z následujících fotografií je patrné, jakou činnost studenti na exkurzi prováděli. Zjišťovali pomocí digitálního měřiče pH, teplotu, nasycenost kyslíkem, konduktivitu (vodivost, která je dána množstvím rozpuštěných minerálních látek).

Na tomto terénním cvičení se kromě měření vlastností vody a jejich interpretací, studenti seznámili s obojživelníky a jejich způsobem života. Blatnice skvrnitá zde nežije, byla pro demonstraci vypůjčena. Před 20 lety byla několikrát zjištěna na lokalitě v pískovně v Opavě - Palhanci. Kromě těcto zvířat měli studenti možnost vidět i myšici lesní, která se chytila do pasti, kterou jsme v blízkosti mokřadu uložili do pařezu den před cvičením.

Foto: studenti, Mgr. Jana Stříbná,Mgr. Lenka Motyková, RNDr. Milan Kubačka

Související články:

Raduňské rybníky ve slunci a mlze
Raduňský mokřad, vhodná ekopedagogická plocha
Děti z opavské Charity na Raduňském mokřadu

Publikace:

- Voda v krajině Opavska (Raduňský mokřad na straně 32), brožura v PDF níže

pdf obalka 

pdf blok_03-35

pdf blok_35-74  

Aktualizováno ( Pondělí, 14 únor 2011 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template