Template
Template Template
Template Pátek, 12 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Co uděláme s nepůvodními živočišnými a rostlinnými druhy?
Napsal Jakub Kubačka   
Neděle, 05 březen 2017
V Česku i ostatních zemích Evropské unie v roce 2016 začala platit unijní směrnice, podle níž mají jednotlivé země EU přísněji chránit své území před pronikáním nepůvodních a invazivních druhů živočichů a rostlin. Druhy z tohoto seznamu při přemnožení prokazatelně ohrožují biologickou rozmanitost nebo původní ekosystémy v jednotlivých zemích.
Nařízení by mělo přispět k poklesu hospodářských a ekologických škod, které agresivní druhy zvířat, rostlin a hmyzu působí na evropském území. Škody v celé EU jsou minimálně 12 miliard Eur (asi 325 miliard Kč) za rok. Na evropském seznamu je celkem 37 druhů, například želva nádherná, skokan volský, veverka liščí, veverka popelavá, nutrie říční, jihoamerická šelma nosál červený, mýval severní, některé ryby, ptáci, korýši a bezobratlí živočichové.
Česko nyní plánuje mimo 37 druhů zařadit k seznamu také druhy, které prokazatelně působí škody a ohrožují původní přírodu přímo u nás. Zatím se uvažuje o zařazení například bolševníku velkolepého, křídlatky, norka amerického nebo psíka mývalovitého. Podle ministra životního prostředí se bude s každou dotčenou institucí nebo spolkem o konkrétních návrzích jednat. Tedy jak s rybníkáři, rybáři, myslivci, lesníky, včelaři atd. Tento seznam by se měl začít tvořit až během tohoto roku. Již nyní však vyvolal ostré debaty. Dle logiky věci by na seznamu zcela přirozeně měla být zvířata jako muflon, jelen sika nebo daněk.
Ti jsou u nás nepůvodní a zároveň v lesích způsobují obrovské škody (okusem a spásáním) a lesy se proto neumí samy obnovovat. Značné škody jsou také vyčísleny na zemědělských plochách. Počty spárkaté zvěře jsou u nás více jak 40krát vyšší než byly v 60. letech minulého století. Stejně tak jsme si během několika desítek let do potoků a řek vysadili nepůvodní siveny americké a pstruhy duhové. Náš původní pstruh obecný potoční zcela ustoupil a jeho původní genetická podoba již v přírodě neexistuje. Nepůvodní kamzík horský způsobuje škody na původní štěrbinové vegetaci ve vrcholových partiích Jeseníků. Umí totiž spásat rostliny i ze skalních štěrbin, ze kterých je nikdy žádné jiné zvíře neumělo vypást. Evropsky zcela unikátní reliktně glaciální vegetace je takto decimována. Ministerstvo životního prostřední má tedy před sebou nelehký úkol, musí tento seznam vytvořit a schválit. Když vezmeme v potaz sílu mysliveckých a rybářských sdružení, tak bych sázel na to, že naše lesy a vody budou nadále obývat lovecky a trofejně zajímaví siveni z Ameriky, amuři z Ruska, daňci a mufloni z Turecka, jeleni sika z Mandžuska a kamzíci z Alp. Však se hospodářské škody na lesích a zemědělské půdě koneckonců mohou proplatit z dotací na náhradu škody nebo se místo může oplotit. A na původní druhy našich rostlin, například právě v Jeseníkách, si za čas ani nevzpomeneme. Na oko budeme bojovat jen proti křídlatce a bolševníku... Ty nemá rád nikdo.   
 
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template