Template
Template Template
Template Neděle, 21 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Holasovická lípa na Štemplovci, jako by byla začarovaná
Napsal Jakub Kubačka   
Středa, 20 duben 2016
Problémem památného stromu Holasovická lípa je, že roste na okraji pole na křižovatce silnic v Neplachovických Zadcích, kde projíždějí auta z Opavy do Bruntálu a ze Štemplovce do Neplachovických Zadků. V době vyhlášení v roce 1972 měl strom rozměry 440 cm v obvodu, výšku 22 m a odhad stáří na 250 let.

habitus každého stromu prozrazuje jeho stáří. Na této lípě by se dala demonstrovat třetí, závěrečná fáze života stromu, ačkoliv v jeho případě přišla zbytečně brzy. Mnohé jiné lípy v jeho věku vypadají zdravěji   a vitálněji. Tento se nachází v tzv. odbourávací fázi - stárnutí, po kterém bude následovat rozpad a posléze rozklad dřevité hmoty, o což se zaslouží dřevokazné houby. Památný strom stojí na soukromém pozemku pana Pavla Košece ze Zadků, který nám o jeho historií povykládal... Je čirou ironií osudu, že této odbourávací fázi přispěl velkou měrou člověk, i když v autě, který před několika měsíci do lípy po nezvládnutí rychlé jízdy narazil. Lípa, jakoby přitahovala dopravní prostředky i v minulosti. Za její zánik může také nevhodná orba těsně kolem jejího kmenu, která prokazatelně narušila kořenový systém. Na to bylo dlouhodobě upozorňováno. Strom tak již chřadnul o to více a intenzivněji. Kamenný kříž, který u ní stojí ji také neochránil. Smutné bylo i to, že při udržovacím ořezu, padající větve před několika lety kříž povalily. Škoda byla způsobena firmou, která ořez prováděla. V roce 2000 byly po obou stranách kamenného kříže vysazeny dvě lípy, které se těší naštěstí dobrému zdraví. Pan Pavel Košec na závěr dodal, že podle pověsti na tomto místě byli pochování tatarští nájezdníci ze 13. století, kteří vpadli na území Moravy a mimo jiné také zpustošili obec Holasovice  a o mnoho let později také švédští vojáci v době třicetileté války. Lípa je podle pana Košece minimálně 400 let stará!!!


stemplovec_20160420_1996822145.jpg
stemplovec2_20160420_1114402297.jpg

V době vyhlášení v roce 1972 měl strom rozměry 440 cm v obvodu, výšku 22 m a odhad stáří na 250 let.

 

 Pan Pavel Košec z Neplachovických Zadků u památné lípy na svém pozemku.
V druhé polovině března 2016 byl památný strom pokácen. Bylo však rozhodnuto o tom, že části kmene a kořenový systém na místě zůstanou. Trouchnivějící  a mrtvé dřevo z lípy je totiž domovem vzácného brouka pachníka hnědého (Osmoderma eremita), který je jedním  z nejvzácnějších brouků v ČR. Je silně ohrožený, a proto zákonem chráněný. Dospělci jsou 2-3 cm velcí, černohnědí  s kovovým leskem. Larvy se vyvíjejí až tři roky v trouchu starých listnatých dřevin. Mohou měřit až 10 cm a jejich přítomnost charakterizuje nápadný trus (kompaktní válečky asi 5 mm velké). Vylíhnutí dospělci se většinou příliš nešíří od rodné dutiny. Druh je proto odkázán na posledních lokality odumírajících stromů ve volné krajině, jako jsou staré aleje a parky. Z tohoto důvodu bývá vždy při kácení starých listnáčů proveden entomologický průzkum. V případě potvrzení výskytu je nutné zajistit řešení. V tomto případě tedy ponecháním části kmene a větví, kde brouk může alespoň dokončit svůj vývoj.
stemplovec3_20160420_1888260747.jpg
stemplovec5_20160420_1943041923.jpg

Při ořezávání větví byl povalen kamenný kříž.

 

 
Okolí lípy je velmi zvláštní  až magické. Podle legendy jsou zde pohřbeni tatarští nájezdníci a na tomtéž místě, mnohem později i švédští vojáci. Člověka napadne, proč je toto místo,  jakoby začarované?
 stemplovec4_20160420_1007555061.jpg  stemplovec7_20160420_1602607599.jpg

Dřevo z povalené památné Štemplovecné lípy obsahuje vajíčka, lavry a kukly chráněného brouka páchníka hnědého (Osmoderma eremita), proto se nechává na místě.

 Pácgník hnědý

Zajímavostí v okolí památné lípy je mimo přírodní památky Heraltický potok, která se nachází hned naproti přes cestu a Štemplovecké aleje také pozůstatek kamenného mostu z doby Marie Terezie. Ten se nachází asi 100 m po hlavní cestě od lípy směrem na Velké Heraltice. Pan Pavel Košec.  Most je dochován v relativně dobrém stavu. Můžeme vidět dokonale opracované kamenné bloky sedící na sebe doslova na milimetry a také  železné spojovací vazníky. Pouze okraje mostu se rozpadají vlivem pohybu těžké zemědělské techniky. Určitě doporučujeme místo navštívit ještě před rozpukem jara. Most se následně ztratí v zeleni  a nebude možné si jej dobře prohlédnout

stemplovec1_20160420_1016516624.jpg
 stemplovec6_20160420_1842505200.jpg
 Most z doby panování Marie Terezie.
Můžeme vidět dokonale opracované kamenné bloky sedící na sebe doslova na milimetry a také  železné spojovací vazníky.

Fotografie Jakub a Milan Kubačkovi

Aktualizováno ( Čtvrtek, 21 duben 2016 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template