Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Jak na výuku přírodopisu na školách, se radili učitelé v Bolatickém skanzenu
Napsal Jakub Kubačka   
Středa, 14 únor 2018
V loňském roce se Sdružení obcí Hlučínska podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí na tvorbu metodických materiálů a pracovních listů pro výuku přírodovědy a přírodopisu na Hlučínsku.
 bolatickyskanzen1_20180210_1561151633.jpg

Workshopu v Bolaticích se zúčastnilo 30 učitelů a koordinátorů EVVO ze škol na Hlučínsku.

Realizace projektu "Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?" bude probíhat až do konce roku 2018 a jeho součástí budou aktivity jako podrobná analýza environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na Hlučínsku s workshopem a sběr dat  a průzkum lokalit pro regionální výuku EVVO. Postupně budou ve spolupráci s pedagogy a s dalšími odborníky na EVVO připravovány stěžejní výstupy projektu - metodické materiály a pracovní listy pro výuku přírodovědy a přírodopisu pro 1. i 2. stupeň základních škol zaměřené na tematické celky: geologie, říční, lesní, sídelní a zemědělská krajina. Všechny materiály budou obsahovat základní charakteristiky těchto ekosystémů se specifickým zaměřením na oblast Hlučínska (na konkrétní lokality a místa), tedy připraveny na míru pro výuku EVVO na základních školách v našem regionu.

bolatickyskanzen2_20180210_1218965063.jpg
bolatickyskanzen3_20180210_1048155731.jpg
 Workshopu se zúčastnila také ředitelka ZŠ a MŠ Hněvošice Mgr. Anděla Lintnerová (vpravo) a Petra Červenková z Petřkovic.  Lektory workshopu v Bolaticích byli Jakub Kubačka (vlevo)                 a Radim Lokoč (vpravo).
 bolatickyskanzen4_20180210_1010397895.jpg  bolatickyskanzen5_20180210_1616270599.jpg
 Koordinátorem projektu je Lenka Osmančíková ze Sdružení obcí Hlučínska.  Součástí workshopu byla také návštěva Muzea souvků v Bolaticích.
 bolatickyskanzen6_20180210_1771877066.jpg
 Workshop byl také obohacen přednáškou o geologii Hlučínska a také ukázkou prehistorických nástrojů pro mletí obilí v podání Jiřího Dudka               (vlevo) a Bruno Kladivy (vpravo) z Klubu sběratelů souvků.

Před samotným tiskem materiálů proběhnou workshopy k jednotlivým tematickým celkům a evaluace zvolených metod a postupů odzkoušením ve výuce na školách. V rámci závěrečné konference pak budou pedagogové z Hlučínska (koordinátoři EVVO) i veřejnost seznámeni s finálními materiály, příklady využití ve výuce apod.
Věříme, že realizací projektu vytvoříme jakýsi celkový základ a metodiku pro výuku EVVO na Hlučínsku i vhodný základ pro budoucí aktivity v této oblasti.
První plánovaný workshop proběhl 25. května 2017 ve Skanzenu lidových tradic v Bolaticích. Učitelé přírodopisu a koordinátoři EVVO byli seznámeni s projektem a jeho harmonogramem, byly jim představeny výsledky analýzy EVVO na školách. Byly doporučeny možnosti realizace výuky v terénu na Hlučínsku a dále byla konzutováva koncepce nově vznikající učebnice.

Text a foto Milan Kubačka

 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template