Template
Template Template
Template Úterý, 21 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Jak se připravujeme o úrodnou půdu tím, že nechceme přírodě rozumět
Napsal Jakub Kubačka   
Středa, 14 prosinec 2016
Co jiného si stékající voda z polního svahu ještě mohla přát. Všechno ji šlo na ruku. Svah byl nakloněný tak akorát. Voda stékala ze svahu podél vyjednocené řepy, kde pomalu získávala, rychlost. Přehoupla se přes silnici, na které zanechala asi dvaceticentimetrovou vrstvu ornice a stékala již jako potůček o pole níž, kde však shodou okolností byla zaseta řepka olejka.
Každého napadne, že potok má svou paměť. Cestičku si vždy najde a je velmi zajímavé, že vždy tu pravou. O tom, že zde potůček existoval, mluví i pamětníci, kteří si vzpomenou na řadu vrb, které jsou zde ještě dnes viditelné. Nyní tvoří víceméně jen imaginární břehový porost, který si potůček znovunalézá. Když jsem tyto vrby v poli viděl poprvé v šedesátých letech minulého století, kolem nich bylo pooráno povláčeno. Bral jsem je jako zajímaný přírodní prvek v krajině. První, co vás napadne, kdo tam ty vrby zanechal, vysadil. Logicky musely růstu potoka. Takže tu dávno byl a po melioraci v padesátých letech zmizel?
 
potokvpoli2_20161211_1452304158.jpg potokvpoli1_20161211_1326335333.jpg
Jedná se o tuny splavené ornice. O ní přicházíme zbytečnou erozí. Když si uvědomíte, že centimetrová vrstva půdy se vytváří tisíc let, vzpomenete si na okřídlenou větu z jednoho filmu ?Je to marný, je to marný, je to marný.?  Na fotografii z roku 2016 je oldřišovský rodák Radim Lokoč. Potůček se spíše přeleje přes silnici a pokračuje k obci Oldřišov, kde při povodni zaplaví několik domů a fotbalové hřiště            místního klubu Moravanu.
potokvpoli4_20161211_1105931568.jpg potokvpoli3_20161211_1378140758.jpg
 Potůček se spíše přeleje přes silnici a pokračuje k obci Oldřišov, kde při povodni zaplaví několik domů a fotbalové hřiště místního klubu Moravanu. Jako příklad může sloužit odkrytý revitalizovaný potůček  v Mokrých Lazcích.

Stačí však větší déšť a potok se znovu objeví, jak nám napoví foto z roku 2016. Jenže potok je předurčen být potokem, voda si najde vždy cestičku. A to je tento případ tekoucí vody po svažitém poli od Rozumického lesa za polskou hranicí, odkud voda teče na oldřišovskou stranu.
 

Je otázka, jak prospívají zemědělské dotace naší krajiněa zda jsou správně využívány.

Podmínky pro uděleni některých dotaci jsou podmíněny a kontrolovány hospodařením konkrétního zemědělce.
Jedná se například o "podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu GAEC".
Hospodaření v souladu se standardy GAEC je jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých podpor, některých podpor programu rozvoje venkova a některých podpor společné organizace trhu. Podmínky GAEC se definují v pěti tematických okruzích (eroze půdy, organické složky půdy, struktura půd, minimální úroveň péče, ochrana vodya hospodaření s ní). Cílem je dosáhnout, podpořit a zavést šetrnější hospodaření v krajině a tím dosáhnout lepšího ekologického stavu přírody a krajiny. Standardů GAEC je 11 a obsahuji například tato nařízení, pravidla a opatření: na půdách ohrožených vodní erozi (v ČR asi polovina všech půd) musí žadatel o dotaci ponechat strniště minimálně do 30. listopadu, nepěstovat zde širokopásé plodiny (kukuřice, brambory, řepu); minimálně 20 % využívané zemědělské půdy bude hnojit statkovými hnojivy a dalších 20% bude hnojit způsobem ?zeleného hnojeni?, tj. porostem jeteloviny, vikve atd.; Nebude vypalovat bylinné porosty; nebude provádět agrotechnické zásahy do podmáčenéa zaplavené půdy; neporuší krajinné prvky (solitéry, mokřady, meze, keře...).
Žadatel také musí zabránit šíření invazních rostlin (netykavka, bolševník, křídlatka); dále nezmění travní porost na ornou půdu; zachová ochranné, minimálně 3 m široké, nehnojené pásmo kolem vodoteči, atd.

Foto: Milan Kubačka

 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template