Template
Template Template
Template Pátek, 12 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Jak se učí přírodověda žáků a učňů v zámku Velké Heraltice?
Napsal Jakub Kubačka   
Pátek, 09 únor 2018
Nádherný anglický park poskytuje jeho současným obyvatelům zámku prostor pro konání přírodovědné výuky na dendrologické stezce a zároveň zapojení do různých environmentálních projektů. Patří mezi ně "Zelený domov", "Pohádkový park" a zmíněný projekt naučná stezka "Pod zámeckou věží". I na další projekty jsme se zeptali zástupkyně ředitele Střední školya Dětského domova Ing. Gabriely Sglundové.

Mohla by jste prosím stručně charakterizovat vaší úlohu v na zámku a v parku ve Velkých Heralticích? Jak jste se k této práci dostala?
Vystudovala jsem Mendlovou universitu v Brně, fakultu zahradnickou v Lednici na Moravě. Po absolvování této fakulty mě lákala dendrologická práce v zámeckých parcích a práce s dětmi v přírodě.

sglundova1_20180208_1838018488.jpg
 Zástupkyně ředitele Ing. Gabriela Sglundová u zámecké budovy, kde sídlí Střední škola a Dětský domov.

Naskytlo se mi zaměstnání učitelky odborných předmětů v tehdejší Zvláštní škole internátní ve Velkých Heralticích, oboru vzdělání Květinářské, zelinářské a ovocnářské práce. Nyní pracuji s žáky oboru vzdělání Zahradnické práce se zaměřením na květinářské a aranžérské práce. Láska k přírodě a práce s dětmi mi dodává energii a inspiraci dávat dřevinným vegetačním prvkům nový kompoziční charakter - v tomto případě: naše broukoviště.  To, že vám environmentální výchova není cizí, poznáme, když se projdeme parkem.

 sglundova2_20180208_1236966068.jpg
 Zámek Velké Heraltice.

Kdo se nejvíc zasloužil o dendrologickou stezku a broukoviště?
Dendrologicka stezka i broukoviště jsou tvůrčí myšlenkou Ing. Gabriele Sgundové prozradila p. Marta Králová - učitelka odborného výcviku oboru vzdělání Zahradnické práce.
Park, stejně jako zámek, je chráněn NPÚ v Ostravě a jeho zaměstnanci k nám často zavítají na periodické prohlídky stavu movité i nemovité kulturní památky. Při té příležitosti se zaznamenává a fotografuje, a jelikož mezi našimi zaměstnanci i dětmi nejsou jen odborníci v zahradnickém oboru, ale přestože se profesně věnují naprosto odlišné specializaci, rádi by si rozšířili odborné dendrologické obzory, seznámili se se vzácnými dřevinami. Kombinací tohoto vnějšího i vnitřního impulzu  vznikl nápad označit jednotlivé stromy a od tohoto nápadu pak bylo jen krok ke vzniku dendrologické stezky. V neposlední řadě nezapomínáme také na faunu.

Pozorujeme s dětmi a žáky v parku ptactvo, plazy, lesní zvěř a  broučky. V tuto chvíli děti a žáci našeho zařízení přišly na nápad: vybudování hmyzího domečku pro broučky. Posléze jsme začali realizovat s dětmi a žáky "Broukovitě". Na všech těchto projektech environmentální výchovy se podílí žáci všech oborů vzdělání, konkrétně Praktické školy dvouleté, Zahradnické práce a Zednické práce společně se svými učiteli odborných předmětů a učiteli odborných výcviků.  

Které dřeviny jsou v parku natolik vzácné, že si zaslouží ochranu? Mohla byste je vyjmenovat a něco o nich napsat? Jaká je vůbec historie zámku a parku ve Velkých Heralticích?

Bohužel mnoho stromů postupně likvidovaly silné nárazové větry v minulých letech, a tak z těch starších a vzácnějších už některé neexistují. Dalším nepřítelem starších stromů se stalo jmelí, díky kterému se některé stromy podél obvodové zdi staly nebezpečnými a muselo se přistoupit ke kácení. Přesto pár skvostů vidět můžeme.
Pterokaryje jasanolistá Pterocarya fraxinifolia je jedením z nejvzácnějších druhů v našem zámeckém parku. Do Evropy byla první semena dovezena z Persie okolo roku 1782 a roku 1844 byla dřevina zaznamenána poprvé na českém území a to v Královské oboře v Praze.
Naši Pterokaryji jsme  v roce 2013 přihlásit také do akce ,,strom roku,,. Neuspěli jsme a tak hledáme nový příběh stromu, abychom jej zviditelnili.
Další ceněnou dřevinou je buk lesní červenolistý  Fagus sylvatica 'Purpurea' ,  na rozdíl od svého základního druhu je sadovnicky ceněn pro svou barvu listu. Dle informací z Wikipedie se buk dostal na území ČR v poslední době ledové tedy 3000-4000 let před našim letopočtem. Do našeho parku byl zřejmě majiteli vysazen v době vzniku přírodně krajinářských zahrad. 

Dále je nám milý pro svůj habitus i barevnost strom za zámeckou budovou platan javorolistý  Platanus x acerifolia.
A ještě bych mohla zmínit dub červený Quercus rubra, který zaujímá první místo v zadní části zámeckého parku. Jeho větve jsou velmi rozkladité a od spodního patra nádherně zachovalé. Při obtěžkání listy a plody se spodní patro větví prohýbá až k zemi.
Z nově vysázených dřevin se velmi daří liliovníku tulipánokvětému Liriodendron tulipifera a šácholánu Magnolia, obě dřeviny sa nachází v průčelí zámeckou budovou.
Přez všechny možné problémy s úpadkem starších dřevin se přesto můžeme v zámeckém parku setkat i se zvířátky. Vídáme často černou formu veverky obecné, vídáme a slýcháme žlunu zelenou, ve stráni bydlí slepýši, jednou jsme pozorovali užovku obojkovou jak nám požírá naši ropuchu, kterou jsme pár týdnu pozorovali ? co naděláme,a letos před prázdninami se na horním patře pozemku zámku objevila dle našeho dodatečného zkoumání na internetu užovka hladká.    

Co se týče historie zámku. Ta sahá hluboko do minulosti a je bezpochyby velmi zajímavá. Z tohoto odkazu -..První písemná zmínka o obci Velké Heraltice je známá z roku 1265, kdy majitelem zdejší tvrze byl zemědělský feudál Borslav de Heroltsdorf. Další zmínka je z roku 1266, a to na listině králi Přemyslu Otakaru daném v Opavě, kde je také podepsán Radoslav de Heralticz.
Zámek je v současné podobě také z období baroka a dříve, asi o 5 století , zde stála tvrz. Tvrze měly také své zahrady, ty však byly čistě pro hospodářské účely,  pěstovaly se ovocné stromy,  zelenina,  léčivé rostliny.  Větší plochy zahrad byly umisťovány na vnější stranu hradeb. Až v období renesance a baroka se z tvrzí stávají honosnější sídla a z užitkových zahrad prostory pro reprezentaci a odpočinek.

Co byste ještě chtěla, respektive vaše škola, udělat, aby byl park ještě zajímavější ? Může například park navštěvovat i široká veřejnost?
Park je přístupný po dohodě s vedením zařízení kdykoliv.  Je třeba respektovat, že zámek a jeho okolí je vlastně domovem a zahradou dětských klientů.  Proto se náhodných návštěvníků ptáme na účel pohybu v našem zařízení. Všem je pak vysvětlena účelovost zařízení a možnost fotografovat.  Jsou také poučeni o stavu parku a o bezpečnosti volně se pohybujících osob.  Veřejnost park a prostory zámku může shlédnout 3x za rok v rámci otevřených interních projektů (adventní výstava,  velikonoční výstava a pohádkový park).

Jak využíváte park při výuce botaniky, květinářství a sadovnictví, odborného výcviku ...?
Tak to je opravdu jedinečná výuka.  Naši  žáci při výuce preferují otevřenější prostory než je třída.  Naši myšlenkou je vybudování přírodní učebny, která má být součásti naučné stezky ? Pod zámeckou věží. Vychází to z pojetí  oborů vzdělání   zahradnické práce, zednické práce a žáci praktické školy jsou při své praktické výuce v přírodě. Zahradníci provádí odstraňování nevhodných náletových dřevin a údržbu výsadeb v rámci odborného výcviku,  park dále využívají v předmětu kreslení a modelování - v zimě pozorují  a fotografují kouzlo zvířecích stop, když je ledová námraza, na větvích hledáme zajímavosti a také fotografujeme, v neposlední řadě jsme  v lednu letošního roku fotografovali habitusy, borku a květní pupeny našich dřevin. Tyto učební materiály žákům zpestřují výuku botaniky a zároveň si zdobíme prostory zámku.  Využíváme parkové plochy a všech rostlinných pater ke zkoumání, potvrzování si teoretických poznatků. V dalším odborném předmětu se žáci seznamují s okrasnými dřevinami spojením názvu a vizuálního kontaktu a do slepé mapy se snaží své poznatky zaznamenat.  Přírodniny  sbíráme                    a využíváme k výrobě floristických dekorací. Zedníci provádějí drobné práce na opravách zámecké obvodové zdi, vnějšího i vnitřního zdiva zámecké budovy.

 sglundova40_20180208_1299310667.jpg  sglundova69_20180208_1738287864.jpg
   
Žáci praktické školy pomáhají v rámci praktické výuky se sekáním trávy v místech hůře přístupných, udržují prostor před zámeckou zdí,  mají prostor pro poznávání dřeva jako suroviny,  ekologicky pomáhají zpracovávat dřevní odpad na štěpku,  sbírají přírodniny jednak  pro činnosti jemné motoriky a dále pro myslivecké sdružení ke krmení.  Klienti dětského domova využívají park k oddechu a sportovním aktivitám. Málokdo možná ví, že park pokračuje i pod zámkem a svažuje se k místnímu potoku, kde se tak nachází také vlhkomilnější prostory se vším svým kouzlem. Využíváme je k výuce pouze v určitém období. První je doba, kdy jsou stromy bez listů a pohled odspodu nahoru přes koruny stromů na zámek je velmi kouzelný a zajímavý. Dále se tam rádi vydáváme v předjaří, kdy už to jaro jaksi visí ve vzduchu a je krásně cítit ten vlhký ryze jarní vzduch. Období března až května  jsou spodní patra vegetace  posetá sasankami hajními v plném květu.  

Můžete nás stručně seznámit s projekty, do kterých jste zapojeni? Například "Zelený domov", "Pohádkový park" a projekt naučná stezka "Pod zámeckou věží". Případně o dalších?
Již několikaletou vizi zařízení a jeho okolí je zrealizování "Naučné stezky s názvem: Pod zámeckou věží" Naučná stezka bude začínat u vstupu do areálu zámku, bude  značena turistickými značkami a žáci se budou při průchodu formou informačních tabulí seznamovat s florou, faunou, přírodninami a vodním tokem, které se zde nacházejí. Konec stezky bude v prostorách místní oranžérie s botanickou zahradou uzavřeného vodního prvku. Délka stezky bude 1,5 km. Počet zastávek 7. Stezka bude využívána pouze pro pěší turistiku se střední náročnosti v rámci terénních nerovností a dobou prohlídky 1,5 hodiny. Součástí trasy bude i přírodní učebna EVVO, která bude sestávat   s malého kamenného kruhového ohniště jako centrálního bodu, laviček do půlkruhu  a tyto budou doplněny vysázenou zelení. Součásti trasy budou i odpočívadla s velkoplošnými informačními tabulemi. Při vstupu budou umístěny mobilní nádoby s osázenou zelení na estetizaci interní plochy veřejného prostranství. Celý projekt je v souladu s tezemi stálého programu EVVO a vychází z konkrétních potřeb nejen našeho ŠVP, ale i ze samé podstaty - poznání a ochrany naší přírody.

 sglundova3_20180208_1282304630.jpg
 Lapina jasanolistá (Pterocarya fraxinifolia)
 sglundova5_20180208_1650587312.jpg
 

Seznam dřevin označených tabulkami:

Dub zimní (Qercus petraea)

Liliovník tulipánokvětý (Liliodendron tulipifera)

Lapina jasanolistá (Pterocarya fraxinifolia)

Jedle řecká (Abies cephalonica)

Platan javorolistý (Platanus hispanica)
Foto: Jakub Kubačka

 

 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template