Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Jak vzbudit zájem o přírodu?
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Čtvrtek, 12 únor 2009

Článek Liany Melecké MF Dnes 2.února 2009. Jak vzbudit zájem o přírodu? Hledáním brouků a kostí.

Opava (mel) Pátrání po neznámých druzích brouků a motýlů, kostech nebo zbraních pravěkých lovců i poznávání stromů v okolí. Tím vším se snaží Milan Kubačka z Opavy v dnešních dětech, dávajících přednost spíš počítačovým hrám a chatování po internetu, probudit zájem o přírodu. Tento jednašedesátiletý, bývalý učitel přírodopisu, celoživotní ochránce přírody se stal zakladatelem opavské stanice mladých přírodovědců na Husové ulici. Spolu s dalšími odborníky z vysokých škol, pracovníky muzeí, učiteli i ochránci přírody založil občanské sdružení Natura a již téměř dvacet let se snaží do poznávání přírody zapojit děti nejen z Opavy, ale z celé Evropy. Znepokojila nás nevšímavost mladé generace o přírodu kolem. Dnešní děti jsou odborníky na počítačové hry, díky televizním reklamám dokáží pojmenovat názvy čokoládových tyčinek. Když mají vyjmenovat deset živočichů, nebo stromů v okolí, jsou vedle. Jako by ty ptáky, brouky a stromy nevnímali, poukazoval milovník přírody. K největším mezinárodním projektům Natury patří každoroční výpravy do Řecka. Díky členům tohoto sdružení bylo území na prevezském poloostrově v Amvrakijském zálivu vyhlášeno chráněná přírodní oblastí. V budově, kterou jim bezplatně pronajímá místní obec vzniklo muzeum, do něhož každoročně přidávají nové exponáty. Našli jsme šest úplně nových druhů brouků, které zatím na celém světě nikdo neznal. Přímo na pláži pod naší základnou, jsme našli obrovskou kost lesního pravěkého slona a spoustu pazourkových nožů, popisoval Kubačka.

Nejvzácnější nálezy z těchto řeckých přírodovědných expedic obohatily sbírky univerzity v Janině. Také přípravy na letošní expedici do Amvrakijského zálivu už jsou v plném proudu. První zájezd s polskými studenty ratibořského gymnázia vyrazí už v květnu a hned za nimi se tam chystají i žáci opavské základní školy na Englišové ulici. Jsme všichni tak trochu postižení. Noci trávíme tím, že nasvěcujeme plachtu a čekáme, až se chytí nějaká můra. Přes den chodíme na výpravy do přírody, sbíráme brouky, i různé druhy rostlin. Spíme pod stanem na karimatce a vodu ve sprše ohřívá slunce. Co si nenavaříme, to nemáme. Pokaždé navštívíme i památky v Olympii, Athénách nebo Mykénách, doplnil přírodovědec. Vše zatím hradí rodiče a sponzoři, ale organizátoři doufají, že najdou zdroj, ze kterého by mohli tento zajímavý projekt hradit i v budoucnu. Kromě toho se sdružení snaží přiblížit zájem dětí také o přírodu v jejich okolí. Na podzim loňského roku přibyly v opavských parcích tabulky s popisky, z nichž se mohou návštěvníci dozvědět informace o stromech, které zde rostou. Tato dendrologická stezka má sloužit školám jako učebna v přírodě. Ve spolupráci s městem a krajem jsme vydali i letáček a nyní připravujeme pracovní listy, které mohou žáci využít při hodinách botaniky, doplnil Kubačka. Stejně tak vznikl také průvodce naučnou stezkou Hvozdnice, publikace o chráněných územích, památných stromech a parcích Opavska. Do projektu Příroda bez hranic, který má mládeži umožnit poznání okolí svého města se již zapojilo šest českých a pět polských škol.

Napsala: Liana Melecká

Foto:RNDr. Milan Kubačka, Ing.Jiří Lazebníček, RNDr. Rostislav Morávek, Mgr, Miloš Kačírek

 

recko_slon_04_001_20090224_1243035777 recko_slon_04_003_20090224_1845794490 recko_slon_04_005_20090224_1140735033 recko_slon_04_002_20090224_1844391231
místo nálezu kosti účastníci setkání dětí z Opavy a Ratiboře botanik ing. Jiří Lazebníček z Olomouce vyzvednutí kosti ze zálivu
recko_slon_04_006_20090224_1875869479 recko_slon_04_007_20090224_1742771478 recko_slon_04_008_20090224_1000942466 recko_slon_04_009_20090224_1110308760

nálezce Rosťa Morávek z VM Olomouc

měření kosti slona lesního skupina polských dětí opravdu velká kost slona Loxodonta antiqua
recko_slon_04_010_20090224_1576677652 recko_slon_04_011_20090224_1427429665 recko_slon_04_012_20090224_1272375874 recko_slon_04_013_20090224_1601960368
děti ZŠ E. Beneše z Opavy mořský břeh se čtvrtohorními vrstvami sloní kel asi 40 000 let starý byl uložen v muzeu v Neochori
recko_slon_04_014_20090224_1717709526 recko_slon_04_015_20090224_1323335946 recko_slon_04_016_20090225_1657394303 recko_slon_04_017_20090224_1469700482
česko-polsko-řecké muzeum v Neochori bylo zřízeno z popudu Natury Opava jsou zde umísťovány kamenné nástroje úhelná sloj pod základnou Natury

 

Aktualizováno ( Úterý, 08 květen 2012 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template