Template
Template Template
Template Neděle, 21 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Smutné Frajhuzy v zimě
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Čtvrtek, 12 únor 2009
Návštěva zemědělské krajiny v zimě u česko-polských hranic odhalila smutnou pustotu tohoto místa. U tůně obklopené prstencem jírovců, která nese název Frajhuzy, jediném přírodním prvku  v této intenzivně využívané krajině, jsme si vzpomněli na projekt příroda bez hranic. Vyhlásili jsme jej společně s 1.základní školou v Ratiboři a měli  jsme velké oči. Jednalo o 3 etapy.

První etapa: (duben 2001 - duben 2002) Provést na všech školách osvětu, vysvětlující kampaň k projektu a zahájit mapování kostry ekologické stability, ekologicky významných segmentů krajiny a potencionálních přírodních ekosystémů. Zapojit žáky a studenty ze škol Ratibořska a Opavska do projektu v rámci činnosti přírodovědných kroužků, praktik nebo biologických soutěží (Biologická olympiáda, Středoškolská odborná činnost).

Druhá etapa: (duben 2002 - duben 2003) Navrhnout lokalizaci biocenter a přírodních biokoridorů s ohledem na jejich nejracionálnější propojení. Třetí etapa: (duben 2003 - duben 2004) Provést vhodné zásahy do krajiny - výsadba remízků, osazování břehů vodních toků, obnovení vodních nádrží apod.

http://www.natura-opava.org/priroda/   

Ke třetí etapě jsme se nedopracovali, projekt byl příliš revoluční, ambiciózní a nákladný. Přesto jsme dosáhli dílčích a dá se říci, že významných úspěchů. Jakub Kubačka zpracoval návrh biokoridoru, který by spojil řeku Opavu od Palhance a řeku Odru v Ratiboři. Využil při tom stávajících krajinných prvků podél česko-polských hranic. S touto prací se dostal v soutěži Středoškolské odborné činnosti až do celorepublikového kola.

http://natura-opava.org/biokoridor/

Tento nápad byl využit i při zpracování dokumentu Od  Arboreta po arboretum - poznávací stezka za krásami Slezska. Byl vytvořen za finanční podpory Evropské unie a spolufinancován z prostředků  Statutárního města Opavy a Úřadu města Ratiboř. Jedna ze skládaček v něm obsažená se nazývá Biokoridor a představuje trasu biokoridoru a význačné krajinné prvky. V letáčku byl prodloužen až do arboreta v Novém Dvoře.

Foto: RNDr. Milan Kubačka

 frajhuzy_zima_004_20090305_1775172186  frajhuzy_zima_005_20090305_1837297860  frajhuzy_zima_006_20090305_1202259700  frajhuzy_zima_008_20090305_1474810513
 cesta ke Grubám  tůně v poli Frajhuzy  pohled do tůně pokračování navrženého biokoridoru směrem ke Kateřinskému potoku

Aktualizováno ( Pondělí, 02 listopad 2009 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template