Template
Template Template
Template Neděle, 21 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Ochránci přírody z Opavy oslavili loni 25 let činnosti
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pondělí, 11 srpen 2008
Jarní počasí probouzí nejen rostlinstvo, ptactvo či zvířectvo, ale také aktivní ochránce přírody. Ti opavští mají letos nemalý důvod k aktivitě navíc. V loňském roce si totiž připomněli plné čtvrtstoletí své existence.

Za těch pětadvacet let se v řadách Českého svazu ochránců přírody v Opavě, konkrétně v 6. základní organizaci, vystřídala zhruba stovka členů. V současnosti  sdružuje organizace patnáctku těch skutečně vytrvalých a pracovitých. Patnáct členů sice není vysoké číslo, ale když se ohlédneme, je za námi vidět opravdu hodně práce. A to docela konkrétní.

S našimi členy jsou neodmyslitelně spojeny třeba všechny naučné stezky v okrese, tvrdí předseda a nadšený "čápolog" Jiří Lissek. Právě on vede na Opavsku od roku 1983 sčítání čápů, jejich ochranu a údržbu čapích hnízd. S ním i ostatními členy počínaje Milanem Kubačkou a Drahou Vaňkovou  přes ornitology.  Františka Gazdu, Martina Miškovského a Miloše Holáně až k Jiřímu Schreierovi, souvisí vznik čtyř naučných stezek na Opavsku - Hvozdnice, Hanuše, Mariánské louky a Moravice.

Každá taková stezka představuje neuvěřitelnou spoustu práce. Od průzkumu a úpravy terénu, přes nastínění historie, pro niž je třeba kontaktovat místní pamětníky a nadšence, přes vybudování odpočinkových míst a zastavení pro její návštěvníky a prioritou je samozřejmě evidence a popis všech přírodních zajímavostí, vysvětluje jeden ze zakládajících členů ČSOP na Opavsku Milan Kubačka. Opavští ochránci vybudovali na zříceninách hradu Vikštejna v obci Radkov-Dubová akreditované Ekocentrum. Je to místo pořádání osvětových akcí ke Dni země i ke Dni dětí, setkání ochránců přírody a spřízněných duší,  různých exkurzí a zábavných akcí, vysvětluje Lissek.

Ornitologové zase každoročně vyvěšují a kontrolují ptačí budky pro zpěvné ptactvo, dravce a sovy. Podařilo se oživit tři studánky studánku Gizela v Mikolajicích, Ondřejovu studánku v Radkově a studánku ve Stěbořicích. Pokud se týká  minerálů, je to většinou skvělá voda, ale pro vysoký obsah škodlivin z okolního prostředí žádnou hygienici neoznačili za pitnou, přispívá k debatě "studánkolog" Honza Bílovský. Ten také stál za tím, že založili v roce 2000 Pozemkový spolek Moravice, který byl o šest let později akreditován. Podle předsedy i ostatních nelze zapomenout ani na bohatou ediční a propagační činnost. Kromě brožurek ke všem naučným stezkám vyšla také publikace Čápi na Opavsku a Vítkovsku, informace k Vikštejnu, samolepky, pohlednice... Všechno nelze zvládnou svépomocí. Takže v tom nás podporovala Česká spořitelna, firma Karel Grym a Lesy ČR, připomíná Lissek.

Od minulého roku, kdy byla na Masarykově třídě v Minoritském klášteře otevřena Učebna ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, nabyla spolupráce všech organizací, které připravují akce pro děti, nového rozměru. Zde se akce pro školy připravují a vymýšlejí se další možnosti, jak dostat děti do přírody a veřejnosti přiblížit krásy Opavy a našeho okresu.

Napsala: Milena Křístková, Foto: Milan Kubačka

csop_opava_25let_001_20090311_1353279539  csop_opava_25let_005_20090311_1087590267   csop_opava_25let_008_20090311_1557964849

Kubačka, Lissek, Schreier,Šrom,Gazda

 Den Země na Vikštejně J. Bílovský 
 csop_opava_25let_009_20090311_1304364064  csop_opava_25let_010_20090311_2038697836  csop_opava_25let_011_20090311_1294642053
 Lissek, Holáň Lissek, Miškovský, Kubačková  F.Gazda
Aktualizováno ( Neděle, 04 duben 2010 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template