Template
Template Template
Template Sobota, 18 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Otevření naučné stezky u Dětského domova v Melči
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Sobota, 09 srpen 2008

V den konání otevřených dveří v Dětském domově v Melči  byla při této příležitosti otevřena naučná stezka v melčském parku, která bude sloužit při výuce botaniky obyvatelům dětského domova. Akce byla vedením DD velmi pečlivě připravena. Děli překvapily bohatým programem, o čemž svědčí  i následující fotoreportáž.

Cílem projektu bylo:

Vytvořit v parku u Dětského domova v Melči Naučnou stezku, která by obsahovala 18 označených dřevin v parku. U každého stromu na stezce by byla informační tabule s foto příslušného stromu a jeho typické morfologické znaky s popisem, který by obsahoval údaje o geografickém rozšíření těchto dřevin s dalšími zajímavostmi.

Součástí projektu jsou i pracovní listy a mapka, pomocí níž děti označený strom v parku najdou, nakreslí list, větvičku s listy nebo plod (mohou obkreslit). Jakýkoliv jiný strom v parku mimo označených mohou určit podle fotografií listů, plodů, květů a kůry, které budou na druhé straně mapky dendrologické stezky.

Zabezpečení projektu (postup práce)
 • prohlídka a fotografování dřevin v parku
 • zaměření dřevin pro zpracování mapky
 • grafické zpracování 18 informačních tabulí
 • zpracování mapky
 • zpracování pracovních listů
 • výroba stojanů
 • instalace stojanů s informačními tabulemi
 • všechny informační tabule a mapka budou označeny logem Nadace Radima Masného dětem

Využití projektu

 • Dendrologickou stezku mohou děti využívat:
 • v rámci řízené akce
 • ve svém volném čase

Seznam dřevin označených informačními tabulemi

 • Listnaté dřeviny
 • 1. jírovec maďal Aesculus  hippocastanum
 • 2. dub letní Quercus robur
 • 3. lípa velkolistá Tilia platyphyllos
 • 4. jasan ztepilý Fraxinus excelsior
 • 5. javor klen Acer pseudoplatanus
 • 6. buk lesní Fagus sylvatica
 • 7. kaštanovník jedlý Castanea sativa
 • 8. jinan dvoulaločný  Ginkgo biloba
 • 9. korkovník amurský Phellodendron Amurense
 • 10. habr obecný Carpinus betulus
 • 11. Líska turecká Corylus colurna
 • 12. Liliovník tulipánokvětý Liriodendron tulipifera
Jehličnaté dřeviny
 • 11. douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii
 • 12. modřín opadavý Larix decidua
 • 14. borovice vejmutovka  Pinus strobus
 • 13. smrk omorika Picea omorika
 • 15. tis červený Taxus baccata
 • 16. Jedle kavkazská Abies nordmanniana
 • 17. Zeravinec japonský Thujopsis dolobrata
 • 18. Cypříšek hrachonosný Chamaecyparis  pisifera

Fotoreportáž ze Dne otevřených dveří v Dětském domově v Melči.

 ns_melc_dd_001_20090228_1198685711  ns_melc_dd_002_20090228_1688563860  ns_melc_dd_003_20090228_1831877560  ns_melc_dd_004_20090228_1739788995
 ns_melc_dd_005_20090228_1134782379  ns_melc_dd_006_20090228_1234199716  ns_melc_dd_007_20090228_1773582602  ns_melc_dd_008_20090228_1004589962
 ns_melc_dd_009_20090228_1424459985  ns_melc_dd_011_20090228_1573020557  ns_melc_dd_012_20090228_1173433156  ns_melc_dd_013_20090228_1919496733
 ns_melc_dd_015_20090228_1729136161  ns_melc_dd_016_20090228_1055150864  ns_melc_dd_017_20090228_1430668185  ns_melc_dd_018_20090228_1510316573

Melč 10.6.2008

Foto: Bc. Jakub Kubačka, RNDr. Milan Kubačka
Aktualizováno ( Pondělí, 02 listopad 2009 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template