Template
Template Template
Template Neděle, 21 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Odešel skromný velikán Miloš Kačírek
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 17 duben 2007
Odešel skromný velikán

Těžko by se dalo spočítat, kolik lidí ovlivnil pedagog, umělec, nositel ceny Bezručovy Opavy, Miloš Kačírek. V kolika lidech vzbudil zájem o malbu, grafiku a kolika lidem "vybral" jejich budoucí profesi.

 

Miloš Kačírek

 

K jeho vlastnostem patřila pracovitost a činorodost, jak se na umělce sluší. Navíc stačil výrazně zasahovat do kulturního dění v Opavě. Stále něco organizoval. Sestavoval sborníky k životním jubileím malířům a grafikům. Poslední patří jeho příteli malíři Hubertu Grimovi. Připravoval výstavy a plenéry a byl právem pyšný na to, že založil v Opavě Lidovou školu umění, kde byl až do svého důchodu ředitelem. Rád se na "Terase" pravidelně setkával se svými přáteli z výtvarné skupiny X, kterou před mnoha lety založil. Vtipnými kolážemi škádlil své kamarády. Všichni jsme se smáli, ale každý se v duchu nad sebou musel zamyslet.

Svou tvůrčí fantazii uplatnil ve vyřezáváných holích se stovkami vyrytých jmén účastníků setkání mladých výtvarníků a ekologů pod řeckým nebem. Proslul jimi stejně jako portréty svých přátel nebo knižními ilustracemi pro děti. Vedle mnoha výstav jeho grafik a maleb je třeba vzpomneout i dvě výstavy v řeckém jachtařském městě Preveze, které navštívily stovky lidí z nejrůznějších koutů světa.

Byl velmi upřímný a kritický ke svým kolegům, ale zároveň přísný a náročný sám k sobě. Nechtěl, abychom mu jeho díla chválili, ale kritizovali. Což nám ale vůbec nešlo.

V posledních deseti letech byl i organizátorem setkání mladých výtvarníků u města Prevezy v Řecku. Plně se věnoval dětem a ve volných chvílích maloval ve stínu oblíbeného dubu nedaleko svého stanu. S mistrovstvím sobě vlastním vystihl strukturu kmenů staletých stromů. Stejně rád měl i kostelík, který se skrýval za kmeny mohutných dubů a olivovníků na hraně příkrého mořského srázu. Ráno, kdy mnozí ještě spali, obdivoval vycházející slunce na horizontu zálivu.

Kostelík Svatých Apoštolů (Agii Apostoli) se nedávno zřítil do moře. Moře, které obdivoval, nahlodalo jeho základy, stejně jako nemoc Milošovo zdraví. Odešli symbolicky spolu a zanechali za sebou bohatou historii.

Za všechny členy občanského sdružení Natura Opava Milan, Marcela a Jakub Kubačkovi

 


 


Aktualizováno ( Pondělí, 12 říjen 2009 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template