Template
Template Template
Template Středa, 24 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Otevření venkovní učebny přírodopisu na základní škole Vrchní v Opavě
Napsal Jakub Kubačka   
Čtvrtek, 14 květen 2015
Městské školy to mají s výukou přírodopisu a biologie mnohem těžší. Školy na vesnici mají blíže do lesa nebo k vodě, proto je trend přinést si kousek přírody blíž ke škole i ve městě. Letos se to také podařilo na ZŠ Vrchní Opava.
zpravodajduben2_20150512_1128881291.jpg zpravodajduben6_20150512_1580083028.jpg
Ředitel Mgr. Roman Podzemný si spolu se zastupující vedoucí OŠ magistrátu v Opavě Ing. Andreou Štenclovou, Mgr.  Petrou Veličkovou a zástupkyní ředitele Mgr. Danuší Seidlovou si prohlížejí modul k jezírku, překlápěcí knihu s fotografiemi vodních a bahenních rostlin a živočichů, kteří žijí v jezírku. Překlápěcí knihy jsou umístěny ještě u modulu horniny a nerosty severní Moravy a Slezska, u louky a u světlomilných a stínomilných rostlin. V jezírku si děti zkusily sami pomocí síťky vylovit vodní živočichy.

Slavnostního otevření Venkovní environmentální učebny ZŠ Vrchní pod názvem "Živé ukázky" biotopů regionu Opavska dne 16.4.15 byli přítomni zástupci magistrátu statutárního města Opavy, vedoucí odboru školství Ing. Andrea Štenclová, Mgr. Petra Veličková koordinátorka EVVO, ředitel základní Vrchní Opava Mgr. Roman Podzemný, vedoucí projektu Mgr. Markéta Beková a za organizaci Natura Opava, která měla nad projektem školy odborný dohled, RNDr. Milan Kubačka.

Cílem celého projektu bylo dovybavit environmentální učebnu na pozemku školy jako nezbytného zázemí pro výchovu a vzdělávání žáků a široké veřejnosti k trvale udržitelnému rozvoji v našem regionu. Posunout teoretickou výuku environmentální výchovy a přírodovědných předmětů k badatelským a praktickým činnostem zaměřených na oblast životního prostředí a pochopení nutnosti zachování biodiverzity rostlinných a živočišných druhů v zemědělské krajině našeho regionu prostřednictvím terénních přírodovědných exkurzí na vybrané lokality našeho regionu

V této přírodní učebně přírodopisu byly vytvořeny moduly reprezentující typické přírodní prvky zemědělsky využívaných oblastí - polní ekosystém, vodní biotop a geologická expozice. Moduly se staly ?živou? ukázkou přírodnin, jsou doplněny o naučné postery s informacemi o historii využívání krajiny v našem regionu, popiskami s názvy, systematickým zařazením a determinačními znaky rostlinných druhů a jejich životních nároků. Vybudováním jednotlivých modulů je tak žákům umožněno pozorování ekologických procesů a změn v organizmech v a přírodních celcích. Žáci se tak budou učit poznávat a pěstovat rostliny a sledovat život hmyzu na nich závislých.

Záměr přiblížit žákům přírodu přímo ve školních lavicích se tedy naplnil.

O přestávce se třída na výuku přírodopisu přemístí do venkovní učebny, která je spolu s minizahrádkou u zdi školy. Pro studium vodního ekosystému je zde k dispozici malé zahradní jezírko vytvořené na podzim minulého roku. Je plné živočichů, kteří byli přemístěni spolu s bahnem z mokřadu u raduňských rybníků. Zabydlel se zde okružák ploský, plovatka bahenní, brouci potápníci a vírníci, ploštice - bodule, klešťanka, bruslařka i splešťule bahenní. Náhodou byla přenesena i kuňka žlutobřichá a daří se jí dobře. Larvy vodního hmyzu - vážky, motýlice a jepice zde zdárně pokračují ve vývoji, určitě se za čas na rostoucích stéblech rákosu a orobince objeví svlečky (exuvie), které po sobě larvy zanechají, když se naposledy, ale tentokrát již na suchu, svléknou. Při prohlídce jezírka jsme v něm před otevřením objevili i čolky obecné, kteří se sem přemístili bůhví odkud a přesvědčili nás o důležitosti vytváření malých vodních ploch pro zachování biodiverzity. Učitelé přírodopisu mají po celý rok k dispozici tzv. "senný nálev", ve kterém se pro potřeby mikroskopování stále udržují při životě prvoci - krásnoočka, měňavky, trepky. Můžeme pozorovat i řasy nebo drobné korýše, buchanky a perloočky a z žahavců je zde určitě i nezmar.

Dalšími moduly je expozice hornin a minerálů severní Moravy a Slezska, květnatá loučka a vytvoření prostoru pro biotop suchomilných a stínomilných rostlin na imitaci skály.

 zpravodajduben3_20150512_1910340629.jpg  zpravodajduben4_20150512_1618984673.jpg  zpravodajduben5_20150512_2027737760.jpg
 Žáci si v mikroskopu prohlížejí larvy vodního hmyzu, které byly vyloveny v zahradním jezírku. V expozici hornin a minerálů severní Moravy a Slezska učila děti  poznávat drobu, břidlici, vápenec, pískovec, čedič... Vlasta Matýsková.

Na tabuli se seznamovaly s bylinami, které porostou na květnaté loučce a hmyzem, který bude květy opylovat.

 

Foto: Milan kubačka
Aktualizováno ( Čtvrtek, 14 květen 2015 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template