Template
Template Template
Template Čtvrtek, 18 červenec 2024 Template

Přihlášení

 
Template
PROJEKT - Leonardo Agropuzzle
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 12 říjen 2012
OBSAH
PROJEKT - Leonardo Agropuzzle
1. Mobilita - Slovensko (reportáž, výstupy)
2. Mobilita - Česko (reportáž, výstupy)
3. Mobilita - Řecko (reportáž, výstupy)
4. Mobilita - Francie (reportáž, výstupy)
5. Mobilita - Polsko (reportáž, výstupy)
Partneři projektu
Výstupy projektu - PDF materiály

Projekt Leonardo Agropuzzle - Mobilita Řecko (reportáž, výstupy)

...

Po setkáních ve slovenských Levicích a české Opavě přivítali v projektu Leonardo "Puzzle pro agropodnikatele podnikajícího trvale udržitelným způsobem"zástupce středních zemědělských škol z Francie, Slovenska, Česka a Polska tentokrát naši přátelé v řecké Preveze. Připravili pro nás pětidenní velmi bohatý program, který nás zavedl na světoznámé archeologické památky a významné přírodovědné oblasti, které jsou zařazeny do systému ochrany NATURA 2000.

...

.

Setkání delegací na radnici v řecké Preveze

Všichni studenti a učitelé byli přivítáni na prevezské radnici zástupcem starosty. Po setkání delegací na prevezské radnici si účastníci projektu prohlédli město. Preveza je půvabné přímořské městečko s přístavem pro jachty. Podmořským tunelem se dostanete na mys Action, kde v roce 31 našeho letopočtu porazil v námořní bitvě Octavian, pozdější císař Augustus, Antonia a jeho milenku egyptskou královnu Kleopatru. Při noční návštěvě města se přesvědčíte, že Řekové žijí především v noci. Což je vzhledem k dennímu vedru logické.

leonardo_radnice_1_20111030_1702025576.jpg
 leonardo_radnice_2_20111030_1903642028.jpg leonardo_radnice_3_20111030_1136505362.jpg
 leonardo_radnice_4_20111030_1956798518.jpg
 1. Po pravici místostarosty Kosmase Koroneose zástupci Polska. Po jeho levici Francouzi.
 2. Místostarosta Prevezy Kosmas Koroneos, který má na starosti oblast životního prostředí a kultury.
 3. Společné foto účastníků projektu před radnicí.
 4. Účastníci setkání si jdou prohlédnout město.

Prohlídka města

 leonardo_preveza_1_20111031_1932117170.jpg  leonardo_preveza_2_20111031_1822283359.jpg leonardo_preveza_3_20111031_2078826589.jpg
 leonardo_preveza_4_20111031_1646229543.jpg
 leonardo_preveza_5_20111031_1895812956.jpg  leonardo_preveza_6_20111031_1479622555.jpg  leonardo_preveza_7_20111031_1272416656.jpg  leonardo_preveza_8_20111031_1421576626.jpg
 1. Za jachtami je budova radnice.
 2. Rybáři připravují sítě pro lov ryb.
 3. Mezi úlovky jsou především sardinky, které se prodávají čerstvé hned na molu nebo na tržnici.
 4. Účastnící setkání byli ubytováni v hotelu Zikas.
 5. Po nábřeží se procházejí lidé především v podvečer a v noci. Pohled na Amvrakijský záliv s osvětlenými jachtami je okouzlující.
 6. Navštívili jsme i pláž Monolithi.
 7. Skupina delegátů z Opavy. Studenti a učitelé Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy. Spolu se zástupci Natury Opava - Ivana Čajková a Jakub Kubačka. Před nimi ve dřepu překladatel do řečtiny a angličtiny Michal Ficek, který Naturu reprezentoval  a byl velmi užitečný již při setkání v Opavě.
 8. Město Prevezu jsme si prohlédli z vláčku, který jezdil uličkami města.

Návštěva Přírodovědného muzea v Neochori a stanové základny v Agii Apostoli

Členové delegací neziskové organizace Natura Opava a Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy odjeli do blízké vesnice Neochori, kde si prohlédli malé přírodovědné muzeum, které zřídilo město Preveza ve spolupráci s Naturou Opava a vybavilo přírodovědnými exponáty. Muzeum slouží především pro mezinárodní setkávání mladých ochránců přírody, které doplňují sbírky svými nálezy. Mladí přírodovědci na setkáních provádějí pod vedením vysokoškolských učitelů a odborníků z muzeí od roku 1992 přírodovědný průzkum prevezské oblasti.

Byla navštívena i lokalita vzácného duboolivovníkového sadu v Agii Apostoli, kde na stanové základně proběhlo letos již 11. setkání.

 leonardo_muzeum_1_20111030_1327104441.jpg leonardo_muzeum_2_20111030_1630979527.jpg
 leonardo_muzeum_3_20111030_1397178471.jpg  leonardo_muzeum_4_20111030_1862328260.jpg
 1. Přírodovědné muzeum v Neochori  s botanickou zahradou.
 2. Pohled do muzea s mapou prevezského poloostrova, na které je vyznačeno 10 zastavení Naučné stezky. Upozorňuje návštěvníky na významné přírodovědné a archeologické lokality
 3. Náš kultovní olivovník v duboolivovníkovém parku, kolem kterého každoročně Natura Opava postaví stanovou základnu.
 4. U této pískovcové stěny ze čtvrtohorních usazenin učíme děti geologii. Zde jsme také objevili část klu slona Loxodonta antiqua, který zde žil asi před 30 tisíci let. V roce 1992 byl zde pro svět objeven brouk Cerocoma prevezaensis, který žije na této stěně, jako parazit zemní včely čalovnice.

Související články:

Zajímavá entomologická zjištění na 11. setkání mladých přírodovědců v Agii Apostoli v Řecku

Dohoda o spolupráci mezi řeckými ochránci přírody a Naturou podepsána

Natura Opava pořádala letos jubilejní 10. Mezinárodní setkání v Řecku

Výstava česko-polsko-řeckého projektu v Ratiboři

http://www.preveza.gr/

Návštěva archeologické lokality Verginy

Navštívili jsme mimořádně významnou archeologickou lokalitu Verginu. Zde byly profesorem Manolisem Andronikosem objeveny hrobky patřící patrně Filipovi II., otci Alexandra Velikého a dalším příslušníkům královské rodiny. Na základě tohoto faktu došli historikové k závěru, že právězde se muselo nacházet starověké Aigai - původní hlavní město Makedonie. Poté své sídlo králové přesunuli do Pelly. Zde byl Filip II. zavražděn, spálen na hranici a pohřben. Podle tradice by byl královský rod zničen, kdyby byl některý z králů pohřben jinde. A skutečně se tak stalo po smrti Alexandra Velikého v Asii. Hlavní hrobka zůstala zachována v původním stavu a poklady v ní ukryté jsou k vidění v nasvícených vitrínách. Bohužel byl v muzeu zákaz fotografování. Máme jen fotografii hrobky "Velký tumulus", kde byl pravděpodobně pohřben makedonský král Filip II. Věci z hrobu jsou vystavovány na místě ve verginském muzeu. Část je i v muzeu v blízké Pelle. Dříve byly soustředěny v muzeu v Soluni.

leonardo_vergina_1_20111031_2028611151.jpg
leonardo_vergina_2_20111031_1291592245.jpg leonardo_vergina_3_20111031_1300364679.jpg
leonardo_vergina_4_20111031_1223692394.jpg
 1. Shromáždění před vstupem na archeologickou lokalitu Vergina.
 2. Hrobka Velký tumulus.
 3. Skupina vedoucích z Česka, Polska a Slovenska v Ioannine.
 4. Občerstvení po cestě z Verginy

.

Návštěva Zalonga, Nekromanteionu, Acheronu, Pargy a prezentace NATURA 2000

Třetí den pobytu v řecké Preveze byl velice náročný, ale bohatý na zážitky. Navštívili jsme památník Zalongo, věštírnu mrtvých Nekromanteion, kaňon řeky Acheron a známé výletní městečko Pargu.

Zalongo - je místo, kde se nachází půvabný ženský klášter vysoko v horách. Kaple pochází ze 7. stol. (výzdoba z 15. stol.). Na skále nad klášterem se nacházejí obrovské monumenty žen, které připomínají krutou historii. V roce 1803 odsud skočily 602 ženy na protest proti útlaku vládce Aliho Paši, který ovládal kraj ze svého sídla v Ioannině.

Vážení čtenáři, některé osobní komentáře k fotografiím berte s nadsázkou.

leonardo_zalongo_1_20111031_2030016246.jpg leonardo_zalongo_2_20111031_1422750572.jpg leonardo_zalongo_3_20111031_1725300871.jpg
leonardo_zalongo_4_20111031_1071728325.jpg
leonardo_zalongo_5_20111031_1392494275.jpg leonardo_zalongo_6_20111031_1662032071.jpg leonardo_zalongo_7_20111031_2052637781.jpg leonardo_zalongo_8_20111031_1639332952.jpg
 1. "Ty schody mi dávají zabrat" říká Kuba během výstupu k památníku. "Neboj, až se vrátíme k ženskému klášteru, tak se posilníme sladkým želé. Kdyby byly problémy, pak já umím řecky" říká Michal.
 2. "Já umím také řecky" volá na nás učitel z Prevezy Nikos Sotyriu.
 3. "A mně se podařil fantastický záběr" sděluje radostně polský učitel Slawek Janiuk.
 4. "Je tu krásně" říkají studenti z Opavy.
 5. Památník prochází náročnou rekonstrukcí.
 6. Společné foto budeme ukazovat přátelům a zmíníme se i o krutém příběhu řeckých žen pod tureckou nadvládou.
 7. V ženském klášteru jsme si prohlédli v pravoslavné kapli nástěnné fresky.
 8. A při východu jsme doplnili energii sladkým želé. Přitom jsme nemuseli použít řečtinu. Želé bylo volně přístupné.

Nekromanteion- dosud jediná nalezena věštírna mrtvých. Zde protéká řeka mrtvých Acheron, která s řekou Kokýtos, přicházející ze severu, tvoří pravý úhel, o kterém se ve starověku věřilo, že je vchodem do podsvětí. Věštírnu mrtvých zmiňuje již Homér a podle Herodota je zde dějiště mýtu o Orfeovi a Eurydice.

leonardo_nekromanteion_1_20111030_1149049280.jpg
leonardo_nekromanteion_2_20111030_1447476075.jpg leonardo_nekromanteion_3_20111030_1173618557.jpg
leonardo_nekromanteion_4_20111030_1236382610.jpg
leonardo_nekromanteion_5_20111030_1454208718.jpg leonardo_nekromanteion_6_20111030_1730852044.jpg leonardo_nekromanteion_7_20111030_1251678048.jpg leonardo_nekromanteion_8_20111030_1993283683.jpg
 1. Před vstupem do areálu jsme byli poučení o historii tohoto Města mrtvých.
 2. Uvnitř jsme si prohlédli hradby s kyklopského zdiva a podívali se z nich na moře, blízké vápencové pohoří porostlé macchií.
 3. Pečlivě jsme poslouchali průvodkyni.
 4. Někteří si vylezli na nejvyšší místa, aby dobře viděli na celý areál a okolí památky.
 5. Velké keramické nádoby byly používány na vodu, obilí a med.
 6. Poslední informace před vstupem do Věštírny mrtvých.
 7. Někteří se trochu báli v klenuté síni, odkud pozůstalí vyvolávali duše zemřelých.
 8. Nakonec byli všichni rádi na vzduchu.

Kaňon řeky Acheron - obdivovatele přírody potěší návštěva oblasti řeky Acheron - oblasti mimořádného ekologického a přírodního významu. Ekosystém, který se zde nalézá, byl zařazen do mezinárodního programu "Natura 2000". Bájná řeka Acheron zde vytváří fantastické scenérie hluboce zařezaného kaňonu, po jehož vrstevnici se dostaneme pěší túrou k místu středního toku. Kaňon je plný vyvěraček a je tvořený bizarními tvary vápencových balvanů. Podle řecké mytologie řeka spojuje náš svět s podsvětím, kam teče její voda.

leonardo_acheron_1_20111028_1972176086.jpg
leonardo_acheron_2_20111028_1629905067.jpg
leonardo_acheron_3_20111028_1827687692.jpg
leonardo_acheron_4_20111028_1052339526.jpg
leonardo_acheron_5_20111028_1655665181.jpg leonardo_acheron_6_20111028_1812895843.jpg leonardo_acheron_7_20111028_2042928795.jpg leonardo_acheron_8_20111028_1109942103.jpg
leonardo_acheron_9_20111028_1840299706.jpg leonardo_acheron_10_20111028_1196376662.jpg leonardo_acheron_11_20111028_1724504373.jpg leonardo_acheron_12_20111028_1796886856.jpg
 1. "Cože!? Ta řeka vede do podsvětí? Zeptám se převozníka, jestli se nejmenuje Charon."
 2. Francouzští učitelé se nebojí a vesele plují.
 3. Horší je to s jejich studenty. Nakonec je museli popohnat vodou.
 4. A plujeme vstříc dobrodružství.
 5. Myslí si to v duchu i polští a čeští studenti.
 6. Cestou si prohlížíme vápencové skály a dřeviny na březích.
 7. Jsou mezi nimi platany se zajímavě křivolakými kmeny.
 8. Slovenská osádka veze řeckou studentku a ve člunu je veselo.
 9. Měli bychom se vydat proti proudu a najít vchod do podsvětí.
 10. "Michale jdeme, určitě je to ještě kousek" říká Kuba.
 11. "Měli bychom tam poslat nejlépe ženu, třeba slovenskou učitelku Martinu" uvažuje Michal.
 12. Konečně jsme našli vchod do podsvětí! Budeme tomu věřit, i když víme, že vchod do podsvětí je v soutoku řeky Acheron a Kokýtos. Toto je jedna z mnoha vyvěraček řeky Acheron.

Parga - vás přesvědčí o tom, že barvy na pohlednicích z Řecka nejsou vůbec přehnané. Nad tímto malebným městečkem se nachází benátský hrad (15. stol.). Zde vedou krásné uzoučké uličky, kde z obchůdku do obchůdku s ještě lákavější nabídkou čehokoliv, ale vždy typickyřeckého, je jen krok.

leonardo_parga_1_20111030_2060300021.jpg
leonardo_parga_2_20111030_1773946608.jpg leonardo_parga_3_20111030_1151310163.jpg leonardo_parga_4_20111030_1334301902.jpg
leonardo_parga_5_20111030_1385538662.jpg leonardo_parga_6_20111030_1687338226.jpg leonardo_parga_7_20111030_1663873421.jpg leonardo_parga_8_20111030_1701083043.jpg
 1. Městečko Parga s pláží.
 2. Na vypůjčené loďce můžete navštívit blízké ostrůvky.
 3. Krásná pláž a teplé moře. Odpočívá se zde příjemně.
 4. Navštívili jsme i městečko se spoustou úzkých uliček.
 5. Polští studenti odpočívají před výstupem na Benátský hrad.
 6. Z hradeb jsou krásné pohledy na moře a ostrůvky s kapličkami a kostelíkem.
 7. Je třeba zjistit, zda jsou pořízené fotografie v pořádku.
 8. V kostelíčku jsme zapálili tenkou svíčku a vzpomněli si na blízké doma.

Prezentace Acheronu a Amvrakijského zálivu

V podvečer byla ve škole zajištěna prezentace pro účastníky projektu. Byla zaměřena na významné Ptačí lokality a Evropsky významné přírodovědné lokality zařazené v Řecku do systemu ochrany přírody NATURA 2000. Prezentaci si připravil zástupce neziskové organizace NATURA OPAVA Jakub Kubačka. Představil přírodovědně zajímavé lokality v oblasti prevezského poloostrova a především Amrakijský záliv, který je evropsky významnou ptačí oblastí. Jakub tuto část Řecka velmi dobře zná, protože je do přírodovědného průzkumu zapojen od roku1992. Organizuje ho NATURA OPAVA ve spoluprácu s prevezkými ochránci přírody sdružené do organizace Environmental Society of Preveza.

leonardo_natura_1_20111030_1476080187.jpg
leonardo_natura_2_20111030_2068303095.jpg
leonardo_natura_3_20111030_1162075624.jpg leonardo_natura_4_20111030_1495161546.jpg
 1. Prezentace NATURA 2000 proběhla ve škole Epaggelmatiki Sholi Prevezas.
 2. Jakub Kubačka z Natury Opava představil v prezentaci dopoledne navštívenou evropsky významnou lokalitu (EVL) kaňon řeky Acheron. Také představil mokřady Amvrakijského zálivu, (EVL), které jsou i Ptačí oblastí NATURA 2000. Navštívíme je zítra.
 3. Náš překladatel do řečtiny Michal Ficek rozesmál učitele Nikose Sotyriu, Christose Belose a ředitele školy Ioannise Theofanouse.
 4. Prezentace byla užitečná, protože zítra Amvrakijský záliv navštívíme.

Odkazy:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Epirus

http://en.wikipedia.org/wiki/Necromanteion

http://en.wikipedia.org/wiki/Zalongo

http://en.wikipedia.org/wiki/Acheron

.

Amvrakijský záliv, rybí farma, fauna zálivu

Ptačí oblast Amvrakijský záliv - jeho bažiny a močály, byly zařazeny dle Ramsarské konvence z roku 1977 mezi světová přírodní dědictví (World Heritage) vysoké přírodovědné hodnoty. Dnes jsou zařazeny také do evropského systému ochrany přírody Natura 2000. Jedná se velmi důležité hnízdiště a zimoviště více než 290 druhů ptáku. Mezi nimi například pelikána, plameňáka a jiných.

Návštěva rybí farmy

leonardo_ryb_farma_1_20111031_1568618303.jpg leonardo_ryb_farma_2_20111031_2075341375.jpg leonardo_ryb_farma_3_20111031_1976855009.jpg
leonardo_ryb_farma_4_20111031_1057109946.jpg
leonardo_ryb_farma_5_20111031_1186514684.jpg leonardo_ryb_farma_6_20111031_1813358833.jpg leonardo_ryb_farma_7_20111031_1193200255.jpg leonardo_ryb_farma_8_20111031_1067441589.jpg
 1. S farmou, kde se chovají ryby, nás seznámil Nikos Sotyriu.
 2. Ryby se chovají v sádkách.
 3. Pravidelně se sádky kontrolují a ryby krmí.
 4. Krmí se granulemi, které obsahují všechny potřebné živiny, nerostné látky a vitaminy.
 5. Chovají se zde ryby cipuri a lavdaki.
 6. Vylovené ryby ze sádek se na farmě třídí, dávkují do přepravek s ledem.
 7. Ryby se prodávají do restaurací a jídelen. Samozřejmě se také prodávají na trhu.
 8. Studenti a učitelé si odnesli mnoho zážitků a poznatků z fungování rybí farmy.

Exkurze do Amvrakijského zálivu na loďkách

leonardo_zaliv_1_20111030_1497447749.jpg
leonardo_zaliv_2_20111030_1178281024.jpg
leonardo_zaliv_3_20111030_1541585876.jpg leonardo_zaliv_4_20111030_1457504340.jpg
leonardo_zaliv_5_20111030_1944429281.jpg leonardo_zaliv_7_20111030_1397811408.jpg leonardo_zaliv_6_20111030_1766062073.jpg leonardo_zaliv_8_20111030_1223982811.jpg
 1. Volavka bílá je jedním z více než 290 druhů ptáků vyskytujících se v Ptačí oblasti - Amvrakijský záliv.
 2. Plavba na loďkách nám přiblížila faunu a floru této chráněné oblasti.
 3. Učitelky opavské Zemědělky a člen Natury Opava Michal Ficek.
 4. Nejhojnější rostlinou v zálivu je rákos obecný.
 5. Člen Natury Opava Jakub Kubačka s polskou učitelkou.
 6. Pro mnohé byla tato exkurze velmi atraktivní.
 7. Mezi porosty rákosu jsme viděli potápky.
 8. Krásou zálivu byli okouzleni nejen členové Natury a opavské Zemědělky, ale určitě všichni.

Mapa Amvrakijského zálivu

    leonardo_amvra_zaliv_20111112_1723379113.jpg
   

Vodní buvoli

leonardo_buvoli_1_20111031_1069516084.jpg
leonardo_buvoli_2_20111031_2015748439.jpg leonardo_buvoli_3_20111031_1419588639.jpg leonardo_buvoli_4_20111031_1417485225.jpg

Buvoli vodní byli na vybranou lokalitu introdukováni před 10 lety. Byli vděčným objektem fotografů.

Mapa prevezského poloostrova s naučnou stezkou "Deset zastavení v přírodě prevezské oblasti!

    leonardo_prevez_poloostrov_20111112_1323107364.jpg    

1. zastavení "Lom v Agios Thomas" Quarry in Agios Thomas

2. zastavení "Macchie, pastviny, škrapová pole" Limestone hill with medieval fortress

3. zastavení "Park v "Agii Apostoli" Park in Agia Apostoli

4. zastavení "Geologický profil mořského břehu v Agii Apostoli" Geological profile of the sea coast in Agia Apostoli

5. zastavení "Amvrakijský záliv a jeho pobřeží v Agii Apostoli" Amvrakian Bay and its coast in Agia Apostoli

6. zastavení "Osada Neochori s Přírodovědným muzeem" Neochori settlement with science museum

7. zastavení "Močály a rákosiny" Swamp, moor and bulrush areas

8. zastavení "Nikopolis a okolí" Nikopolis and its surroundings

9. zastavení "Lesní porosty pobřeží Jónského moře" Wooden growth at the Ionian sea

10. zastavení "Jónské moře a pláže" The Ionian sea and its beaches

Fotografie: Jakub Kubačka, Hedviga Guľová, Ivana Čajková, Slawek Janiuk, Irma Kubica, Urszula Pietruszka Andrej Tárnik, Radmila Šrajerová, Martin Váleček, Martin Guriš, Filip Angleta a Denis Bátovský

Související články:

Charakteristika Amvrakijského zálivu PDF - Engineering_the_restoration_of_a_coastal_freshwater_wetland

.

Návštěva archeologické památky Nikopolis

Nikopolis -město vítězství, vzdálené od Prevezy 6 km, bylo postaveno Augustem na počest vítězné bitvy a na místě, kde leželo jeho vojsko. Ve slavné bitvě u Aktia 2. září 31 př.n.l. bojovali Marcus Antonius a egyptská královna Kleopatra na jedné straně proti Octavianovi, pozdějšímu římskému císaři Augustovi. Jsou zde k vidění rozsáhlé zbytky hradeb, římské divadlo a nově otevřené moderní muzeum.

Prohlídka archeologické lokality Nikopolis a Muzea.

leonardo_nikopolis_1_20111030_1099768551.jpg leonardo_nikopolis_2_20111030_1605726780.jpg leonardo_nikopolis_3_20111030_2046109231.jpg leonardo_nikopolis_4_20111030_1499245038.jpg
leonardo_nikopolis_5_20111030_1960613273.jpg leonardo_nikopolis_6_20111030_1773902735.jpg leonardo_nikopolis_7_20111030_1383770895.jpg leonardo_nikopolis_8_20111030_1352998080.jpg
leonardo_nikopolis_9_20111030_1824635327.jpg leonardo_nikopolis_10_20111030_1949405864.jpg leonardo_nikopolis_11_20111030_1753807767.jpg leonardo_nikopolis_12_20111030_1637832015.jpg
 1. Kvetoucí mořská cibule.
 2. Justiciánovy hradby je vidět z paralelní komunikace.
 3. Amfiteátr - Odeón.
 4. Šatny herců v amfiteátru
 5. Vzácné mozaiky jsou pod přístřeškem.
 6. Jedna s četných mozaik na podlaze bývalého domu v Městě vítězství - Nikopolis.
 7. Sochy jsou umístěny v nově otevřeném muzeu.
 8. Reliéf na vápencovém bloku.
 9. Martin Váleček neodolal a pořídil si fotografii.
 10. Amfory pod obrazem dobových plavidel.
 11. Pohled na návštěvníky muzea ze schodiště.
 12. Naše skupina návštěvníků na schodech před muzeem.

Odkazy:

http://www.mesogeia.net/trip/nikopolis/nikopolistop_en.html

http://whc.unesco.org/en/tentativelists/270/

 Fotografie:

Jakub Kubačka, Hedviga Guľová, Ivana Čajková, Slawek Janiuk, Irma Kubica, Urszula Pietruszka Andrej Tárnik, Radmila Šrajerová, Martin Váleček, Martin Guriš, Filip Angleta a Denis Bátovský

.

Výstupy Natury Opava v projektu Agropuzzle v Řecku

Program projektu Leonardo Agropuzzle, se odehrál v Řecku za účastí delegací (studentů a pedagogů) zemědělských škol ze slovenských Levic, polského Komorna, francouzského Auchu, řecké Prevezy, Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy a našeho občanského sdružení Natura z Opavy.

Výstupy projektu ze strany Natury Opava a užitečné materiály pro účastníky projektu Agropuzzle Leonardo

- Prezentace ke stažení v PDF

EN: Presentation Natura 2000 in Greece ppt

- Pracovní materiály a aktivity Natury Opava v řecké Preveze v PDF

CZ: Příroda Řecka a Natura 2000 v Řecku - in czech

CZ: 10 zastavení v přírodě prevezské oblasti

EN: Nature of Greece and Natura 2000 in Greece - in english

EN: 10 stops in the nature of preveza regionAktualizováno ( Čtvrtek, 22 listopad 2012 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template