Template
Template Template
Template Úterý, 21 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
V jezírkách v opavských Městských sadech byl proveden kontrolní odlov ryb
Napsal Jakub Kubačka   
Pátek, 16 únor 2018
Jezírka, prodělala od roku 2015 velkou proměnu. Byla odbahněnaa osázena  bahenními rostlinami. Betonové žlaby, kterými byla jezírka propojena, byly odstraněny a vytvořeny meandry.
Ty jsou bližší přírodě a jsou i na pohled hezčí. Jezírka jsou naplňována vodou z náhonu kudy je přiváděná voda z řeky Opavy. Touto cestou se do jezírek dostaly i ryby. Zajímalo nás druhové zastoupení, proto byl zde proveden kontrolní odlov. Tak jsme získali přehled o tom, jaké ryby se zde vyskytují. Jsou zde  i vodní plži a měkkýši. Škeble rybniční, škeble říční, bahénka živorodá i uherská, okružák ploský a plovatka bahenní. 
 rybyjezirka1_20180213_2032231590.jpg
Při úpravě jezírek spolupracuje Natura Opava, která se o jezírka stará, především se studenty Masarykovy střední  školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě. Velice nám pomáhají její studenti Marek Fešar a Denis Polášek. V rámci vzdělávacího programu Erasmus + projektu Agropraktis byli do úpravy jezírek zapojeni i polští studenti ze střední zemědělské školy z polského města Kiedrzenin Kozle.
Jejich studenti byli zapojeni do odstraňování nad-bytečného porostu orobince širokolistého (na fotografii).
Předtím ze stejného důvodu odstranili část porostu plavínu štítnatého a kotvice plovoucí. V jezírkách se daří i dalším bahenním a vodním rostlinám jako leknínům, šípatkám, ďáblíku bahennímu a pryskyřníku velkému.
 
 
rybyjezirka2_20180213_2004183819.jpg
rybyjezirka3_20180213_1078012023.jpg
 Hořavka duhová (Rhodeus sericeus). Bez škeblí se nemůže rozmnožovat. V době dozrávání jiker naroste samičce kladélko, které může dosáhnout až pěti centimetrů. Tím vpravuje dozrálé jikry do prostoru vnitřních žaber škeblí říčních Anodonta anatina,  které zde žijí.  Střevlička východní (Pseudorasbora parva). Střevlička východní je u nás nepůvodním druhem. Do Evropy pronikla společně se zásilkami plůdku býložravých ryb - amura a tolstolobika. I její objevení na našem území mělo stejný průběh - dorazila se zásilkami plůdku těchto ryb z Maďarska v letech 1981 - 2 a bleskově se začala šířit.
 rybyjezirka4_20180213_1585040307.jpg  rybyjezirka5_20180213_1221179493.jpg
 Jelec tloušť (Leuciscus cephalus) je velká sladkovodní ryba z čeledi kaprovitých. Roste pomalu. Po deseti letech dosáhne délky 50 cm. Jezírkám neškodí.  Hrouzek obecný (Gobio gobio). Malá kaprovitá ryby se živí především drobnými živočichy jako jsou larvy chrostíků, jepic a pakomárů, nítěnky, drobní vodní korýši (např. blešivec) apod.
 rybyjezirka6_20180213_1448761473.jpg  rybyjezirka7_20180213_1889934349.jpg
 Plotice obecná (Rutilus rutilus). Plotice žije v hejnech a je poměrně plachá. Mladší exempláře se živí především planktonem, starší pak drobnými živočichy i rostlinami, např. řasami. V jezírkách neškodí.  Okoun říční (Perca fluviatilis) je jediná sladkovodní paprskoploutvá ryba v jezírcích. V jezírkách je prospěšná lovem stříbřitých a červených karasů,které naopak škodí likvidací bahenních rostlin. 

rybyjezirka8_20180213_1742554033.jpg

 rybyjezirka9_20180213_1937428319.jpg
 Karas stříbřitý (Carassius auratus). Z karase stříbřitého byly vyšlechtěny všechny známé a také červené formy.  Karas zlatý (Carassius auratus). Rychle se množí a svým                     způsobem života jezírkám neprospívá.
 
Autor článku: Milan Kubačka
Fotografie: Jakub a Milan Kubačkovi
 
Aktualizováno ( Pondělí, 26 únor 2018 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template