Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Výstava společných projektů Natury Opava a Masarykovy střední školy zemědělské v roce 2012
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Čtvrtek, 13 prosinec 2012

Oboustranná spolupráce funguje již několik let, obě organizace již spolupracovaly například na vzdělávacích projektech. "Za prameny řek", "Moderní environmentální vzdělávaní v přírodě" nebo mezinárodním projektu Leonardo zaměřeném na obor agrobussines, trvale udržitelný rozvoj a ochranu přírody.

Pro letošní rok jsme společnými silami připravili pro studenty se zájmem o přírodu a historii ojedinělou expedici do Řecka, jež proběhla tento rok od 24. června do 9. července. Cílem organizátorů bylo nastínit studentům odbornou práci biologa a zapojit je do terénního přírodovědného průzkumu. Studentům jsme představili různé typy biotopů a ekosystémů mediteránní oblasti a v nich typické rostliny a zvířata, ovšem nechyběl zde ani kulturní a historický program. Přírodovědný program jsme zakončili třídenním pobytem v horách v národním parku Vikos-Aoos. Zde jsme sestoupili do kaňonu řeky Vikos, jednoho z nejhlubších kaňonů na světě. Prozkoumali jsme náhorní plošinu Astraka a nahlédli do hrdla úžasně tajemné propasti Provatina, která je se svou hloubkou téměř 400 metrů jednou z nejhlubších v Evropě. Výsledkem jsou nejen zážitky účastníků z expedičního poznávaní přírody a historie, ale také série expedičních deníků z botaniky a zoologie. Momentálně probíhá výstava výsledků expedice v přízemí okresní knihovny Petra Bezruče v Opavě. Doplňující přednáška k výstavě pod názvem "Příroda a historie Řecka" proběhne 15.1. v 18:00 v přednáškovém sále knihovny. Celá akce proběhla pod záštitou primátora Statutárního města Opavy, protože ji Natura Opava v podobném duchu organizuje již od počátku 90. let a má význam i pro reprezentaci města v zahraničí.

 .................................... vystava_bezrucak_5_20121213_1118593587.jpg  

Výsledky přírodovědné a historické expedice do Řecka 2012

Přírodovědná a historická expedice Řecko - Peloponés 2013

Jsme přesvědčeni, že naše spolupráce, a stejně tak i podobné nezvyklé a odvážné projekty s vysokou "přidanou hodnotou" budou úspěšně pokračovat i v příštím roce. Podle nás mohou přírodu chápat a aktivně budovat její ochranu jen ti, kteří se jí naučí poznávat a studovat přímo v terénu. Již nyní připravujeme pro příští rok expedici na Peloponés, kde chceme prozkoumat nejen tamní přírodu subtropů v nejjižněji položené části Evropy, ale především navštívíme i slavné antické památky, jako například Delfy, Akropolis v Aténách, Korint, Epidaurus, Mykény atd.

Jakub Kubačka
Radmila Šrajerová

 

vystava_bezrucak_1_20121213_1685385579.jpg 

 

 

 vystava_bezrucak_2_20121213_1822401434.jpg

 

 

vystava_bezrucak_3_20121213_2043160274.jpg 

 

 

vystava_bezrucak_4_20121213_1907861939.jpg 

Související články: 

Studenti MSŠZ z Opavy poznávali dřeviny v opavských parcích 

Hydrobiologická exkurze na pramenech Černé Opavy

Hydrobiologické cvičení na umělých mokřadech v Raduni

PROJEKT - Leonardo Agropuzzle
Aktualizováno ( Sobota, 09 březen 2013 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template