Natura Opava
Česko - polský projekt „Příroda bez hranic” 2000-2002
Výstava z 1. mezinárodního setkání mladých ekologů v Řecku a vysazení Stromu přátelství
Dne 27. listopadu 2000 proběhla v Opavě na Středisku vzdělávání pedagogů výstavka z prvního Mezinárodního setkání mladých ekologů v Řecku. Na výstavce byl prezentován nový česko - polský projekt „Příroda bez hranic“, který předložila nezisková organizace Natura Opava - Czech Republic. Výstavou provázel čestné hosty, v čele s primátorem města Opavy Janem Mrázkem, zástupce Natury - můj taťka - Milan Kubačka. Obdobné výstavy uspořádaly v polské Ratiboři a v Marklowicích i naší polští přátelé, kteří se setkání v Řecku také zúčastnili.
Podle zajímavého nápadu mamky - Marcely Kubačkové, byl tentýž den odpoledne na hraničním přechodu Sudice - Pietrazsyn vysazen „Strom přátelství" jako symbolický začátek tříletého projektu Příroda bez hranic.
Slavnostní akt výsadby uvedl starosta Sudic pan František Petroš spolu s ředitelkou 1. ZŠ v Ratiboři paní Beatou Stepień a ředitelkou ZŠ Vrchní v Opavě paní Zdeňkou Ondráškovou.
Byla to velmi zdařilá akce, která si zasloužila oslavu na Mendelově gymnáziu v Opavě, kde nás přivítali jeho ředitel a příznivec Natury pan Petr Pavlíček spolu s vedoucí odboru školství a kultury Magistrátu města Opavy paní Miroslavou Halámkovou.
V Opavě dne 27.listopadu 2000
Jakub Kubačka
Psali o nás
Prezentace projektu na výstavě z pobytu opavských a ratibořských dětí v Řecku
V Ratiboři 27. září 2001 se sešli polští a čeští organizátoři společných projektů spolu s dětmi, které se zúčastnily již druhého ročníku česko – polského projektu „Za zlatým delfínem Amvrakijského zálivu“ na výstavě z této úspěšné akce. U této příležitosti byl polské veřejnosti představen další společný projekt „Příroda bez hranic“.
Oba projekty jsou provázané, protože v Řecku se jedná o setkání mladých ekologů a historiků. Jde vlastně o Školu v přírodě, pro Poláky Zelenou školu. Bližší informace jsou na našich webových stránkách Ekocentra Natura.
Polští přátelé si na přípravě výstavy dali opravdu záležet. Určitě se líbila i vzácným hostům. Mezi ně patřili i nový poslanec polského SEJMU Andrzej Markowiak, současný prezident města Ratiboře, s manželkou a viceprezident Ratiboře Miroslav Lenk (na snímku jsou polští přátelé vpravo od ředitelky 1. základní školy v Ratiboři Beaty Stepień, vlevo jsou Marcela Kubačková s Milošem Kačírkem).
V Ratiboři dne 27. září 2001
Milan Kubačka
Uzávěrka přihlášek do projektu „Příroda bez hranic“
Do konce září 2001, termínu uzávěrky přihlášek, se přihlásilo celkem 11 škol z okresu Opava a 4 školy z okresu Ratiboř. V okrese Opava to jsou:
Těšíme se na první fotografie, které můžete zasílat průběžně do 1. dubna 2002.
V Opavě a Ratiboři dne 20. října 2001
Milan Kubačka, Beata Stepieň

© 2000 - 2002 Natura Opava