Natura Opava
Česko - polský projekt „Příroda bez hranic” 2000-2002

Učební pomůcky - náměty pro zlepšení ekologické výchovy na vaší škole.

Výsledkem průzkumu ekologické stability zemědělské krajiny v rámci česko-polského projektu "Příroda bez hranic" (tento projekt) mohou být, vedle "Návrhu biokoridoru" (další projekt pod hlavičkou Natury Opava - http://www.ekocentrum-natura.org/biokoridor) i učební pomůcky, které se dají využívat při výuce ekologie. Učitelům přírodopisu nabízíme metodickou pomoc při jejich výrobě. Zatím jsou s úspěchem využívány na ZŠ Vrchní v Opavě a na Gymnáziu v Hlučíně.
Jedná se o:
1. Popis nástěnných vitrín s ekosystémy
Ve třech vitrínách o rozměrech 80 x 60 x 10 cm jsou instalovány na pozadí, tvořeném charakteristickou fotografií, přírodniny (rostliny, ulity měkkýšů, houby a hmyz), které jsou typické pro prostředí u rybníka, listnatého lesa a pole.
 1. Ekosystém u rybníka
 2. Ve vitríně jsou použity:
  • Dřeviny: vrba křehká (Salix fragilis), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a dub letní (Quercus robur).
  • Lišejníky: terčovka bublinatá (Hypogymnia physodes), terčovník zední (Xanthoria parietina).
  • Kapraďorosty: kapraď samec, (Dryopteris filix-mas).
  • Krytosemenné rostliny – byliny: ostřice (Carex sp), sítina (Juncus), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), rákos obecný (Phragmites communis), zevar vzpřímený (Sparganium erectum), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), vrbovka malokvětá (Epilobium parviflorum), sadec konopáč (Eupatorium cannabinum).
  • Houby: ohňovec obecný (Phellinus igniarius).
  • Plži: páskovka keřová (Cepaea hortensis).
  • Hmyz: žlabatka listová (Cynips quercusfolii L.) – hálka, potápník vroubený (Dytiscus sp.), (Aromia moschata), kovařík temný (Elater aethiops), střevlíček (Platinus sp), krtonožka obecná (Gryllotalpa gryllotalpa), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), žluťásek čilimníkový (Colias crocea), babočka bílé C (Polygonia c-album), vosík francouzský s hnízdem (Polistes gallicus).


 3. Ekosystém pole
 4. Ve vitríně jsou použity:
  • Kapraďorosty: přeslička rolní (Equisetum arvense).
  • Krytosemenné rostliny – byliny: třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), obiloviny – oves setý (Avena sativa), žito seté (Secale cereale), pšenice setá (Triticum aestivum) a ječmen dvouřadý (Hordeum distichon), pryskyřník prudký (Ranunculus acer), lnice květel (Linaria vulgaris), jitrocel větší (Plantago major), vratič obecný (Tanacetum vulgare), starčkovec jestřábníkovitý (Erechthites hieraciifolia), penízek rolní (Thlaspi arvense), jetel plazivý (Trifolium repens), jetel rolní (Trifolium arvense), jetel luční (Trifolium pratense), vikev tenkolistá (Vicia tenuifolia), kopretina bílá (Chrysanthemum leucanthemum), řebříček obecný (Achillea millefolium), mák vlčí (Papaver rhoeas), truskavec ptačí (Polygonum aviculare), sléz přehlížený (Malva neglecta), chrastavec rolní (Knautia arvensis), turan ostrý (Erigeron acre), pcháč obecný (Cirsium vulgare), chrpa polní (Centaurea cyanus).
  • Hmyz: babočka bodláková (Vanessa cardui), babočka kopřivová (Aglais urticae), otakárek fenyklový (Papilio machaon), střevlík kožitý (Carabus coriaceus), střevlík měděný (Carabus cancellatus), střevlík fialový (Carabus violaceus).


 5. Ekosystém lesa
 6. Ve vitríně jsou použity:
  • Dřeviny: jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), buk lesní (Fagus sylvatica), javor klen (Acer pseudoplatanus), bez černý (Sambucus nigra), Ostružiník maliník (Rubus idaeus), ostružiník ježiník (Rubus caesius).
  • Houby: outkovka.
  • Krytosemenné rostliny – byliny: třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), koromáč olešníkový (Silaum silaus), blešník úplavičný (Pulicaria dysenterica), pampeliška podzimní (Leontodon autumnalis), starček hajní (Senecio nemorensis), silenka nadmutá (Silene infata), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), kopytník evropský (Oxalis acetosea), šťavel kyselý (Asarum europaeum).
  • Hmyz: tesařík pižmový (Aromia moschata).


2. Popis vitrín s potravinovými řetězci
Vedle vitrín s ekosystémy jsou vitríny o rozměrech 60 x 40 x 5 cm, které vysvětlují potravní řetězce v jednotlivých ekosystémech. Ve všech vitrínách jsou zvýrazněny barevným podkladem jednotlivé úrovně potravní pyramidy: REDUCENTI, PRODUCENTI, KONZUMENTI 1. řádu BÝLOŽRAVCI a KONZUMENTI 2. řádu MASOŽRAVCI.
Přírodniny ve vitrínách představují jen některé zástupce na jednotlivých úrovních pyramidy.
 1. Život u vody
 2. Ve vitríně jsou použity:
  • Reducenti: živí se mrtvou organickou hmotou bolcovitka bezová či ucho Jidášovo (Hirneola auricula – judae), šedoporka osmahlá (Bjerkandera adusta), pórnatka velkoporá (Donkioporia expansa), lupeník březový (Lenzites betulinus).
  • Producenti – rostliny: vybrány jen 2 zástupci dřevin, na kterých je možno porovnat rozdíly dub zimní (Quercus petraea) a dub letní (Quercus robur).
  • Konzumenti 1. řádu býložravci: symboly kachna divoká (Anas platyrhynchos), prase divoké (Sus scrofa), holub hřivnáč (Columba palumbus).
  • Konzumenti 2. řádu masožravci: liška obecná (Vulpes vulpes), tchoř tmavý (Putorius putorius).


 3. Život na poli
 4. Ve vitríně jsou použity:
  • Reducenti: bakterie …
  • Producenti – rostliny: jako příklad byl vybrán oves setý (Avena sativa) – svazčitý kořen, duté stéblo s kolénky, listová čepel s listovou pochvou, květenství lata, klásky 2 květé – převislé, plevy bez osin, klasy dalších obilnin: ječmen dvouřadý (Hordeum distichon), žito seté (Secale cereale) a pšenice setá (Triticum aestivum).
  • Konzumenti 1. řádu býložravci: v symbolech srnec lesní (Capreolus capreolus), bažant obecný (Phasianus colchicus), zajíc polní (Lepus europaeus).
  • Konzumenti 2. řádu masožravci: v symbolech liška obecná (Vulpes vulpes), kočka domácí (Felis).


 5. Život v lese
 6. Ve vitríně jsou použity:
  • Reducenti: jako příklad byl vybrán hmyz mrchožrout znamenaný (Aclypea opaca), chrobák hladký (Geotrupes vernalis), hrobařík černý (Necrophorus humator), chrobák pečlivý (Copris lunaris), hrobařík obecný (Necrophorus vespillo).
  • Producenti – rostliny: vybrané rostliny jsou potravou hmyzu, tvořící hálky a požerky bórka smrku ztepilého (Picea abies) s požerky lýkožrouta šestuzubého (Pityogenes chalcographus), hálka bejlomorky (Lasioptera rubi, Schrank) na prutu ostružiníku maliníku (Rubus idaeus), hálka žlabatky listové (Cynips quercusfolii L.) na spodní straně listu dubu letního (Quercus robur), hálka s výletovými otvory mšice korovnice smrkové (Sacchiphantes abietis L.) na větvičce smrku ztepilého (Picea abies), výletové otvory tesaříků.
  • Konzumenti 1. řádu býložravci: chroust obecný (Melolontha melolontha), babočka admirál (Vanessa atalanta), tesařík bukový (Cerambyx scipoli).
  • Konzumenti 2. řádu masožravci: střevlík kožitý (Carabus coriaceus).


Poznámka: Použité druhy hmyzu ve všech vitrínách pocházejí z vyřazené staré sbírky (Reitter) ze Slezského zemského muzea v Opavě. Ve vitrínkách je schématicky znázorněn i koloběh toxických látek v potravinovém řetězci a to v lese, u vody, na poli.
Jiné provedení potravinových pyramid: život v lese, na poli, u vody.
3. Popis krabic se stopami života v lesním ekosystému
V pěti krabicích o rozměrech 40 x 30 x 5 cm jsou uspořádány a popsány přírodniny, které byly nasbírány s dětmi během vycházek do přírody. Byly tak přeneseny stopy života z lesa do školy. Popis je na vnitřní straně víka krabice. Mohou být přenosné a tak použitelné v hodinách přírodopisu nebo umístěné na stěně přírodovědné třídy (pracovny).
 1. otisky stop zvířat / text na víku
 2. ptačí peří / text na víku
 3. okousané šišky a poškozené dřeviny / text na víku
 4. kosterní nálezy a vývržky / text na víku
 5. hálky a požerky / text na víku

Tyto učební pomůcky jsou vhodným doplněním studia ekosystémů. Zvláště, když se žáci aktivně zapojí do jejich výroby. Zjistí tak, že se při tom neobejdou bez vycházek do přírody.

© 2000 - 2002 Natura Opava