Template
Template Template
Template Sobota, 18 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Projekt pro rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí mladšího školního věku
Napsal PaedDr. Marcela Kubačková   
Neděle, 13 listopad 2011
Měla jsem možnost číst a ve vyučování využít povídky s názvem Příroda Opavska ve čtyřech ročních obdobích z nové knížky, přírodovědné publikace, RNDr. Milana Kubačky s fotografiemi Jakuba Kubačky  a ilustracemi - omalovánkami Boříka Frýby. Ke každému ročnímu období se váže šest povídek ze světa zvířat, které se odehrávají v šesti biotopech (lidská obydlí, zahrady a parky, louky a pole, lesy, tekoucí vody, stojaté vody.) Ve 24 povídkách jsou vysvětleny tradující se "omyly z přírody", které se stále používají ve výuce (například ježek s jablíčkem, že havran je vrána, falešná kočka a další). V povídkách se znaky bajky, vystupují zvířátka, která prožívají své příběhy. Publikace je projektem Moravskoslezského kraje, Statutárního města Opava a občanského sdružení Natura Opava.
 brampolevka_20111113_1714513137.jpg  brambor_polevka_20111113_1403695297.jpg

Povídka v PDF: Jak_jsem_vařil_bramborovou_polévku

Jak jsem vařil bramborovou polévku.

Mám příležitost v letošním školním roce ve vyučování využít jako doplňkového textu publikaci Příroda Opavska ve čtyřech ročních obdobích autorů RNDr. Milan Kubačky, s grafickou úpravou Jakuba Kubačky a ilustracemi Bořka Frýby. Krátce a myslím, že výstižně, bych ji charakterizovala jako českou alternativu "personálních knížek". Měla jsem příležitost testovat účinnost těchto personálních knih, zhodnotit jejich přínos pro motivaci ke čtení a zlepšování úrovně čtenářských dovedností a tím i srovnávat úroveň těchto dvou publikací a zájem dětí o ně.

Už na první pohled zajímavá a krásná knížka nezklame "českým obsahem", pěkným a jednoduchým slohem, odborným výkladem, bohatostí a pestrostí námětů, které nabízí. Knížka obsahuje texty - povídky, příběhy s přírodovědnou tématikou pro děti, současně i odborná vysvětlení tradujících se  omylů z přírody, např. že čápi nosí děti,  ježka krmíme jablky a mnoho dalších. Publikace je pro děti, učitele, ale i pro všechny čtenáře, kteří se o přírodu zajímají. Je v ní odborně vysvětlen tento obecný omyl. Přínosné jsou také kalendář přírody, známé i méně známé pranostiky, související s ročními obdobími. Velmi působivé, estetické a hlavně autentické jsou fotografie z přírody opavského regionu. V tomto kontextu je publikace výjimečná.  Přílohou jsou ilustrace - omalovánky, které vzbudí fantazii a podpoří praktickou činnost, zejména menších dětí (navíc  jsou dostupné na internetu). Mnozí z nás, čtenářů a hlavně pedagogů, potěší osvědčené nápady pro činnosti v jednotlivých ročních obdobích.

Text má souvislost se všemi vzdělávacími oblastmi, tematickými okruhy a průřezovými tématy, jsou jím rozvíjeny všechny klíčové kompetence v kontextu rámcových vzdělávacích plánů pro základní a mateřské školy. Podporuje nejen environmentální výchovu, ale významně i výchovu etickou, pracovní, výchovu k úctě, lásce a hrdosti k tradicím a národu, svému okolí, škole, místu, kde jsou doma, kde se narodili.

Jako příklad bych chtěla nyní popsat, jak konkrétně využiji ve vyučování povídku: Jak jsem vařil bramborovou polévku.

Učím 6 - 7leté prvňáky, kteří  na podzim neumí ještě číst, psát, počítat, znalosti a dovednosti přijímají smyslově a na základě své vlastní zkušenosti.

Jak jsem vařil bramborovou polévku (jazyková a rozumová výchova, čtenářská gramotnost)

Nabízí se tyto aktivity:

Práce s obsahem textu s cílem zjistit porozumění slyšenému

Tleskni, vykřikni, zadupej, zazvoň, když uslyšíš určitou hlásku, slabiku, slovo, jak se jmenoval chlapec, vytleskej slabiky, jak se jmenuje chlapec Kuba spisovně, řekněme si jeho jméno v angličtině, najděme jeho svátek v kalendáři, jaké je to roční období, jaké jsou jarní a podzimní práce na zahradě užitkové a okrasné, co je to klíčit, klíček, synonymum, skladba zeleniny do polévky, na co se nesmí při vaření polévky zapomenout a je to "nad zlato", kdo doma vaří, jak pomáháme mamince, tatínkovi, pracovní nářadí, skladba jídelníčku, zdravé, nezdravé potraviny, biopotraviny, střídání ročních období, kalendář přírody, podmínky pro pěstování ovoce a zeleniny, příprava záhonku ve školní zahrádce nebo doma, vyprávění nebo popis vlastní zkušenosti,  stylizace vět, odpovědí a mnoho dalších námětů.

Matematika

Porovnej a znázorni, použij matematické symboly: kdo dal do polévky více zeleniny a jaké, sečti, odečti, počty (manipulace s konkrétní zeleninou a matematickými symboly a operacemi  tzv. matematizace reálné situace). Počet ročních období.

Pracovní činnosti, etická výchova, environmentální výchova

Dones zeleninu potřebnou do polévky, nauč se očistit, nastrouhat, nakrájet zeleninu, uvaříme si polévku (pracovní postup, hygiena, bezpečnost a zdraví při vaření, organizace práce, pracovního stolu, kultura stolování), manipulace s nožem, vodou, škrabkou, jídelními potřebami, vymodeluj, nakresli zeleninu, rozdíl - ovoce, zelenina, pomoc doma na zahrádce i v kuchyni, práce jarní a podzimní, sklizeň a uskladnění zeleniny, příprava vlastního záhonku ve školní zahradě, péče o něj v ročních obdobích, pozorování, zdravý jídelníček, vymysli a nakresli nový recept, podle kterého bychom se zdravě najedli a mnoho dalších.

Závěr

U dětí je publikace velmi žádaná, na příběhy se těší, zajímají je nejen obsahem, ale i možnostmi praktických aktivit, které nabízí. Vzbuzuje u nich zájem zcela reálnými, (jakoby obyčejnými) příběhy, českými jmény, opavským,  tedy domácím místopisem. Poutavým dějem informuje, učí. Právě tím je publikace "neobyčejně obyčejná" - mimořádná.

Z mého pohledu jako názor učitelky

Publikace je obsahově ojedinělá a originální. Je nejen odborně zpracovaná (to pro dospělé), ale i poutavě a věkově vhodná pro předškoláky i žáky široké věkové skupiny od mladšího školního věku, navíc je dějově zasazena do našeho regionu. Dává mi návod, jak prakticky vyučování lze vést, podporuje netradiční, činnostní školu, tvořivé a zážitkové učení, formy učení v blocích, ve skupinách, inkluzívní vzdělávání, práci s nadanými dětmi. Splňuje požadavek rozvoje klíčových kompetencí a vzájemných souvislostí vzdělávacích oblastí a průřezových témat.

Jako doplňkovou literaturu pro vyučování ji mohu d o p o r u č i t všem učitelům k využívání pro výuku a výchovu a to nejen v okrese Opava.

Hodnocení je zpracováno podle vlastní zkušenosti.

PaedDr. Marcela Kubačková

5.11.2011

Fotografie: Marcela Kubačková

Kresby: Bořek Frýba

Aktualizováno ( Čtvrtek, 02 únor 2012 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template