Template
Template Template
Template Pátek, 12 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Obsah speciálně pedagogické péče v ZŠ Opava Englišova ulice
Napsal PaedDr. Marcela Kubačková   
Neděle, 27 září 2009
Možnosti uplatnění různých pestrých metod a forem práce a přístupů k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, při domácí přípravě i ve volném čase. Jsou využívány speciální pomůcky, ale i improvizované, vhodně a výběrově zaměřené hry a cvičení  k rozvoji určité dovednosti.
 

Multisenzoriální přístup k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

Při práci s dětmi se specifickými poruchami učení a chování rozvíjíme všechny poznávací oblasti osobnosti dítěte  k úspěšnému zvládnutí školy: grafomotoriku, smyslové vnímání, paměť a pozornost, vyjadřovací schopnosti, matematické představy, pravo-levou orientaci. Cvičení jsou individualizovaná, dětem "šitá na míru". Často zařazujeme i relaxační a dechová cvičení z jógy, autosugesci, případně i základy jógových pozic - ásán s individuálně tolerovanou výdrží.

Grafomotorická cvičení pro děti s dysgrafií, počáteční psaní u prvňáků a předškoláků

Grafomotorická cvičení, prováděná zábavnou hravou formou pomohou dětem při zdokonalování jemné motoriky, smyslového vnímání, vytváření technických dovedností (jako je směr, tvar, velikost písma). Grafomotorická cvičení poskytují průpravu pro psaní, lepší ovládání tužky. Veselé náměty, práce s materiálem - drátem, navlékání, hnětení...rytmizovaná říkadla, procvičování čar různým směrem, spirály, kruhy, horní, dolní oblouky, lomené čáry, koordinace psaní pravou a levou rukou, souhra ruky a oka, vnímání prostoru v souvislosti se směrem vedení čáry, to vše přispívá ke spolupráci hemisfér a rozvoji jemné  motoriky.

 1_grafomotorika_20090927_1154831720 2_joga_20090927_1232203017
 3_logopedie_20090927_1990475997 4_prace_trida_20090927_1594944004
 5_relaxace_20090927_1049691042  6_adhd_20090927_1751731333  7_vych_programy_20090927_1148464739  

 

Aktualizováno ( Čtvrtek, 02 únor 2012 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template