Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Jarní vycházka do Slavkovského lesa s první a druhou třídou ze ZŠ Vrchní Opava
Napsal Jakub Kubačka   
Úterý, 07 červenec 2015
Žáci Základní školy Vrchní Opava, stejně jako řada jiných, nejen opavských škol, pravidelně na jaře navštěvuje Slavkovský les, kde ochránci přírody vystavěli naučnou přírodovědnou stezku. Nazvali ji podle říčky, která jím protéká Hvozdnice. Ne náhodou byl vybrán tento přírodovědně zajímavý úsek opavské krajiny. Je to totiž poslední zbytek lužního lesa na Opavsku.

Toto území je chráněno jako Přírodní rezervace od roku 1989. Je cílem přírodovědných vycházek nejen obyvatelů blízkého Slavkova, Štáblovic či Uhlířova, ale i milovníků přírody z Opavy a širšího okolí. Území s bohatou květenou, zvířenou a velmi zajímavou geologickou minulostí využívají v rámci výuky přírodopisu a ekologie i školy. Lužní les zaujme vnímavého návštěvníka v každou roční dobu. Jarní květena, zářící všemi barvami, však zaujme nejvíc.

Cílem stezky je poznat i geologickou minulost, kterou nám odkrývá meandrující potok, zařezávající se do uloženin z ledových dob. V těchto dávných dobách pokrýval pevninský ledovec větší část Opavska.

Návštěvníci ocení nejen přírodovědnou, ale i estetickou hodnotu tohoto území, kterou umocňují tři rybníky, strouha, mokřady a tůňky se spoustou obojživelníků a ptactva.

zpravodajkveten7_20150703_1565318680.jpg
zpravodajkveten8_20150703_1208483195.jpg
 Na trase Naučné stezky Hvozdnice poznávali rostliny a živočichy.

Členka Natury Marcela Kubačková vysvětluje, jakým způsobem mají děti dále pracovat s nasbíranými přírodninami.

 zpravodajkveten9_20150703_1715997366.jpg  zpravodajkveten10_20150703_1700723194.jpg

Rybáři z Rybářského spolku Slavkov nabídli skupině dětí možnost posedět u jejich rybářské chaty a použít jejich stoly pro výrobu koláží.

Sesbíraná zvířátka si prohlédly a potom je vypustily zpět do lesa. Mezi nimi byli brouci, hlemýždi, ploštice, mravenci...

Na stezce dlouhé asi 9 km je 18 informačních tabulí.  První tabule je před fotbalovým hřištěm ve Slavkově. Vycházky se zúčastnily dvě první třídy, kdy jedna z nich šla po pravém břehu Hvozdnicea u rybníku se stejným jménem děti přešly po lávce na druhý břeh, kde pokračovaly k druhému rybníku Vrbovec. Tady u rybářské chaty Rybářského spolku Slavkov se sešly s druhou skupinou, která šla po levém břehu. Vycházku rozkvetlým lese vedli manželé Kubačkovi z Natury Opava, kteří dětem na začátku řekli, jaký je to les a během cesty spolu poznávali květiny a bylo se na co dívat. Modře kvetly zběhovce, bíle sasanky hajní a žlutě pryskyřníky, červeně knotovky.

Na začátku dostaly děti krabičky, do kterých si ukládaly listy, houby, kůru stromů, ale i některé živočichy. Byly to brouci, ploštice, hlemýždi...  Živočichové byli vypuštěni a z listů byly vytvořeny koláže.

Text i foto Milan Kubačka

Aktualizováno ( Úterý, 07 červenec 2015 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template