Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Ohlédnutí za projektem sdružení přátel Mendelova gymnázia Stříbrné jezero 2014
Napsal Jakub Kubačka   
Středa, 11 únor 2015
V minulém roce proběhl na Mendelově gymnázium environmentální projekt zaměřený na studium přírodní lokality Stříbrné jezero. Studenti pod vedením RNDr. Rostislava Herrmanna, kromě terénních prací v okolí jezera, pobývali i v laboratoři na gymnáziu. Projekt podpořený Statutárním městem Opava byl velmi užitečný.

 x

Proč se projekt jmenuje Stříbrné jezero 2014? Zeptali jsme se RNDr. Rostislava Herrmanna.

Po projektu Hvozdnice v roce 2013 jsme se rozhodli loni prostudovat přírodu Stříbrného jezera a nyní připravujeme projekt na tento rok, ale bude mít nejspíš obecnější název.

Získali jste dotaci z grantového okruhu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO. Statutární město Opava podpořilo váš projekt částkou 40.000,- Kč. K čemu jste dotaci využili?

Část dotace byla využita i k zakoupení odborné literatury a mikroskopu se zabudovaným digitálním výstupem na počítač. Vznikla tedy možnost zaznamenání mikrofotografií a videosekvencí.

To je vytvoření materiální základny pro výuku. Co jste ještě z peněz zajistili?

V rámci projektu proběhly tyto aktivity: terénní exkurze do okolí Stříbrného jezera u Opavy byla realizována v červnu 2014. Zúčastnění žáci byli seznámeni  s přirozenými i kulturními typy lesů v ČR a jejich specifiky. Praktické ukázky v ekosystému lesa a parkové krajiny jim byly poskytnuty na místě. Provedli sběry rostlin, jejich poznávání a systematické zařazení. Nasbírali i drobný živočišný materiál a nabrali vzorky vody a půdy, které dopravili na MGO.

Laboratorní průzkum sběrů z terénní exkurze byl realizován v návaznosti na terénní exkurzi v červnu 2014. Kladl důraz především na živočišné organismy, jejich systematiku a ekologii. Vzorky byly využity také při výuce v biologických seminářích.

Byly realizovány čtyři exkurze do Slezského zemského muzea v Opavě. Pozornost byla v souladu s projektem věnována druhům naší fauny. To je také v korelaci s celkovou skladbou výstavní kolekce muzea. Dnešní mladí lidé často znají množství cizokrajných organizmů, ale v přírodě svého regionu se neorientují. Jedním z cílů bylo tuto disproporci zmírnit.

Exkurze okruhem opavských parků byla zaměřená na dendrologii a historii městských parků. Proběhlo jich několik v dubnu až prosinci 2014. Poznatky byly uváděny do souvislosti s probíraným středoškolským učivem.

 Čtyři přednášky s diskusí na téma Odpady - má smysl separovat? Šlo především o seznámení prvních ročníků MGO s formou odpadového hospodářství SM Opavy a organizací separace odpadu na MGO.

Vedle toho jsme se dané problematice věnovali také v biologických seminářích, kde jsme separaci a recyklaci odpadů řešili v rámci celkové strategie udržitelného rozvoje.

Přírodovědná soutěž pro žáky 9. tříd základních škol okresu Opava proběhla 12. 12. 2014 a zahrnovala biologickou, chemickou a fyzikální část. Soutěžilo 16 tříčlenných družstev jednotlivých škol. Nejlépe se umístila družstva ze ZŠ Vrchní, TGM a Otická.

Jaký byl záměr projektu?

Sdružení přátel Mendelova gymnázia projekt zpracovalo "na míru" pro rozšíření environmentálního vzdělávání na MGO. Gymnázium bude využívat získaný materiál také při pořádání akcí pro jiná školská zařízení. Příkladem je každoroční přírodovědná soutěž pro žáky základních škol, pořádání akcí pro talentované děti (ve spolupráci s organizací MENSA ČR) aj.

Snažili jsme se dosáhnou dvou základních cílů. Prvním bylo rozšíření znalostí potřebných pro pochopení a ochranu přírody, druhým bylo pracovat s měřítky hodnot a "vnitřním světem" žáků tak, aby se problematice ochrany přírody přiblížili. Více informací znamená větší pochopení a zejména chápání v souvislostech. Znamená to také realističtější osobní strategii každého člověka ve vztahu k ochraně přírody. Oblast hodnot, emocí a celý vnitřní svět člověka vytváří základ motivací, pomáhá ve zmobilizování vůle a sil. Svět dnešních mladých lidí je bohatý na podněty, které jsou mnohdy efektní a silné, ale povrchní. Snažíme se stále do tohoto trendu zasahovat a upozorňovat na širší souvislosti, osobní spoluzodpovědnost, která se týká všech.

 

projektherrmann1_20150211_1748614182.jpg
projektherrmann2_20150211_1188676269.jpg
Práce studentky s novým mikroskopem.

Moderní vybavení laboratoře z dotace Města Opavy,
pomáhá studentům zkoumat přírodu na daleko vyšší úrovni.
Stejně tak i výsledky v různých soutěžích jsou lepší a příprava ke studiu na vysoké škole je kvalitnější.

projektherrmann3kopie_20150211_2020314967.jpg
projektherrmann4_20150211_1109568371.jpg
Mgr. Blažena Gebauerová při zkoušení žákyň v přírodovědné soutěži         9. tříd ze ZŠ okresu Opava. Návštěva zoologických expozic v Historické budově
Slezského zemského muzea v Opavě.

projektherrman5_20150211_1174418061.jpg

 

Text: Rostislav Herrmann

Fotografie: archiv Mendelova Gymnazia

 

Aktualizováno ( Čtvrtek, 12 únor 2015 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template