Template
Template Template
Template Neděle, 21 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Pozvání do Arboreta Moravské brány v polské Ratiboři od ředitele Huberta Kretka
Napsal Jakub Kubačka   
Pátek, 26 únor 2016
S naším přítelem, bývalým primátorem polské Ratiboře Andrzejem Markowiakem, jsme navštívili ředitele ratibořského Arboreta Moravské brány pana Huberta Kretka. Nejdříve jsme hovořili o mladé historii Arboreta a záměrech této vzdělávací a vědecké instituce i o možné spolupráci s Naturou Opava. Potom jsme se vydali na jeho prohlídku. Rozsáhlé území Arboreta má 162 ha. Objevili jsme malou zoologickou zahradu - Minizoo a Kouzelnou zahradu s bludištěm z živých plotů. V Arboretu jsou vytvořeny dvě naučné stezky - dendrologická a ekologická. Kromě toho je zde i mnoho jiných zajímavostí. Panu Hubertu Kretkovi jsme  položili několik otázek.

Kdy bylo Arboretum založeno a kdo se o založení zasloužil?

Arboretum "Moravská brána" bylo založeno teprve v roce 2000 v lese, kde se choval v minulosti dobytek. Les patří od roku 1928 městu Ratiboř. O vznik Arboreta se největší měrou zasloužil bývalý primátor Ratiboře pan Andrzej Markowiak.

 Arboretum bylo založeno především s cílem chránit, udržovat a obohacovat biodiverzitu oblasti, kde je údolí Moravská brána. Moravská brána je centrem transferu mnoha rostlinných a živočišných druhů. Právě proto územím Arboreta vede biokoridor přes Moravskou bránu do údolí Odry v severojižním směru a Arboretum se tak stalo  v této krajině nejvýznamnějším stanovištěm.

kretek1_20160226_1129315897.jpg
kretek2_20160226_1791316225.jpg
Ředitel Arboreta Moravské brány v Ratiboři Mgr., Ing. Hubert Kretek. Ředitel Arboreta Hubert Kretek si Andrzejem Markowiakem
si prohlížejí poslední květ ibišku.

 

Čím je Arboretum zajímavé, na co návštěvníci mohou těšit?

Největší hodnotou Arboreta je les sám o sobě, který se mění v průběhu ročních období. V současné době je hospodářská činnost omezena a výhradně zaměřena jen na péči o přírodu a přirozenou obnovu lesa. Návštěvníci zde mohou sledovat všechny přirozené biologické procesy, které slouží k obnově lesních společenstev.

Máme zde složitou diverzifikovanou síť udržovaných silnic, lesních cest a pěšin. Snažíme se o to, aby zde návštěvník našel místa klidu, kde by si mohl odpočinout od denního shonu a relaxovat v kontaktu s přírodou.  Trávit čas v pravém slova smyslu, "sám" s přírodou.

Kromě toho zde nalezne tři rybníky s mokřady, osázené vodními rostlinami. V Minizoo pozná některé zástupce naší i cizí fauny. Jsou zde k vidění i sbírky trvalek, lilií a plaménků nejrůznějších druhů a barev.

Perlou Arboreta je "Kouzelná zahrada" - bludiště z živých plotů, které je zdobeno výsadbou rododendronů, japonských třešní a javorů, palem a jiných stromů a keřů. Pro milovníky historie mohou být zajímavé tři Stanowské rokle z raného středověku, stejně jako zbytky bunkrů z druhé světové války.

U hlavní brány je vytvořena replika středověkého hradu - místo pro historické slavnosti s rytířskými souboji.

 

V Arboretu je vybudována naučná ekologická stezka, která plní vzdělávací úkol. Jak a kým je využívána?

V Arboretu jsou vytvořeny dvě naučné stezky: ekologická a dendrologická. Na ekologické stezce je žákům a studentům vysvětlována ekologická funkce lesa. Získávají tak informace o lesních a nelesních rostlinách a formují si svůj vztah k lesu.

Na dendrologické naučné stezce jsou seznamováni s cizími a původními druhy stromů a keřů. Stezky využívají ke studiu a vzdělávání nejrůznější skupiny dětí od mateřských škol po střední školy.

 

Lákadlem je Mlýnské kolo na Šuvarovém rybníku. Můžete nám jej popsat?

Mlýnské kolo je na jednom ze tří rybníků v Arboretu, a to na "Szuwarowém vzdělávacím rybníku". Bylo spolufinancováno z fondu pro regionální rozvoj na ochranu životního prostředí a vodního hospodářství. Představuje jednu z možností využití obnovitelných zdrojů energie, a to potenciální energie vody. Vodní kolo má průměr 120 cm a nachází se na hrázi mezi horní a dolní části rybníka. Je vybaveno generátory a tímto způsobem se potenciální energie vody přeměňuje na elektrickou. Vytvoření stanoviště s mlýnským kolem dokazuje, jak se dá využívat přírodní bohatství a síla vody jako obnovitelného zdroje energie.

 

kretek3_20160226_1546622534.jpg
kretek4_20160226_1175770805.jpg
 Vstup do Arboreta Moravské Brány.
 Vstup do zařarované zahrady.

 V ratibořském Arboretu jsme obdivovali úžasně vzrostlý a přirozený les a rybníky. Mohl byste tento les popsat?

Tento prostor nebyl nikdy zcela odlesněn, proto zde mohlo přežít a uchovat mnoho vzácných lesních organizmů. Zvláště pozoruhodné jsou fragmenty starých habrových lesů starších více než dvě století s charakteristickými druhy stromů a podrosty. Najdeme zde vzácné rostliny, jako jsou lilie zlatohlavá Lilium martagon, přeslička obrovská Equisetum telmateia, čemeřice zelená Veratrum lobelianum, lýkovec jedovatý Daphne mezereum a především hvězdnatec zubatý Hacquetia epipactis.

V minulosti, s cílem zvýšit produkci dříví, byly v lese často vysazené jehličnany - borovice, smrky a také zde byla zavedena výsadba cizích druhů - dub červený Quercus rubra a trnovník akát Robinia pseudoacacia. Až do nedávné doby zde převažovaly smíšené lesy. V současné době jsou jehličnaté druhy stromů nahrazovány vhodnějšími listnatými stromy. Les je přeměňován a pomalu se vrací do původní přirozenosti. Dominantními dřevinami jsou borovice lesní Pinus sylvestris, dub letní Quercus robur a dub cesmínolistý Quercus ilex, dub zimní Quercus petrea, lípa srdčitá Tilia cordata, habr obecný Carpinus betulus, dub červený Quercus rubra, javor mléč Acer platanoides a modřín opadavý Larix decidua.

 

Nemohli jsme přehlédnout zoologickou zahradu, co v ní můžeme vidět?

V areálu Arboreta Moravská brána se nachází Minizoo, která je stále největším lákadlem pro návštěvníky lesa a to nejen rodiny s malými dětmi. V sedmi voliérách a ve čtyřech ohradách můžete vidět ptáky a savce, reprezentující různé biotopy.

Největší zájem je o shetlandské poníky a velmi sociální osly. Velmi atraktivní jsou také pávi a labutě Cygnus color. Ve voliérách jsou ptáci z řádu hrabaví galliformes a to bažant obecný Phasianus colchicus, bažant zlatý Chrysolophus pictus, bažant stříbrný Lophura nycthemera   a páv korunkatý Pavo cristatus. Dále jsou tam kachnička mandarínská Aix galericulata, kachnička karolínská Aix sponsa, kachna divoká Anas platyrhynchos, a předek domácích hus - husa velká Anser anser. V Minizoo jsou i papoušci nymfy Nymphicus hollandicus, poštolka obecná Falco tinnunculus a mnoho dalších zvířat. Minizoo je nejoblíbenějším místem pro naše nejmenší návštěvníky.

 

Mezi vyhledávaná místa v Arboretu je tzv. "Začarovaná zahrada.? Místo, které prezentujete družební města a středověký rytířský hrad. Můžete nám o tom něco říct?

"Začarovanou zahradu" tvoří věčně zelené bludiště. Připomíná květ o rozloze přibližně 11.000 m2. Myšlenkou a úmyslem bylo obohatit sbírky rostlin, typické pro Slezsko a informovat o rostlinách obecně. Podél plotu je sbírka některých z původních šedesáti druhů rostlin, které se vyskytují v tomto lese. Můžeme obdivovat jak rostliny zdánlivě všední - vlaštovičník větší, kozlík lékařský, chrpu luční, pryskyřník plazivý, stejně jako vzácné a chráněné. Roste zde česnek medvědí, který je jedlý, konvalinka vonná, kopytník evropský, upolín evropský a především vzácný hvězdnatec zubatý, symbol Arboreta. Do výsadby v kolekci jsou včleněny i další rostlinné druhy stromů a keřů v různých variantách - rododendron, magnólie, javor, třešeň a mnoho dalších.

Ústřední alej návštěvníka přivede ke "kamennému kruhu", který byl vytvořen po vzoru tradičního kruhu slovanských národů. 

Ulička je tvořena buky, které připomínají partnerská města Ratiboře - Opavu, Kaliningrad, Leverkusen, Roth, Tyśmenice, Kedzierzyn-Kozle, Villeneuve d`Ascq, Zuglo.

U hlavní brány zámku byla vytvořena replika opevněného středověkého hradu. Vchod do hlavní brány s věží je chráněn příkopem, nad kterým vede most. Do hradu se dostanete po schodech až na místa, kde byli obránci hradu. V minulosti hrad bránili jen luky, sekerami a meči. Nyní zde probíhají rytířské turnaje a přednášky z historie. Můžete si zde prohlédnout i zajímavé obléhací stroje.

 

Arboretum je nejen vzdělávací instituce, ale současně i vědecká. Určitě provádíte vědecký výzkum. Mohl byste nám o něm něco říct?

V Arboretu sledujeme výskyt vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů a zabýváme se ekologií lesa.  Náš výzkum zahrnuje studium přirozené obnovy lesa, porovnáváme současné změny na odlesněných plochách se stavem v minulosti.

 

V posledních letech se potýkáme s nedostatkem vody, jaká je situace ve vašem Arboretu?

V Arboretu nemáme větší problémy s vodou. Území je napájeno několika potoky a jako rezervoáry využíváme rovněž již zmiňované rybníky. V posledním roce jsme však měli problém s extrémním suchem v létě. Sucho bylo patrné i v lese - stromům a keřům začaly opadávat listy a mnoho dřevin odumřelo. Vyschla dokonce i podmáčená místa lesních bažin! I přes pravidelné zavlažování jsme zaznamenali velké ztráty v umělých výsadbách, a to zejména v části "Kouzelné zahrady". Věříme, že nás v dalších letech již tak extrémní sucho nepotká!

kretek5_20160226_2020136785.jpg
 V zařarované zahradě se pořádají nezamenutelné svatby.

 

 kretek6_20160226_1909361267.jpg
 Arboretum je místem setkání botaniků a ochránců přírody nejen z Ratiboře a Opavy, ale z celé Evropy. Na této konferenci,
zaměřené na biodiverzitu Moravské brány se sešli odborníci z opavského okresu vedení tehdejším ředitelem Arboreta v Novém Dvoře
Miroslavem Frankem, který je na fotografii třetí zleva v dolní řadě. Po jeho levé ruce stojí Stanislav Kretek, ředitel Arboreta Moravské brány v Ratiboři. V této řadě jako první zleva  je současný prezident města Ratiboře Lenk. Fotografie ze září 2009.

 Odpovídal: ředitel Arboreta Hubert Kretek

 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template