Template
Template Template
Template Pátek, 12 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Proč je louka nezbytnou součástí přírody? Žáci oldřišovské školy to pochopili.
Napsal Jakub Kubačka   
Pondělí, 26 únor 2018
Pokud na tuto otázku hledali odpověď žáci 6. - 9. třídy po celý školní rok. Pomáhal jim v tom  projekt "Louka v sadu nemá vadu" ,který financoval Moravskoslezský kraj. Hlavní myšlenkou projektu bylo založení několika lučních ploch ve školním sadu. Proč jsme se k tomu rozhodli, co vše jsme pro to udělali?

V hodinách přírodopisu nám chyběla možnost názorných ukázek běžných lučních rostlin. Okolí Oldřišova takovou možnost prostě neposkytuje. Představa procházky rozkvetlou loukou a botanizování, pozorování včel a jiného hmyzu je pro každého učitele přírodopisu velmi přitažlivá. Žáci v přírodě mohou vidět to, co jim ukazujeme na obrázku v knize nebo "vygůglujeme" na  internetu. Realita a ukázka živého organizmu přímo v terénu je při výuce přírodopisu to nejlepší, co může být.

1sadoldrisov_20180224_1493293240.jpg
 
Náš projekt startoval již na podzim, začátkem školního roku 2016/2017 ale na plné obrátky se rozjel až na jaře 2017. Výsevu lučních směsí, předcházela úprava výsevných ploch v sadu.
 2sadoldrisov_20180224_1133254477.jpg
 Jakub Kubačka vysvětluje žákům, jak je důležitá práce na školním pozemku a jaký mají výnam květnaté louky pro zdravou krajinu.

To obnášelo odstranění původního porostu rozoráním, částečné vypletí a úpravu rozorané zeminy doslova na jemný povrch, abychom mohli zasít.Pracovali všichni žáci 6.-9.třídy a učitelé za odborného dohledu Radima Lokoče. Mnohé z nás to stálo výstavní puchýře na rukou.

V dubnu, květnu a červnu jsme absolvovali několik exkurzí, které souvisely s tématem  prošli jsme si louky v Kozmicích, které jsou přírodní rezervací a sídlem mnoha vzácných ptačích druhů, navštívili jsme ve Strahovicích včelaře pana Krále a vyslechli jsme si jeho úžasné vyprávění o včelách, navštívili jsme včelí farmu ve Starém městě u Bruntálu, kde se zaměřují na výrobu velmi kvalitního medu a medových dobrot. S Kubou a Milanem Kubačkovými jsme botanizovali přímo v Oldřišově a bylo nám vysvětleno jak akutní je v současné době stav umělých prostředí obcí, kde pravidelné sekání trávy a sterilní parkové úpravy neposkytují zázemí hmyzu, především včelám. Navštívili jsme výstavu flora Olomouc a vrcholem všech těchto výprav za poznáním byla dvoudenní exkurze do Bílých Karpat.

3sadoldrisov_20180224_1267188742.jpg
4sadoldrisov_20180224_1855733054.jpg
I takovou krásnou květnatou louku si na svém pozemku vyseli žáci základní školy v Oldřišově.
Učitelka výtvarné výchovy a přírodopisu Mgr. Helena Mocková s omalovánkami, které vytvořila spolu se svými žáky pro žáky nižšího stupně.

"Kytky" nás ale zaměstnávaly i v běžných hodinách přírodopisu a výtvarné výchovy. Každý z žáků 7.třídy vyrobil na jaře svůj herbář.  V hodinách výtvarky kreslili společně s šesťáky podle reality vybrané kvetoucí druhy rostlin. Jejich velmi povedené kresby byly uspořádány do souboru a vytištěny jako omalovánky pro spolužáky z nižšího stupně. Díky projektu mohla škola doplnit své vybavení pro práci na zahradě a v sadu. Dokoupili jsme rýče, kolečka, křovinořez a konvový postřikovač.

Do sadu byla na zakázku vyrobena venkovní kniha, která poskytuje informace o ekologii luk a sadu.
Díky tomuto projektu logicky pokračuje a rozvíjí se naše dílo  Oldřišovský školní sad. Další generace žáků se přiučila ošetřování a výsadbě stromů. Sad dostává podobu dlouhodobě a mnohostranně využitelného studijního prostoru. Ptačí budky z prvního projektu se staly domovem ptačích rodinek, dvě kamenné zídky při krajích sadu se snad stanou útočištěm ještěrek, či různých druhů hmyzu. Sad není dílem uzavřeným ale možností stálého obohacování a rozvoje- vědomostí, dovedností žáků, pestrosti a kvality přírody na území obce.

5sadoldrisov_20180224_1915980336.jpg
 


Text: Helena Mocková
Fotografie: Milan Kubačka

 

 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template