Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Za rakem říčním do Žimrovic
Napsal Jakub Kubačka   
Pondělí, 26 únor 2018
Splav na řece Moravici v Žimrovicích je pěkné místo a mnoho Opavanů zde minimálně jednou byla. Je to skvělé místo ke koupání a rekreaci.
Při brouzdání vodou  si můžeme všimnout velké spousty živočichů - drobných i větších rybek, larev hmyzu, ale také třeba raka říčního. Řeka Moravice je v místě od Žimrovic k Podhradí vyhlášena Evropsky významnou lokalitou (EVL) pod názvem Údolí Moravice. Náš dopisovatel Břetislav Lazecký nám poslal fotografie raků, které u splavu pořídil. A byl jich na deseti metrech čtverečních až 50.
 1rak_20180224_1491918673.jpg
 Splav na řece Moravici u Žimrovic.
Rak říční (Astacus astacus) je velmi zajímavým korýšem řeky Moravice. Protože zde tvoří stálou populaci, budeme se na tomto místě zabývat raky, kteří, jen pro zajímavost, žili na Zemi již před 500 miliony let. To svědčí o jejich velké schopnosti přizpůsobit se měnícím se životním podmínkám. Ještě kolem roku 1900 nepatřil tento živočich mezi ochranářsky významné tvory našich potoků a řek. Lidé ho chytali, pochutnávali si na jeho mase, než se objevil račí mor, který račí populaci zcela zdecimoval. Díky záchrannému programu Českého svazu ochránců přírody, který v roce 1985 vyhlásil "Akci rak", je rak systematicky zachraňován, uměle odchováván a je prováděn jeho záchranný transfer. Díky popularizaci raka se o něm veřejnost dověděla mnohem víc.
Na račím trupu rozeznáváme hlavohruď přikrytou jediným krunýřem a zadeček. Zřetelný šev označuje místo, kde je srostlá hlava s hrudí. V úzké štěrbinovité dutině mezi hrudí a krunýřem jsou uloženy žábry. Zadeček je svrchu válcovitý a skládá se ze šesti článků a článku posledního, tzv. telzonu. Díky ploutvičkám na konci posledního článku je rak schopen prudce plavat dozadu. Navzdory lidovým pověrám umí rak lézt dopředu. Tento pohyb zajišťuje 5 párů končetin, proto patří raci k desetinožcům. První pár končetin jsou silná klepeta, která slouží k uchopení kořisti, jejímu porcování a k obraně.
2rak_20180224_1658795605.jpg
 Rak říční Astacus astacus.
Další 2 páry jsou kusadlové nožky s malými klepítky. Poslední 2 páry tenkých nožek klepeta postrádají, mají jen drápky. Na spodní části úst jsou kusadla, 2 páry čelistí a kusadlové nožky. Drobné nožky jsou i na spodní straně ocasu, kde přidržují vajíčka nebo malé ráčky. Rak se v určitých obdobích, závislých na množství potravy, svléká ze svého krunýře, který je mu již těsný. Musí si najít bezpečný úkryt, dokud mu nový krunýř neztuhne, protože v té době je bezbranný. Nový krunýř si tvoří ze zásob uhličitanu vápenatého, který má ukrytý v hrudníku, ve dvou rakůvkách o velikosti čočky. Raci jsou velmi citliví na znečištění, a proto se vyskytují pouze v těch nejčistších sladkovodních tocích. Mohou žít i přes 20 let.
Text: Jakub Kubačka
Fotografie: Břetislav Lazecký
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template