Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Projekt SCIENCE RESEARCH PRACTISE - MUZEUM NEOCHORI dopadl na výbornou
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 14 leden 2014
Myšlenka zřídit v přírodovědně velmi bohaté prevezské oblasti muzeum byla dokonale naplněna letos. Celý říjen pracovala skupina českých studentů na vytvoření expozice v zahraničním projektu pracovní stáž Science Research Practice - Muzeum Neochori. Kromě práce na expozici poznávali i přírodu Řecka, pohoří Pindos, mokřady u Amvrakijského zálivu, Jónské moře... 
 .
Vedoucí stáže Jakub Kubačka spolu s dalšími vedoucími - odborníky na botaniku, herpetologii, ornitologii, geologii  a další obory  připravil pro účastníky program, ve kterém byli zapojeni do přírodovědného průzkumu různých biotopů prevezského poloostrova. Prozkoumávali pobřeží, keřový porost(makchii), borovicový a eukalyptový les, dubový háj, slaniska, mokřady... S geologem studovali vápencové útvary - krápníky, sintry ve  vápencovém lomu v Agii Thomas, škrapy pod tureckou pevností na kopci Laskara, třetihorní vrstvy  s uhelnou slojí a o pár metrů dál čtvrtohorní vrstvy v Agii Apostoli. Z tohoto břehu jsou vodami Amvrakijského zálivu vymílány kosti vymřelých savců, jako například slona lesního. Na pobřeží stážisté nacházeli schránky mořských živočichů - mlžů a plžů. Všechno si pečlivě zapisovali  a fotografovali. Jejich poznatky byly použity při zpracování textů, které byly vytištěny a instalovány na banerech  v muzeu Neochori. Ve dvou diarámách byly instalovány  i preparáty zvířat. Účastníci projektu studovali různé typy biotopů v blízkém okolí muzea Neochori a bylo jich opravdu hodně. Na výletech poznali  i vysokohorskou floru a faunu v pohoří Pindos na severu Řecka.

leo2_20140114_1996478636.jpg leo1_20140114_1584412908.jpg leo5_20140114_1926004687.jpg
Terénní práce
 Dokumentace úlovků
 Instalace expozice
leo13_20140114_1894994680.jpg leo12_20140114_1794509409.jpg leo14_20140114_1420654768.jpg
    ..........Vizualizace nové expozice  

 

"Můžeme směle říci, že všechny cíle projektu byly splněny"

 

V lednu roku 2013 podala Natura Opava projekt, který byl pak následně připravován plných šest měsíců. V rámci tohoto dlouhodobě připravovaného projektu Science Research Practice - Museum Neochori byly vysláni mladí přírodovědci (absolventi SOŠ a VŠ s přírodovědným zaměřením s nedostatkem pracovních zkušeností a mo-mentálně bez trvalého zaměstnání) na odbornou praxi do řeckého města Prevezy. Přijímací organizace byla radnice města Prevezy (Municipality of Preveza). Zde pod dohledem odborníků prováděli organizovaný přírodovědný průzkum prevezského poloostrova a následně výsledky zpracovávali a prováděli muzejní práci při plánované rekonstrukci expozice v přírodovědném muzeu v Neochori, kterou město Preveza organizovalo a plánovalo. Výstupem projektu tedy byly odborné znalosti, které účastníci během praxe na orgánu státní správy v městě Preveza získali. Prováděli odbornou práci výzkumu a prezentace výsledků, včetně tvorby expozice regionálního muzea. Mobility  byla  realizována  v  městě Preveza a jeho okolí v termínu od 28.9. do 30.10.2013. Cílem projektu bylo poznat a popsat způsoby terénního přírodovědného výzkumu a prezentace výsledků v podob-ných, ale také odlišných podmínkách než u nás, aby měli účastníci možnost porovnat a vybrat vhodné postupy pro svůj obor. Stážisté detailně pochopili pracovní postupy. Důležité bylo také posílení komunikačních dovedností v odborné a sociální oblasti. Díky tomuto projektu získali nové pracovní zkušenosti, které je podpoří v jejich osobním a profesním růstu a zvýší tím jejich možnost uplatnění na trhu práce. Za tuto zahraniční praxi stážisti obdrží certifikát Europass Mobility.

leo7_20140114_1599855904.jpg leo3_20140114_1206530595.jpg
leo8_20140114_1967060235.jpg
Slavnostní otevření muzea Skupinka stážistů před budovou muzea  První návštěvníci muzea
leo22_20140114_1431425067.jpg leo21_20140114_1070810885.jpg  leo25_20140114_1573521528.jpg
Pohled na budovu muzea
Finální podoba expozice
 Diorámata obsahují vycpané modely zvířat
leo15_20140114_1567911946.jpg leo18_20140114_1630947364.jpg leo20_20140114_1519177414.jpg
 Malé vitríny nasvětlené led diodami  Diorámata lidská sídla a mořské pobřeží
 Nasvětlení nástěnných panelů
leo17_20140114_1804917126.jpg leo16_20140114_1282913553.jpg leo19_20140114_1747065280.jpg
 Entomologická expozice
 Expozice hornin a nerostů
 Nástěnných panelů je celkem 14
..
sd .
Článek a reportáž z prevezských novin o slavnostním otevření muzea si můžete prohlédnout a spustit ZDE
.
Projekt byl financován z Evropského programu celoživotního vzdělávání. Byl zprostředkován Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy jako projekt Leonardo da Vinci - Projekty mobility.
................
 leo10_20140114_1148939623.jpg

Aktualizováno ( Úterý, 14 leden 2014 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template