Template
Template Template
Template Neděle, 21 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Studenti MSŠZ z Opavy poznávali dřeviny v opavských parcích
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Neděle, 03 říjen 2010
Celé dopoledne 1. října tohoto roku byli studenti Masarykovy střední školy zemědělské v Opavě zaměstnáni poznáváních dřevin, které rostou v Zeleném prstenci opavských parků. Vše začalo v Zimním refektáři Minoritu powerpointovou prezentací Památné stromy v Opavska. Potom už následovala praktická cvičení.

Z hromady větviček ze stromů, označených v parku na dendrologické stezce informačními tabulkami, vybral každý student jednu a položil ji na identickou informační tabulku. Ty byly rozloženy na podlaze klubovny. Udělali jen jednu chybu. Zaměnili korkovník amurský za jasan ztepilý. Mají velmi podobné listy. Určování dalších 23 větviček ze stromů a keřů rostoucích v parku bylo mnohem těžší. Úspěšnost byla asi 50%.

Na závěr jsme se vydali na dendrologickou stezku a zastavovali se u stromů, které jsou označeny informačními tabulkami. Je jich celkem 18 a poskytují informace o domovině dřeviny a jejích životních nárocích. Jsou zde zobrazeny květy a plody i jiné zajímavosti. Například hálky u jasanu, které vytváří roztoč vlnovník jasanový nebo drobný motýl klíněněnka jírovcová, který způsobuje předčasné usýchání listů jírovce. Cestou jsme určovali keře i stromy neoznačené tabulkami a obdivovali sochy v parku.

minorit_zemedelka_1_20101002_1541930575.jpg  minorit_zemedelka_2_20101002_1709764151.jpg
minorit_zemedelka_3_20101002_1465028254.jpg
 Powerpointová prezentace
 Památné stromy Opavska
 
 minorit_zemedelka_4_20101002_1220593140.jpg  minorit_zemedelka_5_20101002_1640255833.jpg  minorit_zemedelka_6_20101002_2094046319.jpg
   secésní skříňka
 úvodní tabule stezky

Takto připravujeme pro žáky, studenty i širokou veřejnost akce už od roku 1992. Vždy jsme si mysleli, že se jedná o normální seznamování s přírodou a přírodninami. Poznávali jsme rostliny a živočichy v jejich přirozeném prostředí. Učíme o přírodě v přírodě. Připadá nám to opravdu přirozené a neděláme z toho žádnou vědu.

Jenže nyní se to musí popsat, pro mne zvláštním jazykem, který je důležité si osvojit. Jinak žadatel o grant nebo pisatel projektové žádosti nemá šanci. V žádosti se musí objevovat takové prefabrikáty jako: vytváření soustav aktivit, které rozvíjejí environmentální a osobnostně-sociální růst žáka a následně i vybrané klíčové kompetence formou herních, prožitkových, komunikativních či kooperativních činností... vytváření portfolia pracovních listů...modulová terénní cvičení zaměřená na kooperativní strategie a kreativní postupy v práci s žáky a terénní aktivity...projektový tým...závěrečná konference.

Obávám se, že mnoho učitelů má s tímto moderním slovníkem problémy.

Foto: Lenka Dohnalová, Milan Kubačka

 

Aktualizováno ( Pondělí, 14 únor 2011 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template