Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Uspořádání geologických sbírek ve škole je mnohdy nadlidský úkol
Napsal Jakub Kubačka   
Úterý, 19 duben 2016
Už jen přemluvit nebo sehnat učitele znalého geologických a paleontologických věd je na škole problém. Častěji se najde někdo mimo školu. Tak to vyřešili i na ZŠ Opava - Vrchní v rámci projektu - Třída v přírodě, příroda ve třídě?
ZŠ Opava - Vrchní se v minulém roce stala již potřetí úspěšným žadatel v mikrograntech vyhlašovaných Statutárním městem Opava. Projekt se jmenoval Třída v přírodě, příroda ve třídě. Cílem projektu bylo zapojit odborníky z praxe do badatelské činnosti žáků a zároveň je zapojit do obnovy a revitalizace sbírkových předmětů v kabinetu biologie. Žáci a pedagogové pod vedením odborných garantů a ve spolupráci s neziskovou organizací Natura Opava vytvářeli nové expozice ve třídě zařazené do nových výstavních skříní a vitrínek. Exponáty dříve ukryté v hloubi kabinetu včetně nově sesbíraných a sehnaných jsou na konci projektu umístěné přímo ve třídě, jsou opatřeny cedulkami a jsou dětem stále na očích. Ti je tak mohou studovat  a zkoumat i během přestávek atd. Například některé minerály a horniny pro nástěnné vitríny byly objeveny ve starších školních sbírkách, jiné dodali spolupracovníci Natury Opava ze svých osobních sbírek jako například RNDr. Rostislav Morávek a Mgr. Martin Hanáček, který se také podílel na geologických vycházkách a exkurzích pro žáky. Dalším uspořádání prošla také sbírka koster, dermoplastických preparátů a sbírek hmyzu. Vznikly také nové naučné panely. Projekt byl doplněn množstvím terénních exkurzí a badatelskou činností při které žáci sami sesbírali či vypreparovali materiál pro expozici. Během roku tak vznikla například ucelená geologická sbírka, která se skládá ze tří nástěnných vitrín tématicky pojmenovaných MINERáLY, HORNINY a VÝVOJ ŽIVOTA NA ZEMI. 
 zpravodaj-unor-1_20160418_2065872805.jpg  zpravodaj-unor-2_20160418_1131976019.jpg    
 Na snímku zleva Milan Kubačka člen Natury, který spolu se synem Jakubem Kubačkou, Statutárním zástupcem Natury Opava a učitelkou Markétou Bekovou projekt realizovali.  Vitrína představující vývoj života na Zemi, byla co do sestavení, nejsložitější.    
 zpravodaj-unor-3_20160418_1772406009.jpg  zpravodaj-unor-4_20160418_1714216822.jpg    
 V přírodovědné učebně na stěně si žáci mohou prohlížet minerály, horniny, které se vyskytují na našem území a zkameněliny, které reprezentuji vývoj života v oblasti naší republiky.
 Venkovní exozice nerostů a hornin.    

 

Aktualizováno ( Úterý, 31 květen 2016 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template