Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
V okrese Opava máme roháče obecného
Napsal Jakub Kubačka   
Pondělí, 26 únor 2018
Náš dopisovatel RNDr. Pavel Pavel Novotný z Jičína nám poslal fotografie roháčů obecných, které pořídil na dovolené v Bulharsku. To nás přivedlo na myšlenku informovat naše čtenáře o výskytu tohoto brouka v okrese Opava. Entomolog RNDr. Jindřich Roháček, CSc. Ze Slezského zemského muzea nám řekl, že doklad o výskytu tohoto brouka neexistuje, že jsou to jen ústní podání. Entomolog František Paikert v rozhovoru v minulém čísle Zpravodaje uvedl, že tohoto brouka našel a dokonce má samce i samici. Mohli jsme je v jeho sbírce vidět. Jsme rádi, že čtenáře můžeme o výskytu roháče v našem okrese informovat.
Roháč obecný se dostal na světový seznam ohrožených druhů. V České republice se lokálně vyskytuje v listnatých lesích Nejhojněji se pak vyskytuje na jižní Moravě.
Larvy, jsou slepé a živí se rozkládajícím se dřevem pařezů, starých stromů a keřů, hnijících kůlů plotů v kompostových hromadách a listovkách. Larva prochází několika fázemi vývoje a po 4 až 6 letech se zakukluje.
1rohac_20180216_1544518156.jpg
2rohac_20180216_1339637270.jpg
Entomolog František Paikert z Opavy se svou sbírkou roháčů obecných, kterou zachránil po zátopové vlně v roce 1997. Tyto brouci byli Františkem Paikertem nalezeni v šedesátých letech minulého století na Podvihovském mlýnku.

Dospělí jedinci se objevují od konce května do začátku srpna a jsou nejvíce aktivní ve večerních hodinách. Samičky roháče kladou svá vajíčka do rozkládajícího se dřeva. Dospělí brouci žijí pouze několik měsíců a živí se nektarem  a šťávou stromů a rostlin. Létají za soumraku a jejich pomalý let je doprovázen charakteristickým hluboce bzučivým zvukem.
U roháče obecného se projevuje pohlavní dimorfismus, který spočívá v tom, že samci mají větší kusadla a jsou i celkově větší než samice. Ačkoliv samčí kusadla vypadají hrozivěji, jsou příliš slabá na to, aby ublížila. Naopak menší kusadla samice mohou způsobit bolestivé kousnutí. Samčí kusadla se podobají paroží jelena a brouci je používají stejně jako jeleni k zápasu mezi sebou a tato podoba dala tomuto brouku vědecké i obecné jméno v mnoha jazycích.
Roháč obecný Lucanus cervus je zapsán ve druhém dodatku směrnic lokalit Evropské unie z roku 1992, která požaduje, aby členské státy stanovily zvláštní území ochrany přírody pro ohrožené druhy. Druh je též zapsán ve třetím dodatku "Dohody o ochraně evropských živočichů a přírodních nalezišť" (Bernská dohoda z roku 1982).
 
3rohac_20180216_1759102377.jpg
 Fotografie roháčů obecných pořízené letos Pavlem Novotným v Bulharsku.
Text a foto Milan a Jakub Kubačkovi
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template