Template
Template Template
Template Neděle, 21 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Využití zámeckého parku ve Velkých Heralticích jako přírodovědné učebny
Napsal Jakub Kubačka   
Středa, 08 březen 2017
Přírodopis se dá učit i v zimě. Z některých stromů opadne listí, ale postavení pupenů na větvičce a kůra kmenů, stejně jako suché plody na stromu nebo pod ním, nám bezpečně prozradí, o jakou dřevinu se jedná. Dokázala nám to vychovatelka Dětského domova z Velkých Heraltic paní Marta Králová s dětmi na botanické vycházce v zámeckém parku. Přečtěte si ve fotoreportáži.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1265, kdy byl majitelem zdejší tvrze zemědělský feudál Brslav de Heroltsdorf. Posledními majiteli v letech 1899?1945 byla hrabata Bellegarde. Rozsáhlý barokní zámek stojí v parku na východním okraji vsi Velké Heraltice nad levým břehem Heraltického potoka. Zámek se nachází na Opavsku v Moravskoslezském kraji. V zámeckém anglickém parku je skleník s oranžérií z 19. století. Zámek není veřejnosti přístupný. Park pochází z 16. století, nachází se na severozápadní straně zámku a je složen z parkové obory a zámecké zahrady anglického typu. Původní tvrz je doložena v roce 1377. Koncem 16. století byla tvrz přestavěna na čtyřkřídlý renesanční zámek. V 70. letech 17. století byl zámek barokně upraven. Kolem roku 1720 byly upraveny zámecké fasády a vznikl dendrologicky hodnotný park, který později obklopila asi 2,5 m vysoká ohradní zeď z lomového kamene.
 heraltce2_20170306_1514182928.jpg heraltice9_20170307_1386919801.jpg
 Letecký snímek zámku Velké Heraltice (foto Zezula)

U jírovce maďalu si studenti sáhli na lepkavé pupeny a vzpomněli si, že na podzim pod stromem nacházeli plody se semeny, velkými nažkami (kaštany).

Dendrologickou vycházku připavila vedoucí odborného výcviku Dětského domova z Velkých Heraltic paní Marta Králová.
heraltice1_20170305_1327577557.jpg
Paní Králová ukazuje, že plodem liliovníku tulipánokvětého je souplodí nažek, které na stromě vytrvá po opadu květu.
Květ liliovníku připomíná květy tulipánu.
 heraltice5_20170306_1709774924.jpg  heraltice4_20170306_1482928111.jpg
 U buku jsou pupeny ostře špičaté a dlouhé. Kůra je v létě hladká a stříbřitě šedá. V zimě je pokryta zelenou řasou.  Při určování stromů nás v zimě zajímá postavení a tvar pupenů na větvičce a kůra (borka) na kmenu. U dubů jsou pupeny na konci větvičky nahloučeny a jsou zakulacené. Kůra je rozbrázděná.
poi
heratice6_20170306_1870565959.jpg
heraltice7_20170306_1544586867.jpg
 Pod platanem javorolistým ležely samičí hlávky. Jsou to hustá plodenství, která mají asi 2,5?3 cm v průměru. Obsahují plody nažky. Nažky studenti viděli, když hlávku rozdrtili.
 Nejvyšší jehličnan v parku je jedle řecká.
mnb
heraltice3_20170306_1566826956.jpg
 Osmikmenný paořech jasanolistý zaujme kromě květenství i svými lichozpeřenými listy dlouhými až 60 cm. Klasy obsahují světle zelené nažky s polokruhovitými křídly. Na fotografii zleva: p. Lenka Mazurová, Martin Plachký, Jonáš Šimanský, Pavel Rymel, Jiří Přiklenk, Nikol Zahradníková,  p. Marta Králová, Šimon Fischer.
Fotografie: Milan Kubačka
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template