Template
Template Template
Template Neděle, 21 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Za Dračí skálou do Klokočůvku
Napsal Jakub Kubačka   
Pondělí, 09 duben 2018
Západně od Klokočůvku můžeme v délce 200 m sledovat až 10 m vysoké skalní stěny, budované drobami, prachovci a jílovitými břidlicemi. Horniny vznikly ve spodním karbonu a patří moravickému souvrství kulmu Nízkého Jeseníku. lokalita představuje velmi instruktivní ukázku složitého zvrásnění původně vodorovných vrstev.  Vznik vrás souvisí s variským horotvorným procesem, při kterém došlo důsledkem srážky kontinentů k deformaci sedimentů dna karbonského moře.

Vrstvy nevytříděného pískovce (droby), prachovce a jílovité břidlice byly uloženy různě silným prouděním vody u mořského dna. Písčité vrstvy naneslo silnější proudění, jemnější prachovce vytvořilo poněkud slabší proudění a nejjemnější jílovité břidlice sedimentovaly v klidné vodě. Vrstvy se během času ukládaly jedna na druhou, nová vždy na tu bezprostředně předcházející, až se na dně naskládalo celé souvrství.

daciskala_20180331_1066691219.jpg
  Dračí skála na Klokočůvku.


Moře, v němž souvrství vznikalo, existovalo koncem prvohor, v období nazývaném karbon, asi před 340 miliony lety. Střední Evropě tehdy dominovalo variské pohoří, táhnoucí se z Anglie přes střední Francii, Německo, Česko a Slovensko do jihovýchodní Evropy. Vznik pohoří byl důsledkem srážky velké jižní pevniny Gondwany s velkou pevninou na severní polokouli Laurusií a dále četných ostrovů, ležících mezi oběma superkontinenty.

Text a foto Jakub Kubačka

 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template