Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Za krutihlavem obecným hnízdícím v dutině staré třešně nedaleko Opavy
Napsal Jakub Kubačka   
Sobota, 10 únor 2018
Je velký jako vrabec s krátkým špičatým zobákem a dlouhým ocasem. Opeření je nenápadné, svrchu hnědošedě skvrnité, zespodu špinavě bílé a žlutavookrové s tmavými proužky. Přes oko a po stranách krku se táhne jedna, přes střed temene a hřbet druhá tmavá páska. Obě pohlaví jsou stejná.  Má velmi ohebný krk, díky kterému dokáže otočit hlavu až o 180 stupňů. Je-li  vyrušen, zaujímá typický obranný postoj, při kterém syčí, ježí peří na temeni a kroutí hlavou (odtud český název krutihlav). Od ostatních datlovitých liší měkkým ocasem, který mu neumožňuje šplhat po stromech. V roce 2017 vyvedl mláďata na zahradě v Malých Heralticíc.

Zpěv je charakteristická řada 12-18 hlasitých, naříkavě znějících tónů. Podle něj poznáte, že se k nám domů vrátil ze zimoviště ve střední Africe. Žije v severozápadní Africe, většině Evropy a v mírném pásmu Asie. U nás v ČR hnízdí na celém území. I my máme svého krutihava v Malých Heralticích na zahradě.

 krutihlav_20180210_1760266013.jpg
 Krutihlav obecný (Jynx torquilla) je menší pták z čeledi datlovitých (Picidae).

Přílet probíhá od března do dubna, odlet od srpna do září. Již několik let obsazuje hnízdní dutinu ve staré uschlé třešni. Sám si ji nevytesal, má totiž slabý zobák. Byla to práce strakapouda.
Živí se převážně mravenci a jejich larvami, Méně požírá také jiný hmyz, pavoukovce, hlemýždě a výjimečně i ptačí vejce. Na podzim konzumuje také různé plody, například bezu. Kořist sbírá dlouhým lepkavým jazykem. Na rozdíl od příbuzných ptáků ji nehledá v kůře stromů, ale hlavně na zemi. Hnízdí 1-2x ročně od dubna do července. Samice snáší v jednodenních intervalech kolem deseti čistě bílých vajec, na kterých sedí oba rodiče 12-14 dní. Nejvyšší známý věk kroužkovaného ptáka je 10 let.

V Červeném seznamu ČR je zařazen do kategorie VU, tzn. zranitelný druh, ve vyhlášce MŽP ČR č. 395/1992 Sb. je veden jako druh silně ohrožený.

Fotografie a text Jakub Kubačka

 

 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template