Template
Template Template
Template Sobota, 18 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Za vzácnými živočichy Opavska - blatnice skvrnitá Pelobates fuscus
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Úterý, 21 červen 2011

V 70. letech minulého století žila v okrese Opava celkem běžně blatnice skvrnitá Pelobates fuscus. Jejím biotopem jsou mokřady s písečným podkladem, pískovny s tůňkami. V severní části okresu díky své geologické minulosti je takových míst spousta. Téměř každá vesnice na Hlučínsku měla ještě nedávno svou pískovnu. Teď se písek těží především v jedné velké pískovně u Závady. V katastru obce je pískovna fluvioglaciálních písků, čtvrtohorních usazenin z dob zalednění.

V roce 1978 byla blatnice nalezena vedoucím teraristického zájmového útvaru Ladislavem Nedělem ze Stanice mladých přírodvědců v Opavě v jedné pískovně u Opavy. Tento nález byl potvrzen významným českým herpetologem a batrachologem Ivanem Zwachem - Biocolsunging - Rozstání. Tehdy během pěti let se voda v pískovně ztratila spolu s blatnicemi. Po letošní návštěvě této lokality, již zcela zarostlé pískovny, Jakub Kubačka, Petr Bláha a Michal Týn poslouchali v noci hlasové projevy blatnic, které jsou nezaměnitelné. Blatnice se zde prokazatelně po letech opět objevila a ozývala.

Blatnice je žába menších rozměrů (4-8 cm). Na hlavě jsou mimo temeního hrbolu nápadné velké vystouplé oči se svislou zorničkou. Pokožka je na několika mistech pokryta drobnými bradavičkami. Podkladová barva je šedavá až béžová s patrnými jasně ohraničenými tvavšími nebo světlejšími pruhy. Výrazné jsou kaštanové až červené tečky na některých místech těla. Sucho v létě přečkávají letním spánkem. Její pulci dorůstají až maximálně 17 cm délky (neotenické larvy). V případě ohrožení blatnice vylučují sekret páchnoucí po česneku, proto také její starší název je blatnice česneková.
Následující snímky byly pořízeny v pískovně, kde se znovu objevila. Z důvodu utajení neupřesňujeme polohu tohoto biotopu. Můžete hádat.

 

blatnice_1_20110621_2097518601.jpg
blatnice_biotop_8_20110621_2099834287.jpg blatnice_biotop_3_20110621_1102330883.jpg
blatnice_biotop_4_20110621_1031661291.jpg
 blatnice skvrnitá
     
 blatnice_biotop_5_20110621_1580819993.jpg  blatnice_biotop_6_20110621_1572868866.jpg  blatnice_biotop_7_20110621_2016565960.jpg  
   invazivní křídlatka    

Tato dospělá blatnice byla vyfotografována v Dunajské Deltě.

Ostatní snímky jsou z pískovny u Opavy, která před 35 lety vypadala úplně jinak. Nyní je zarostlá náletovými dřevinami, mezi kterými je především topol osika a břízy. Bohužel se zde na několika místech objevila křídlatka, která je silně invazivní a měla by se odstraňovat. Problém je v tom, že se jedná o soukromý pozemek. V tůňkách, které se zde objevily po desetiletích sucha, je prostředí velmi příznivé pro blatnici skvrnitou. Je jen otázkou času, kdy zde budeme pozorovat její velké pulce.

Fotografie: Jakub Kubačka, Milan Kubačka

Více fotografií z Dunajské Delty ZDE

Aktualizováno ( Čtvrtek, 03 listopad 2011 )
 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template