Template
Template Template
Template Sobota, 18 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Jak brouci ničí sbírky brouků
Napsal Jakub Kubačka   
Pátek, 17 srpen 2018
Rušník muzejní Anthrenus museorum je 2 až 3 milimetry velký brouk, který má oválné tělo pokryté černými a okrově žlutými šupinkami tvořící tři příčné pásky.
   
rusnik1_20180812_1533668258.jpg
  Na většině škol není výjimkou, že se sbírky hmyzu nacházejí v takovém stavu. Když se do ento-mologických krabic dostane rušník muzejní, potom ji dokonale zruší. Ono těch 350 nakladených vajíček jedním broukem a z nich vylíhlých larev udělají své.
   
Způsob života

Pohlavní dospělosti dosáhne za 4 až 12 měsíců. Dospělec se dožívá maximálně 2 let. Samice naklade až 350 vajíček. U rušníka muzejního škodí jeho larva, která žije v muzeích a devastuje tak zoologické sbírky. Najít ji můžete také na půdách ve starých kožešinách, rounech, herbářích či ve sbírkách hmyzu. Larva se šestkrát svléká, v dospělého jedince se mění po 4 až 12 měsících v závislosti na teplotě a množství potravy.

 

 rusnik2_20180812_2033768673.jpg  rusnik3_20180812_2031110332.jpg
 Dospělý brouk Wikipedia
 Larva rušníka muzejního Wikipedia


Potrava
V larválním stádiu se rušník muzejní živí organickými zbytky, kožešinou, uhynulými zvířaty, zoologickými sbírkami, ale také herbáři či starými knihami. Nepohrdne ani starým bavlněným oblečením. Jako dospělý jedinec se začne živit nektarem a pylem květin.


Prevence
Při prevenci proti rušníkovi muzejnímu je potřeba důkladný pravidelný úklid. Odstraňujte uhynulá zvířata. Snažte se utěsnit veškeré štěrbiny a praskliny. Napadené materiály buď odstraňte, nebo je skladujte po dobu 4 dnů při -20 C°.


Likvidace
Rušník je teplomilný brouk, takže pokud dojde k jeho zamoření, můžete zamořené materiály či prostory vystavit teplotám -20°C podobu 4 dnů i déle. Pokud se rozhodnete pro chemické hubení, lze jej provádět pomocí Instop pásů zavěšených ve skříních, použitím chemických postřiků, aerosolů či plynování. Brouci i larvy jsou celkem odolní vůči chemikáliím, proto je třeba dávkování insekticidů zvýšit.

   

Fotografie sbírky Milan Kubačka

Text a fotografie rušníka muzejního Wikipedia

 

 
<< Předchozí   Další >>
Template
Template Template Template
Template Template