Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Naučná stezka v Melči pro děti Dětského domova
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Neděle, 22 březen 2009
OBSAH
Naučná stezka v Melči pro děti Dětského domova
1. Buk lesní
2. Douglaska tisolistá
3. Dub letní
4. Habr obecný
5. Jasan ztepilý
6. Javor klen
7. Jedle kavkazská
8. Jinan dvoulaločný
9. Jírovec maďal
10. Kaštanovník jedlý
11. Korkovník amurský
12. Liliovník tulipánokvětý
13. Lípa srdčitá
14. Líska turecká
15. Modřín opadavý
16. Zeravinec japonský, Cypříšek hrachonosný
17. Tis červený
 

 

Douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii

Douglaska byla objevena v roce 1792 výpravou George Vancouvera. První semena byla do Evropy dovezena v roce 1827. U nás byla první douglaska vysazena v roce 1842 v tzv. Americké zahradě v Chudenicích. Douglasku objevil jako první A. Menzies (1754-1842), anglický lékař, který s anglickou flotilou obeplul Jižní Ameriku a sbíral na pacifickém pobřeží Severní Ameriky.

  2_douglaska_tisolista_melc_20090326_1563221068   

 

 

 Aktualizováno ( Středa, 25 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template