Template
Template Template
Template Úterý, 05 březen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Naučná stezka v Melči pro děti Dětského domova
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Neděle, 22 březen 2009
OBSAH
Naučná stezka v Melči pro děti Dětského domova
1. Buk lesní
2. Douglaska tisolistá
3. Dub letní
4. Habr obecný
5. Jasan ztepilý
6. Javor klen
7. Jedle kavkazská
8. Jinan dvoulaločný
9. Jírovec maďal
10. Kaštanovník jedlý
11. Korkovník amurský
12. Liliovník tulipánokvětý
13. Lípa srdčitá
14. Líska turecká
15. Modřín opadavý
16. Zeravinec japonský, Cypříšek hrachonosný
17. Tis červený

muzeum_melc_20120422_1048407985.jpg

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Naučná stezka v Melči pro děti Dětského domova

Od června 2008 si mohou děti Dětského domova ze zámku v Melči, stejně jako ostatní žáci ze ZŠ v této obci prohlédnout zámecký park, ve kterém jsou některé významné stromy označeny tabulkami. Tuto dendrologickou stezku, ve spolupráci s vedením Dětského domova a Nadací Masný dětem, vytvořila Natura Opava.

Obec Melč leží ve výšce 480 m n. m. v údolí Melčského potoka na severní hranici Přírodního parku Moravice.Dějiny obce jsou spjaty s nedalekým hradem Vikštejnem, k jehož panství Melč náležela už v roce 1377. Toto datum je zároveň první zmínkou o Melči a je uvedena v pramenech souvisejících s dělením opavského knížectví. Samostatným panstvím se Melč stala v roce 1671. Barokní zámek byl na místě starého poplužního dvora vybudován počátkem 18. století. Na začátku 19. století dal nový majitel  Jan hrabě z Tenczina zámek přestavět do empírové podoby. V součastnosti zde sídlí Dětský domov. Kolem zámku se rozkládá rozsáhlý park s vzácnými druhy dřevin. Nejlépe je udržovaná partie kolem zámku. V zadní části jsou na svahu vzrostlé stromy většinou domácí druhy, jako lípy, jasany a javory. Před zámkem rostou douglasky tisolisté a u altánu umístěném na vyvýšeném místě modříny.  Celkovému příznivému dojmu z parku by přispěla výsadba keřů, kterých je zde citelný nedostatek.

V parku roste kolekce cypřišků, zeravy, urostlý zeravinec japonský. Mezi pěkné stromy patří i jinan dvoulaločný, statný kaštanovník jedlý, malebný kultivar jilmu lysého, líska turecká, jírovec červený, červenolistý a převislý buk, převislý jasan, sloupovitý dub letní, korkovník amurský a další.

Otevření naučné stezky u Dětského domova v Melči 

 

Děti z Dětského domova z Melči na stezce HvozdniceAktualizováno ( Středa, 25 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template