Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Naučná stezka v Melči pro děti Dětského domova
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Neděle, 22 březen 2009
OBSAH
Naučná stezka v Melči pro děti Dětského domova
1. Buk lesní
2. Douglaska tisolistá
3. Dub letní
4. Habr obecný
5. Jasan ztepilý
6. Javor klen
7. Jedle kavkazská
8. Jinan dvoulaločný
9. Jírovec maďal
10. Kaštanovník jedlý
11. Korkovník amurský
12. Liliovník tulipánokvětý
13. Lípa srdčitá
14. Líska turecká
15. Modřín opadavý
16. Zeravinec japonský, Cypříšek hrachonosný
17. Tis červený
 

 

Dub letní Quercus robur

Dub letní je náš evropský druh vysazovaný často do parků a stromořadí. V dávné historii považovali Germáni tento strom za sídlo boha hromu. Je pravda, že je častěji zasažen bleskem, protože hluboce kořenuje a tvoří tak dobré podzemní spojení se spodní vodou.Podle odhadů mohou duby žít až 1 500 let. Jsou velmi odolné a houževnaté, vydrží jakýkoli vítr a jsou domovem mnoha druhů zvířat, více než jiné stromy.

 

  3_dub_letni_melc_20090326_1482670283   

 Aktualizováno ( Středa, 25 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template