Template
Template Template
Template Úterý, 05 březen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Naučná stezka v Melči pro děti Dětského domova
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Neděle, 22 březen 2009
OBSAH
Naučná stezka v Melči pro děti Dětského domova
1. Buk lesní
2. Douglaska tisolistá
3. Dub letní
4. Habr obecný
5. Jasan ztepilý
6. Javor klen
7. Jedle kavkazská
8. Jinan dvoulaločný
9. Jírovec maďal
10. Kaštanovník jedlý
11. Korkovník amurský
12. Liliovník tulipánokvětý
13. Lípa srdčitá
14. Líska turecká
15. Modřín opadavý
16. Zeravinec japonský, Cypříšek hrachonosný
17. Tis červený
 

 

Habr obecný Carpinus betulus 

Habr obecný je typický zástupce v dubohabrových a tvrdých lužních lesích. Roste i v lesních lemech a v křovinatých porostech. V melčském parku je bohatě zastoupen, tvoří porosty podél oplocení. Používá se i jako živý plot, protože snáší sestříhávání a také se výborně obnovuje z pařezů. Všimněte si jeho typické kůry, která jakoby připomínala svalnatou postavu.

 

  4_habr_obecny_melc_20090326_1717938992   

 Aktualizováno ( Středa, 25 duben 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template