Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Naučná stezka: Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Sobota, 20 leden 2007
OBSAH
Naučná stezka: Hvozdnice
1. zastavení: Vítejte na Hvozdnice
2. zastavení: Lužní Les
3. zastavení: Staré jílmy
4. zastavení: Rybník Hvozdnice a tůňky
5. zastavení: Odkryté dno prvohorního moře
6. zastavení: Rybník Vrbovec
7. zastavení: Jankův rybník
8. zastavení: Odkryv říčních štěrků z doby ledové
9. zastavení: Řeka Hvozdnice
10. zastavení: Smíšený les se studánkou
11. zastavení: Stopy života v lese
12. zastavení: Čedičové bloky
13. zastavení: Pískovna
14. zastavení: Zvětrávání hornin a meandry potoka
15. zastavení: Nashledanou Hvozdnice
16. zastavení: Les a louka
17. zastavení: Polní ekosystém
18. zastavení: Přírodní památka Otická sopka
Závěr a soubory ke stažení

9. zastavení: Řeka Hvozdnice

Hladina skrývá bohatý život vodních breberek. Schovávají se pod kameny, aby je neodnesl proud. Dospělé jepice žijí jen několik hodin jako pohlavně dospělí jedinci. Většinu života však prožijí, stejně jako chrostíci nebo pošvatky, ve stádiu larvy.


  hvozdnice_9_20090404_1185800581   

Hvozdnice se svou délkou 36 km odvodňuje jižní část Stěbořické kotliny a je dná se o významný biokoridor v oblasti. V místech lužního lesa je dodnes možné pozorovat korytotvorné procesy toku, např. bočnou erozi, která se podílí na tvorbě zákrutů toku neboli meandrů.
Kvalitu vody v toku indikuje výskyt některých vodních organismů. Zpravidla jsou to drobní živočichové, které můžete vidět na spodní straně kamenů. Pokud byste objevili pouze nítěnky a larvy pakomárů, jednalo by se o vodu velmi znečištěnou. V těchto místech ale určitě narazíte spíše na blešivce, larvy chrostíků a jepic. Chladná a dobře okysličená voda přeje také výskytu pstruha obecného a lipana podhorního. Uměle je zde vysazován také pstruh duhový, který je původem ze Severní Ameriky. Výskyt zmíněných živočichů ukazuje na čtyřstupňové škále druhý stupeň znečištění Hvozdnice. První stupeň je typický především pro horské bystřiny.

Ledňáček říční, který si pro svá hnízda vyhrabává nory do nárazových stěn meandrů, zde má dostatek potravy. Jeho kořistí je i střevlička východní, která v našich tocích není původní. Pochází z Asie. V potoce může konkurovat zákonem chráněným střevlím a v rybníce zase kaprům. Ledňáček je loví všude.

Občas můžete zahlédnout i skorce vodního, který dokáže pod hladinou obracet kamínky a lovit drobné živočichy.
Aktualizováno ( Neděle, 14 prosinec 2014 )
 
Template
Template Template Template
Template Template