Template
Template Template
Template Úterý, 05 březen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Naučná stezka: Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Sobota, 20 leden 2007
OBSAH
Naučná stezka: Hvozdnice
1. zastavení: Vítejte na Hvozdnice
2. zastavení: Lužní Les
3. zastavení: Staré jílmy
4. zastavení: Rybník Hvozdnice a tůňky
5. zastavení: Odkryté dno prvohorního moře
6. zastavení: Rybník Vrbovec
7. zastavení: Jankův rybník
8. zastavení: Odkryv říčních štěrků z doby ledové
9. zastavení: Řeka Hvozdnice
10. zastavení: Smíšený les se studánkou
11. zastavení: Stopy života v lese
12. zastavení: Čedičové bloky
13. zastavení: Pískovna
14. zastavení: Zvětrávání hornin a meandry potoka
15. zastavení: Nashledanou Hvozdnice
16. zastavení: Les a louka
17. zastavení: Polní ekosystém
18. zastavení: Přírodní památka Otická sopka
Závěr a soubory ke stažení

11. zastavení: Stopy života v lese

Nejlépe rozumí přírodě ten, kdo si všímá všech proměn v ročních obdobích. Najděte si svůj strom a pozorujte ho od rašení, přes kvetení až po vytvoření plodu a opadnutí listí.


  hvozdnice_11_20090404_1348963714   
Nemyslete si, že divokou zvěř snadno uvidíte. Je plachá, bojácná a nečeká, až se k ní přiblížíte. Sama vás pozoruje někde v houští.

Projděte se lesem a pokuste se rozeznat stopy a jiné známky života, které svědčí o jejím pobytu. Ptáci v lese zanechávají vizitky v podobě svého peří.

Podle způsobů oloupaní šišek nebo ohryzaných plodů (lískových oříšků aj.) můžete určit, kdo si na nich pochutnával. Záhy zjistíte, že oloupané šišky a ohlodané oříšky jsou většinou na stejném místě. To si například veverky nebo strakapoudi odnášejí potravu na určitý pařez nebo kámen.

I způsob poškození dřevin, ukusování větviček či loupání kůry stromů, prozradí srnu, zajíce, hraboše nebo veverku.

Samostatnou kapitolou jsou zvláštní útvary - hálky, které způsobují rostlinám skupiny hmyzu a jiných bezobratlých - roztoči, mšice, žlabatky a bejlomorky. Původcem jsou larvičky, které se vylíhnou z vajíček, nakladených do rostlinných pletiv.

Nejznámější hálky jsou duběnky, které způsobují larvy drobného blanokřídlého hmyzu - žlabatek. Larvičky žlabatek nebo některé mšice vylučují růstový hormon auxin, který způsobuje bujení rostlinných pletiv, což se projevuje vytvořením hálky. Zajišťují si tak potravu, která jim roste přímo u úst.

Vše v přírodě je zajímavé. Každý organismus je součástí komplikovaných potravinových řetězců a my je vždy s úžasem objevujeme.

A vězte, pokud nám stejnou radost poskytne pohled na motýly, brouky a jiný hmyz, který se pase na květech u lesní pěšinky, jako pohled na lvy v klecích zoologické zahrady - začali jsme přírodě rozumět.Aktualizováno ( Neděle, 14 prosinec 2014 )
 
Template
Template Template Template
Template Template