Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Naučná stezka: Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Sobota, 20 leden 2007
OBSAH
Naučná stezka: Hvozdnice
1. zastavení: Vítejte na Hvozdnice
2. zastavení: Lužní Les
3. zastavení: Staré jílmy
4. zastavení: Rybník Hvozdnice a tůňky
5. zastavení: Odkryté dno prvohorního moře
6. zastavení: Rybník Vrbovec
7. zastavení: Jankův rybník
8. zastavení: Odkryv říčních štěrků z doby ledové
9. zastavení: Řeka Hvozdnice
10. zastavení: Smíšený les se studánkou
11. zastavení: Stopy života v lese
12. zastavení: Čedičové bloky
13. zastavení: Pískovna
14. zastavení: Zvětrávání hornin a meandry potoka
15. zastavení: Nashledanou Hvozdnice
16. zastavení: Les a louka
17. zastavení: Polní ekosystém
18. zastavení: Přírodní památka Otická sopka
Závěr a soubory ke stažení

7. zastavení: Jankův rybník

Za teplých letních večerů si můžete i zde vychutnat koncertování skokanů zelených a skřehotavých, kteří narozdíl od rosniček a skokanů hnědých vydávají zvuk pomocí nafouklých ušních bubínků. Rosničku objevíte podle silného skřehotání nebo ji najdete náhodně na větvičce keře.

   hvozdnice_7_20090404_1745262595  
Obojživelníci jsou pozoruhodná skupina živočichů. Její název vystihuje schopnost žít ve vodě i na souši. Rozmnožovat se však mohou výhradně ve vodě. V ní se z nakladených vajíček líhnou larvy, které dýchají žábrami a ty jsou pak při proměně v dospělce nahrazeny plícemi. Miliony let se dokázali ubránit obrovskému množství různých nepřátel, např. rybám, žábám, hadům i velkému hmyzu  - larvám dravých vážek a potápníkům. Ve svých genech však nemají zakódovanou obranu proti chemickému znečištění vody, a to na mnoha místech zpečetilo jejich osud. Zdejší populace čolka obecného, zdá se, úspěšně přežívá. Brzy zjara osídlí studené tůňky kolem rybníků spolu s ropuchami, skokany a rosničkami. V letní teplé vodě loví užovky obojkové žáby, které předtím ulovily létající hmyz. Hmyzem se živí i několik druhů netopýrů, z nichž netopýr vodní ho loví těsně nad hladinou. Spolu s netopýrem lesním se před denním světlem ukrývají v dutinách starých dubů.
Náletové porosty vrb na mokřadních loukám jsou unikátním biotopem, který hostí spoustu jedinečných druhů živočichů. Ještěrku živorodou a hraboše mokřadního, kteří jsou rozšířeni spíše v horách, dále rejsce černého, několik druhů rejsků a hrabošíka podzemního. Opravdovým zážitkem je pozorovat myšku drobnou, která obratně šplhá po stéblech trav, na kterých dokáže splést úhledné hnízdo. Největším mistrem ve stavbě hnízda je však pták moudivláček lužní, jehož hnízdo s vletovým otvorem visí na tenké větvičce vrby nad hladinou rybníka. Je postaveno z chmýří vrb či topolů a vypadá velmi nadýchaně. Hnízdo začíná stavět sám a pokud se některé samičce zalíbí, pomůže ho dokončit a zahnízdí v něm. Hnízdí zde strnad rákosní i bramborníček hnědý.Aktualizováno ( Neděle, 14 prosinec 2014 )
 
Template
Template Template Template
Template Template