Template
Template Template
Template Úterý, 05 březen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Naučná stezka: Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Sobota, 20 leden 2007
OBSAH
Naučná stezka: Hvozdnice
1. zastavení: Vítejte na Hvozdnice
2. zastavení: Lužní Les
3. zastavení: Staré jílmy
4. zastavení: Rybník Hvozdnice a tůňky
5. zastavení: Odkryté dno prvohorního moře
6. zastavení: Rybník Vrbovec
7. zastavení: Jankův rybník
8. zastavení: Odkryv říčních štěrků z doby ledové
9. zastavení: Řeka Hvozdnice
10. zastavení: Smíšený les se studánkou
11. zastavení: Stopy života v lese
12. zastavení: Čedičové bloky
13. zastavení: Pískovna
14. zastavení: Zvětrávání hornin a meandry potoka
15. zastavení: Nashledanou Hvozdnice
16. zastavení: Les a louka
17. zastavení: Polní ekosystém
18. zastavení: Přírodní památka Otická sopka
Závěr a soubory ke stažení

13. zastavení: Pískovna

 

  hvozdnice_13_20090404_1594622718   

  Pískovny představují zajímavý biotop z hlediska živočichů, a to pro mnohé teplomilnější druhy hmyzu i obratlovců. Například pro ještěrku obecnou je to jedna z posledních refugií jejího výskytu na Opavsku.

Menší a mnohem rozšířenější je v této oblasti ještěrka živorodá, která ze všech druhů plazů zasahuje nejdále na sever. Ještěrka obecná klade vajíčka do jamek v zemi, kdežto u živorodé se vajíčka vyvíjejí v jejím těle. Tak jsou chráněny před velkými změnami teplot.

Ještě než sestoupíte na okraj údolní nivy k poslední 15. zastávce, musíte projít klesající lesní pěšinou, která se tu po pravé straně mírně zařezává do skalního podloží. Potok zde vymílá skalní podloží hradeckých vrstev. Jde to z geologického hlediska snadno, protože droby byly zvětralé ještě před nástupem ledových dob. Navíc v místě našeho odkryvu se na něm zachoval jen pokryv sprašových hlín, který voda rychle odnesla. Voda se také dostává do puklin drob, tam zmrzne a způsobuje tak další rozpad skalního masívu.

Na posledním úseku naučné stezky nepřehlédnete statný buk lesní, který do luhu sestupuje jen výjimečně. Všude kolem můžeme vidět velmi pěkně zmlazující jilm vaz, statné duby letní a topoly černé.Aktualizováno ( Neděle, 14 prosinec 2014 )
 
Template
Template Template Template
Template Template