Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Naučná stezka: Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Sobota, 20 leden 2007
OBSAH
Naučná stezka: Hvozdnice
1. zastavení: Vítejte na Hvozdnice
2. zastavení: Lužní Les
3. zastavení: Staré jílmy
4. zastavení: Rybník Hvozdnice a tůňky
5. zastavení: Odkryté dno prvohorního moře
6. zastavení: Rybník Vrbovec
7. zastavení: Jankův rybník
8. zastavení: Odkryv říčních štěrků z doby ledové
9. zastavení: Řeka Hvozdnice
10. zastavení: Smíšený les se studánkou
11. zastavení: Stopy života v lese
12. zastavení: Čedičové bloky
13. zastavení: Pískovna
14. zastavení: Zvětrávání hornin a meandry potoka
15. zastavení: Nashledanou Hvozdnice
16. zastavení: Les a louka
17. zastavení: Polní ekosystém
18. zastavení: Přírodní památka Otická sopka
Závěr a soubory ke stažení

6. zastavení: Rybník Vrbovec

Mokřadní louky s přirozeným náletem listnáčů, spolu s rybníky, jsou jedním z posledních hnízdišť řady ptačích druhů v opavském okrese.

   hvozdnice_6_20090404_1149808614  
Lužní les zakládáním rybníků v minulosti jen získal. V podstatě existují dvě možnosti, jak se vypořádat s podmáčenými plochami, pokud je chceme za každou cenu využít. Buď je odvodníme nebo je využijeme pro založení rybníků. Pro krajinu je samozřejmě lepší druhá možnost, i když té první se v minulosti, ke škodě ekologické stability krajiny, přistupovalo častěji.

Lužní les zakládáním rybníků v minulosti jen získal. V podstatě existují dvě možnosti, jak se vypořádat s podmáčenými plochami, pokud je chceme za každou cenu využít. Buď je odvodníme nebo je využijeme pro založení rybníků. Pro krajinu je samozřejmě lepší druhá možnost, i když té první se v minulosti, ke škodě ekologické stability krajiny, přistupovalo častěji.

Lužní les zakládáním rybníků v minulosti jen získal. V podstatě existují dvě možnosti, jak se vypořádat s podmáčenými plochami, pokud je chceme za každou cenu využít. Buď je odvodníme nebo je využijeme pro založení rybníků. Pro krajinu je samozřejmě lepší druhá možnost, i když té první se v minulosti, ke škodě ekologické stability krajiny, přistupovalo častěji.

Lužní les zakládáním rybníků v minulosti jen získal. V podstatě existují dvě možnosti, jak se vypořádat s podmáčenými plochami, pokud je chceme za každou cenu využít. Buď je odvodníme nebo je využijeme pro založení rybníků. Pro krajinu je samozřejmě lepší druhá možnost, i když té první se v minulosti, ke škodě ekologické stability krajiny, přistupovalo častěji.

V případě slavkovských rybníků se využilo mokřadů, zarostlých obvykle olšinami, vrbami a topoly, velmi šťastně. Podmáčené plochy zůstaly s hydrofilnějšími rostlinami na okrajích rybníků dosud a v dostatečné míře. Nálety listnáčů a rákosiny vytvářejí zde velmi dobré podmínky pro hnízdění ptactva. Strouhy odvádějící a přivádějící vodu z rybníků zase přispěly ke stabilizaci porostů tvrdého luhu, který je chloubou rezervace.

Na slavkovských rybnících a v přilehlých mokřadních biotopech můžeme pozorovat spoustu druhů ptáků. Některé jsou nápadné, protože plavou po hladině, jiné se ukrývají v křoví a rákosinách a spíše je slyšíme než vidíme. Lyska černá je vidět nejčastěji.

Pravidelně zde hnízdí kachna divoká, polák chocholačka, polák velký, lyska černá a potápka malá. V době tahu, na jaře a na podzim, zastihneme na rybnících i několik severských druhů, jako ostralku štíhlou, hohola severního, morčáky, hvízdáka a zcela výjimečně i další druhy. V posledních letech zde nepravidelně hnízdí labuť velká a před lety tady zahnízdil v menší kolonii i racek chechtavý. Vzácností není volavka popelavá, která vyčkává v rákosí na svou rybku, čáp bílý, velmi vzácně i čáp černý a volavka bílá. U rybníků, odkud je pole na dohled, můžeme pozorovat naše dosud běžné druhy dravců. Často tu krouží káně lesní nebo přeletuje poštolka obecná. Velmi vzácný je už včelojed lesní a také ostříž. V poslední letech v rákosinách hnízdí pochop rákosní.

Čejka chocholatá a kulík říční tu hnízdí vzácně. První jmenovaný bahňák vyhledává raději pole.

V době tahu zde můžeme zastihnout bekasinu otavní, která tady kdysi dokonce hnízdila, vodouše rudonohého a pisíka. Bývají zde spatřeni i další bahňáci, kteří se rádi procházejí po obnažených bahnitých okrajích rybníků, jako jespák bojovný, vodouš šedý a několik druhů drobných jespáčků.

Čilý život je i nad hladinou rybníků. Hmyz tu loví vlaštovky, jiřičky, někdy i rorýsi. Na podzim v podvečer, podle silného hluku, poznáte, že se v rákosinách chystají nocovat hejna špačků.

Chřástal vodní a chřástal kropenatý, slípka zelenonohá a vzácně bukáček malý žijí skrytě v rákosinách. Silným zpěvem na sebe upozorňují vzácný rákosník velký, dále rákosník obecný a proužkovaný. Rakosníci si umí mistrně splétat hnízdo, ale již méně se ví, že jsou velmi častými hostiteli kukaček.

Zvláštním cvrčivým zpěvem se ozývají cvrčilka zelená a cvrčilka říční.

Sedněte si na hráz a pozorujte pobřežní porosty, určitě uvidíte plavat ondatru pižmovou. Z nepřeberného množství vodního hmyzu a ostatních bezobratlých můžete pozorovat vážky, potápníka vroubeného, vodní ploštice a mnoho dalších.

Aktualizováno ( Neděle, 14 prosinec 2014 )
 
Template
Template Template Template
Template Template