Template
Template Template
Template Sobota, 20 duben 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Naučná stezka: Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Sobota, 20 leden 2007
OBSAH
Naučná stezka: Hvozdnice
1. zastavení: Vítejte na Hvozdnice
2. zastavení: Lužní Les
3. zastavení: Staré jílmy
4. zastavení: Rybník Hvozdnice a tůňky
5. zastavení: Odkryté dno prvohorního moře
6. zastavení: Rybník Vrbovec
7. zastavení: Jankův rybník
8. zastavení: Odkryv říčních štěrků z doby ledové
9. zastavení: Řeka Hvozdnice
10. zastavení: Smíšený les se studánkou
11. zastavení: Stopy života v lese
12. zastavení: Čedičové bloky
13. zastavení: Pískovna
14. zastavení: Zvětrávání hornin a meandry potoka
15. zastavení: Nashledanou Hvozdnice
16. zastavení: Les a louka
17. zastavení: Polní ekosystém
18. zastavení: Přírodní památka Otická sopka
Závěr a soubory ke stažení

14. zastavení: Zvětrávání hornin a meandry potoka

Na tomto místě můžete posoudit erozní činnost říční vody, která vymílá nárazový břeh a vytváří říční zákrut zvaný meandr. Ten přitlačuje chodník ke svahu. Svah narušuje povrchová voda a kořeny dřevin, takže ve výši zraku odhaluje zajímavý profil terasy. Toto místo se tak stává atraktivní, ovšem na úkor bezpečnosti, takže buďte opatrní. Úplně zblízka si můžete prohlédnout povrch karbonských drob,které zvětraly ještě před ledovými dobami.


  hvozdnice_14_20090404_1233316463   
Ve čtvrtohorách docházelo na povrchu Opavska k velkým změnám. Ledovce vytvořily údolí a strže, z nichž mnohé byly zarovnané sprašemi, které vyvály severní větry z morén nejmladšího zalednění. I vodní toky výrazně měnily tvář krajiny. Zařezávaly do morénových uloženin, místy je odplavily až na podloží a rozplavovaly ledovcové a říční sedimenty do širokého okolí.

Skandinávský ledovec mocný někde až 200m, dosáhl při největším zalednění až k Novému Jičínu. Samozřejmě, že toto města ani žádná jiná, tehdy neexistovala. Uběhlo několik desítek tisíc let, než lidé přešli od vyrábění kamenných nástrojů z pazourků, které nacházeli ve štěrku a písku, k využívání těchto materiálů ke stavbě atomových elektráren.

V této opuštěné pískovně jsme již v místech, kde se uloženiny z dob ledových vyskytují v mnohem větší mocnosti než při okraji údolní nivy. Písek se na Opavsku a Hlučínsku těžil na mnoha místech. Téměř každá vesnice měla svou pískovnu, aby to stavebníci neměli daleko.Aktualizováno ( Neděle, 14 prosinec 2014 )
 
Template
Template Template Template
Template Template