Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
Naučná stezka: Hvozdnice
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Sobota, 20 leden 2007
OBSAH
Naučná stezka: Hvozdnice
1. zastavení: Vítejte na Hvozdnice
2. zastavení: Lužní Les
3. zastavení: Staré jílmy
4. zastavení: Rybník Hvozdnice a tůňky
5. zastavení: Odkryté dno prvohorního moře
6. zastavení: Rybník Vrbovec
7. zastavení: Jankův rybník
8. zastavení: Odkryv říčních štěrků z doby ledové
9. zastavení: Řeka Hvozdnice
10. zastavení: Smíšený les se studánkou
11. zastavení: Stopy života v lese
12. zastavení: Čedičové bloky
13. zastavení: Pískovna
14. zastavení: Zvětrávání hornin a meandry potoka
15. zastavení: Nashledanou Hvozdnice
16. zastavení: Les a louka
17. zastavení: Polní ekosystém
18. zastavení: Přírodní památka Otická sopka
Závěr a soubory ke stažení

Naučná stezka Hvozdnice

Publikace Naučná stezka Hvozdnice byla vydána za podpory a spolupráce: Moravskoslezského kraje, Statutárního města Opavy, Slezského zemského muzea v Opavě, Natury Opava, Českého svazu ochránců přírody
autoři: Milan Kubačka, Emanuel Opravil
   hvozdnice_mapka_0_20090404_2076545920  


Vážení čtenáři,

následující text vás provede jedním z nejkrásnějších míst přírody Opavska. Poznejte poslední zbytek lužního lesa, který pokrýval v minulosti celou Poopavskou nížinu. Toto místo bylo jako stvořené pro osady prvních pravěkých zemědělců. Čistý potok Hvozdnice nabízel vodu a ryby, les kvalitní dřevo. Úrodné spraše, které sem navál severák v poslední době ledové, mohly být přeměněny na ornou půdu. To byly ty pravé důvody, proč později ve středověku a především v novověku lužní lesy postupně zanikaly. Věříme, že oceníte i přírodovědnou a zároveň estetickou hodnotu tohoto území, kterou zvyšují tři rybníky, strouha, mokřady a tůňky se spoustou obojživelníků a ptactva. Lužní les zaujme vnímavého návštěvníka v každou roční dobu. Jarní květenu, zářící všemi barvami, si však mnozí z vás již nikdy nenechají ujít.

Cílem stezky je poznat i geologickou minulost, kterou nám odkrývá meandrující říčka, zařezávající se do uloženin z ledových dob, kdy pevninský ledovec dvakrát pokrýval až polovinu opavského okresu.

Přírodní rezervace Hvozdnice má rozlohu 56,24 ha a byla vyhlášena v roce 1988.       V návrhu na její vyhlášení je uvedeno, že se jedná o rybníky s přilehlými mokřadními loukami s přirozeným náletem listnáčů - zbytky tvrdého luhu podél řeky Hvozdnice.

Na stezku se můžete dostat nejméně ze čtyř směrů: od Slavkova, Hertic, Otic a Uhlířova. Z tohoto důvodu jsou na všech 15 informačních tabulích, kromě charakteristiky a přírodních zajímavostí místa i mapka trasy stezky, abyste se mohli snadněji orientovat. Jen tak můžete navštívit cíleně všechna její zajímavá místa. Stezka je prodloužená přes Štáblovický mlýn až do lesa pod Herticemi. Máte tak možnost porovnat ekosystémy lužního listnatého a jehličnatého lesa.

Přejeme vám, abyste při poznávání rostlin, živočichů a geologické minulosti této oblasti získali především potěšení z pobytu v přírodě.

K vysvětlení některých pojmů vám může pomoci ekologický slovníček, který najdete v závěru textu.

Na jižním svahu pod obcí Slavkov se provádí od roku 1995 archeologický průzkum, který dokázal, že území bylo osídleno již před 5 000 lety před Kr. v mladší době kamenné - neolitu.

Svědčí o tom stopy po kůlových domech, keramika s vypíchanými ornamenty a štípané kamenné nástroje. Další nalezené doklady z doby železné a slovanského osídlení napovídají, že území bylo osídleno nepřetržitě až do historické doby.
Aktualizováno ( Neděle, 14 prosinec 2014 )
 
Template
Template Template Template
Template Template