Template
Template Template
Template Sobota, 18 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
PUBLIKACE - Významné parky Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 17 červenec 2009
OBSAH
PUBLIKACE - Významné parky Opavska
1. Slovo úvodem
2. Významné zámecké parky na Opavsku
3. Městské parky v Opavě
4. Městské sady
5. Dvořákovy sady
6. Sady Svobody, Křížkovského sady
7. Smetanovy sady, Sady u Muzea a Janáčkovy sady
8. Arboretum Nový dvůr
9. Zámecký park v Hradci nad Moravicí
10. Zámecký park Šilheřovice
11. Zámecký park Kravaře
12. Zámecký park Raduň
13. Zámecký park Kyjovice
14. Zámecký park Dobroslavice
15. Zámecký park Chuchelná
16. Zámecký park Štemplovec
17. Zámecký park Velké Heraltice
18. Zámecký park Neplachovice
19. Zámecké parky Dolní Životice, Štáblovice
20. Zámecké parky Jezdkovice, Stěbořice
21. Zámecké parky Litultovice, Hlavnice
22. Zámecké parky Loděnice, Mladecko
23. Zámecké parky Dolní Benešov, Velké Hoštice
24. Zámecké parky Oldřišov, Albertovec, Bolatice, Hrabyně
25. Zámecký park Radkov - Dubová
26. Zámecké parky Melč, Klokočov
27. Parkové a zahradní keře
28. Borky a listy dřevin
29. Poznávejte dřeviny podle plodů
30. Slovníček odborných pojmů
31. Rejstřík vyobrazených dřevin
32. Prameny
33. Publikace ke stažení v pdf

Zámecký park Neplachovice

 18_neplach_20090810_1335789465  19_neplach_20090810_1011310519  20_neplach_20090810_1411159867

V roce 2007 oslaví obec Neplachovice, která se nachází nedaleko soutoku Heraltického potoka s řekou Opavou, 750 let svého trvání. První zmínka o obci je z roku 1257 a souvisí se zdejší farou, kterou v té době spravoval řád německých rytířů. Při dělení Opavska v roce 1377 patřilo panství Jarošovi z Neplachovic. Po několika dalších majitelích připadla obec v polovině 16. století Lichnovským z Voštic, kteří přestavěli tvrz na zámek. Ten byl však pruským vojskem zničen v roce 1778. Po dalších majitelích dala nový zámek v empírovém stylu vystavět v letech 1833-1834 Marie Elgerová z Eichbergu a v té době byl u zámku založen i přírodně krajinářský park. Zámek je umístěn přibližně ve středu protáhlého obdélníku. Celý areál, navazující na les vysazený v roce 1910, doplňoval velký skleník i zimní zahrada.

Ty byly zlikvidovány v roce 1956. Před zámkem jsou repliky dvou barokních soch z 1. poloviny 18. století. Bohyně polní úrody Ceres a bohyně jara a květin flora s náručí plnou květů. To je ta vzdálenější od staré lípy srdčité před schodištěm do zámku.

Lípa patří mezi nejstarší stromy neplachovického parku. Park je v horní rovinaté polovině tvořen větším paloukem s okružní cestou. V tomto prostoru se nacházejí vzrostlé sromy, z nichž červenolistý buk lesní nás upoutá ihned při vstupu do parku, stejně jako několikakmenné lípy srdčité a širokolisté v druhé, vzdálenější polovině parku. Zde roste také velmi starý kaštanovník setý, hadí smrk, který nelze přehlédnout a vzrostlé jasany ztepilé, javory mléče a spousta lip, většinou vícekmenných. Rostou zde i pěkné douglasky, skupina jalovců viržinských a některé cypříšky. K dalším ne zcela běžným dřevinám zde patří ořešák popelavý, liliovník tulipánokvětý žlutopestrý javor klen, červenolistý buk lesní a javor dlanitolistý.

Mezi dřevinami u průčelí zámku jsou především keře, jako hlošina stříbrná, šácholán Soulangeův, nad kterými rozkládá své větve škumpa orobincová.

Na krásný park v Neplachovicích vzpomínají bývalí žáci měšťanské školy, která byla v té době v prostorách zámku. Dnes již univerzitní profesoři Vítězslav Bičík, působící na universitě v Olomouci a jeho kamarád Jan Klein, rodák ze Štemplovce, který nyní působí na univerzitě v Pensylvánii, vzpomínají také s láskou na svého učitele Karla Kousala. Nasměroval je do tajů královny věd - biologie. Ve vzpomínkách jim utkvěly výstavky rostlin rostoucích v parku a v okolí školy, vystavených ve zkumavkách na chodbě školy. Společná pozorování mladých přírodovědců v parku, který doznal od té doby velké změny, byly základem jejich současných úspěchů na poli světové vědy.

Zajímavosti o dřevinách

Lípa srdčitá (Tilia cordata) je považována za český národní strom. J. Kollár přijal lípu za symbol slovanské vzájemnosti. Stala se symbolem českého národa - její ratolest je na prezidentské standartě. Lipový květ (Flos tiliae) je cennou drogou ? obsahuje silice, glykosidy a další látky a užívá se při infekčních a horečnatých onemocněních, při onemocnění ledvin a močového měchýře. Lipové dřevo je vyhledávané prořezbářské a truhlářské práce.

Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) je často vysazována jako strom parkový a v uličních stromořadích. V kultuře je vedena již odedávna. Lípové dřevo je světlé a měkké a využívá se v řezbářství. Lýko je houževnaté a pevné. Před zavedením umělých hmot bylo s oblibou používáno jako pletivo.

Škumpa orobincová (Rhus typhina) se v Evropě pěstuje asi od r. 1629. V Čechách byla jako první zaznamenána v Praze r. 1835. Pojmenování tohoto rodu vychází z řeckého rheein -téci. Při poranění vytéká z kůry latex, který rostlina obsahuje. V Severní Americe se listy využívaly v koželužství, protože obsahují hodně tříslovin. Červené plody, které jsou také bohaté na třísloviny se užívaly k zesílení octa. Proto se tato dřevina ve starším pojmenování označuje také jako škumpa ocetná.Aktualizováno ( Neděle, 22 leden 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template