Template
Template Template
Template Úterý, 21 květen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
PUBLIKACE - Významné parky Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 17 červenec 2009
OBSAH
PUBLIKACE - Významné parky Opavska
1. Slovo úvodem
2. Významné zámecké parky na Opavsku
3. Městské parky v Opavě
4. Městské sady
5. Dvořákovy sady
6. Sady Svobody, Křížkovského sady
7. Smetanovy sady, Sady u Muzea a Janáčkovy sady
8. Arboretum Nový dvůr
9. Zámecký park v Hradci nad Moravicí
10. Zámecký park Šilheřovice
11. Zámecký park Kravaře
12. Zámecký park Raduň
13. Zámecký park Kyjovice
14. Zámecký park Dobroslavice
15. Zámecký park Chuchelná
16. Zámecký park Štemplovec
17. Zámecký park Velké Heraltice
18. Zámecký park Neplachovice
19. Zámecké parky Dolní Životice, Štáblovice
20. Zámecké parky Jezdkovice, Stěbořice
21. Zámecké parky Litultovice, Hlavnice
22. Zámecké parky Loděnice, Mladecko
23. Zámecké parky Dolní Benešov, Velké Hoštice
24. Zámecké parky Oldřišov, Albertovec, Bolatice, Hrabyně
25. Zámecký park Radkov - Dubová
26. Zámecké parky Melč, Klokočov
27. Parkové a zahradní keře
28. Borky a listy dřevin
29. Poznávejte dřeviny podle plodů
30. Slovníček odborných pojmů
31. Rejstřík vyobrazených dřevin
32. Prameny
33. Publikace ke stažení v pdf

Zámecké parky Melč, Klokočov

Zámecký park Melč

  42_melc_20090810_1727100556   

Obec Melč leží ve výšce 480 m n. m. v údolí Melčského potoka na severní hranici Přírodního parku Moravice. Dějiny obce jsou spjaty s nedalekým hradem Vikštejnem, k jehož panství Melč náležela už v roce 1377. Toto datum je zároveň první zmínkou o Melči a je uvedena v pramenech souvisejících s dělením opavského knížectví. Samostatným panstvím se Melč stala v roce 1671. Barokní zámek byl na místě starého poplužního dvora vybudován počátkem 18. století. Na začátku 19. století dal nový majitel Jan hrabě z Tenczina zámek přestavět do empírové podoby. V současnosti zde sídlí dětský domov.

Kolem zámku se rozkládá rozsáhlý park se vzácnými druhy dřevin. Nejlépe je udržovaná partie kolem zámku. V zadní části jsou na svahu vzrostlé stromy, většinou domácí druhy, jako lípy, jasany a javory. Před zámkem rostou douglasky tisolisté a u altánu umístěném na vyvýšeném místě modříny. Celkovému příznivému dojmu z parku by přispěla výsadba keřů, kterých je zde citelný nedostatek. V parku se ještě nachází kolekce cypříšků, zeravy, urostlý zeravinec japonský. Mezi pěkné stromy patří i jinan dvoulaločný, statný kaštanovník jedlý, malebný kultivar jilmu lysého, líska turecká, jírovec červený, červenolistý a převislý buk, převislý jasan, sloupovitý dub letní a další.

Zámecký park Klokočov

  43_klokocov_20090810_1914199409   

Po celém areálu parku, který má užší protáhlý tvar, jsou rozmístěny léčebné pavilóny a hospodářské budovy Léčebny dlouhodobě nemocných. Zámecká budova, pocházející z 18. století, ve své původní podobě již neexistuje. Stála v místech jedné z hospodářských budov. V roce 1925 převzal tzv. Zámecký dvůr Revírní báňský úřad v Ostravě. Po pozemkové reformě byl areál nazýván Masarykův domov hornických dítek.
Po roce 1945 sloužil areál jako sanatorium pro rekreaci horníků, dětí a nyní slouží k léčení dlouhodobě nemocných. Zeleň v zámeckém parku je tvořena doprovodnou zelení po obou stranách hlavní cesty. Starší porosty jsou v přední části. Porosty kolem hlavní budovy léčebny na konci parku jsou mladšího data. Zde také najdeme okružní cestu s pěknou vyhlídkou do krajiny. Na levém břehu parku se nachází přirozený les. Mezi nejzajímavější jehličnaté dřeviny patří jedle kavkazská i bělokorá, žlutopestrý cypříšek hrachonosný, borovice černé a tisy červené na levém svahu v blízkosti hlavní cesty. K významnějším listnatým dřevinám patří pěkný exemplář jasanu převislého, vzrostlé lípy srdčité a habry obecné. Keřové patro tvoří běžné druhy dřevin.
Aktualizováno ( Neděle, 22 leden 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template