Template
Template Template
Template Čtvrtek, 20 červen 2024 Template

Přihlášení

 
Template
PUBLIKACE - Významné parky Opavska
Napsal RNDr. Milan Kubačka   
Pátek, 17 červenec 2009
OBSAH
PUBLIKACE - Významné parky Opavska
1. Slovo úvodem
2. Významné zámecké parky na Opavsku
3. Městské parky v Opavě
4. Městské sady
5. Dvořákovy sady
6. Sady Svobody, Křížkovského sady
7. Smetanovy sady, Sady u Muzea a Janáčkovy sady
8. Arboretum Nový dvůr
9. Zámecký park v Hradci nad Moravicí
10. Zámecký park Šilheřovice
11. Zámecký park Kravaře
12. Zámecký park Raduň
13. Zámecký park Kyjovice
14. Zámecký park Dobroslavice
15. Zámecký park Chuchelná
16. Zámecký park Štemplovec
17. Zámecký park Velké Heraltice
18. Zámecký park Neplachovice
19. Zámecké parky Dolní Životice, Štáblovice
20. Zámecké parky Jezdkovice, Stěbořice
21. Zámecké parky Litultovice, Hlavnice
22. Zámecké parky Loděnice, Mladecko
23. Zámecké parky Dolní Benešov, Velké Hoštice
24. Zámecké parky Oldřišov, Albertovec, Bolatice, Hrabyně
25. Zámecký park Radkov - Dubová
26. Zámecké parky Melč, Klokočov
27. Parkové a zahradní keře
28. Borky a listy dřevin
29. Poznávejte dřeviny podle plodů
30. Slovníček odborných pojmů
31. Rejstřík vyobrazených dřevin
32. Prameny
33. Publikace ke stažení v pdf
 

Významné zámecké parky Opavska

Významné zámecké parky na Opavsku Opavsko je region s bohatou historií a kulturou, která se odrážela nejen v architektuře bohatých sídel, ale také v začlenění staveb do krajiny a úpravy jejich bezprostředního i širšího okolí do podoby okrasných zahrad nebo krajinářských parků.

Tato historická tradice se promítá do dnešních dnů vysokou koncentrací zámeckých parků, městských parků, sadů a okrasných zahrad. Například kolem zámku v Hradci nad Moravicí byl již v roce 1796 na místě stržených pevnostních hradeb a zasypaných příkopů zároveň s přestavbou zámku založen šlechtickým rodem Lichnovských jeden z prvních anglických parků na území Čech, Moravy a Slezska. Nejimpozantnějším dojmem na nás zapůsobí anglický park v Šilheřovicích, který od r. 1846 patřil bohatému rodu Rotschildů, za jejichž panství došlo k rozšíření a zkvalitnění parku, jehož kompoziční základ lze bez jakékoliv nadsázky srovnávat s nejhodnotnějšími přírodně krajinářskými parky v Anglii.

Přírodně krajinářský styl ve střední Evropě rozvinul kníže Herrmann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau (1785-1871), romantický dobrodruh a spisovatel, přezdívaný Semilasso, který neváhal investovat celé své jmění a ještě se zadlužit při realizaci krajinářských úprav na svých panstvích Muskau a Branitz v dnešním Německu. Vycházel z tvorby velikánů anglické přírodně krajinářské školy jakými byli Lancelot "Capability" Brown (1716-1783) a Humprey Repton (1752-1818). Jeho velkým obdivovatelem a přítelem byl kníže Felix Lichnovský z Hradce. Tvorba Pücklera a jeho žáka Eduarda Petzolda silně ovlivnila charakter přírodně krajinářských parků ve Slezsku.

K nejromantičtějším parkům bezesporu patří zámecký park v Raduni, který je odborníky právem řazen k nejmalebnějším parkům Slezska pro jedinečné využití přirozené konfigurace terénu, vegetace a vodních ploch. Je to vskutku zelený klenot 19. století. Rovněž zámecký park v Kravařích okouzlí návštěvníky malebnou modelací vodních ploch propojených strouhou a solitérami letitých dubů, pamětníků zdejších událostí z 18. století. Nelze pominout parky s krásnou kompozicí bohatého sortimentu dřevin v Kyjovicích, na Štemplovci nebo světově známé Arboretum Nový Dvůr. Kdysi slavný zámek v Dobroslavicích byl na sklonku II. Světové války zbořen a rozsáhlý park kolem něj z části zabrán pro rodinnou zástavbu.

Pravidelné úpravy zámeckých zahrad se zachovaly jen z části, ojediněle jsou rekonstruovány a stěží lze očekávat návrat jejich původní impozantní krásy. Empírová oranžérie s pravidelnou zahradou v Raduni, která se nedávno zaleskla v původní podobě, byla součástí pravidelné úpravy parku, z části obnoveného v roce 2002. Také v Dolních Životicích byla znovu vystavěna oranžérie a vybudován náznak pravidelného parteru. Z Růžové zahrady v Šilheřovicích je nyní doslova torzo, ale pravidelný parter ve Štáblovicích se v současnosti dočkal rekonstrukce. Před oranžérií v Kyjovicích, která dnes slouží jako tělocvična, najdeme už jen stopy po kdysi pravidelné úpravě zahrady. Stejně marné je hledat italskou zahradu v areálu zahradnictví v Hradci nad Moravicí.

Dagmar KůrečkováAktualizováno ( Neděle, 22 leden 2012 )
 
Template
Template Template Template
Template Template